Żywice do prac tunelowych

Żywice do prac tunelowych

Polska to kraj o znikomej liczbie tuneli. Najdłuższy polski tunel to Warszawskie Metro, gdzie Cover Technologies nieprzerwanie od 4 lat zdobywa doświadczenie uszczelniając  tunele oraz wykonując hydroizolacje stacji metra.

Podczas prowadzenia prac związanych z budową tuneli, bardzo często występują problemy związane z gruntami słabonośnymi, z kiepskimi własnościami fizykomechanicznymi utworów geologicznych stanowiących ich podłoże. W celu poprawy warunków posadowienia budowli wykorzystuje się rozwiązania geoinżynieryjne. W obecnym czasie możemy mówić o dynamicznym rozwoju geoinżynierii, a szczególnie w zakresie iniekcji ciśnieniowych. Zarówno sprzęt do wiercenia i iniekcji, jak również gama produktów używanych przy pracach gruntowych szybko się rozwija. Na każdym kroku producenci zaskakują nas nowymi technologiami – udoskonaleniem tarcz wiercących czy innowacyjnymi sposobami wykonania wierceń nawet w najtrudniejszych warunkach.

Czasami jednak nawet najlepsze rozwiązania, wsparcie komputerowe czy najlepszy sprzęt nie są w stanie wykonać pewnych robót. Dzieje się tak w trudnych, niekontrolowanych przypadkach, dla których rozwiązaniem koniecznym stają się dodatkowe prace uszczelniające.

Nie wszystkie prace można wykonać przy użyciu dużych maszyn. Gęsta zabudowa w aglomeracjach miejskich uniemożliwia wjazd ciężkiego sprzętu. W takich przypadkach wymaga się, aby praca  była wykonana w możliwie krótkim czasie przy użyciu niedużego sprzętu. Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone techniki iniekcyjne firmy Cover Technologies. Przy takich pracach nie korzysta się już ze zwykłych mieszanek cementowych.

Cover Technologies sp. z o.o. będąc wielokrotnie wykonawcą prac związanych z drążeniem tuneli wyszła na przeciw oczekiwaniom tej błyskawicznie rozwijającej się branży. Specjaliści Cover Technologies, mając duże doświadczenie w wykonawstwie i na swoim koncie dziesiątki podobnych realizacji, ze szczególnym pietyzmem podeszli do kwestii poprawy parametrów mechaniczno-fizycznych dotychczas używanych żywic. Zadbali również o aspekt ekonomiczny dostosowując poziom cen do realiów panujących na polskim rynku. Bardzo często problemy podczas prac tunelowych determinują wykonawców do stosowania znacznych ilości materiału, któremu trudno konkurować cenowo z tradycyjnymi iniektami mineralnymi, bentonitowymi czy krzemianowymi. Będąc praktykami z wieloletnim stażem w branży iniekcji tunelowych, obserwując zmiany na rynku chemii budowlanej polegające na nieustannym rozwoju i wzroście wymagań stawianych przed firmami wykonawczymi, firma Cover Technologies przygotowała gamę prostych w aplikacji i korzystnych cenowo produktów spełniających najwyższe wymagania dla budownictwa podziemnego.

Od listopada 2019 roku firma Cover wykonuje na polskim rynku realizacje prac około tunelowych z zastosowaniem własnych materiałów, używając ponad 230 000 kg własnych żywic iniekcyjnych.

Wszystkie prace zakończyły się sukcesem a produkty Cover Technologies spotkały się z uznaniem największych firm budowlanych w Polsce i na świecie.

Zespół specjalistów Cover Technologies służy pomocą techniczną przy doborze technologii, szkoleniu personelu firm wykonawczych oraz bezpośrednim wsparciu technicznym podczas realizacji prac w terenie.

Stabilizacje i uszczelniania służą wzmocnieniu i uszczelnieniu konstrukcji tuneli jak i podłoża gruntowego/skalnego. Zapobiega to m. in. osuwaniu się gruntu, co skutkować może powstawaniu awarii czy katastrof budowlanych. Iniekcje podczas prac tunelowych stosuje się głównie  w miejscach trudno dostępnych, gdzie mobilizacja ciężkiego sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ograniczeń ekonomicznych.

Iniekcja z  powodzeniem zastępuje technologię jet grouting w tego rodzaju sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy zagadnieniu drążenia tuneli, głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów.

Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz likwidacji przyczyn i skutków awarii.

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG COVER TECHNOLOGIES PODCZAS BUDOWY TUNELI:

 • iniekcje wzmacniające i uszczelniające w specjalistycznym budownictwie podziemnym i geotechnice, w warunkach suchych i mokrych,
 • wzmocnienie luźnych skał,
 • podbudowywanie i zabezpieczenie wykopów budowlanych,
 • uszczelnienie tuneli (np. TBM)
 • pale iniekcyjne,
 • stabilizacja skał, iniekcje szczelin i pęknięć,
 • doszczelnianie z wykorzystaniem iniekcji,
 • unieruchomienie substancji szkodliwych w miejscu,
 • wypełniania wszelkiego rodzaju pustek podziemnych, w których wytrzymałość odgrywa bardzo ważną rolę.
 • wypełniania przestrzeni pierścieniowej (np. relining),
 • zabezpieczenia budynków przed osiadaniem,
 • prace uszczelniające przy stalowych ściankach szczelnych, rurach tunelowych i innych konstrukcjach,
 • stabilizacja gruntów budowlanych z wykorzystaniem iniekcji:
 • stabilizacje gruntu podbudowy budowli (przyczółki, fundamenty, płyty denne)
 • poprawa nośności gruntu – konsolidacje gruntu
 • uszczelnianie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, likwidacja kurzawek.

 

cover_iniekcja_tunelu_wiercenie

ZOBACZ FILM

Poza referencjami produktów Cover Technologies z największych i najtrudniejszych realizacji w Polsce, faktem nie do przecenienia jest stosowanie przez Cover Technologies materiałów własnej produkcji podczas wykonywania najbardziej wymagających zadań w branży.

Oferta firmy Cover Technologies skierowana jest przede wszystkim do Inwestorów, Projektantów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, realizacjami oraz referencjami.

W przypadku pytań czy wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

 

Najlepsze produkty