Iniekcje w geoinżynierii

Iniekcje w geoinżynierii

iniekcje_cover

GEOINŻYNIERIA

Jest to dziedzina polegająca na ulepszaniu gruntów i skał za pomocą rozmaitych metod. Zajmuje się sposobami planowania oraz organizacji różnego typu robót, np. robót górniczych czy ziemnych. Jej odkrycia stosuje się do poprawy właściwości fizyko-mechanicznych gruntów, skał, masywów skalnych, górotworów.

Metody geoinżynierii:

wymiana gruntu, dzieli się je na wyparcie, bagrowanie lub wymiana z odwodnieniem i zabezpieczeń ścian wykopu.

prekonsolidacja,

cementacja,

stabilizacja gruntu,

– zbrojenie gruntu,

INIEKCJE W GEOINŻYNIERII

Gdy przychodzi do wykonywania prac związanych z budową obiektów z dziedziny inżynierii budowy,  w której skład wchodzą mosty, wiadukty, tunele, budowle ziemne, często dochodzi do problemów wynikających z nieodpowiednich właściwości podłoża. W takim wypadku konieczne jest wykorzystanie zasobów dziedziny geoinżynierii.

Obecne czasy mówią nam o naprawdę dynamicznym rozwoju technologii. Nieustannie na rynku pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania czy metody. Producenci i naukowcy bez przerwy dążą do wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów o większej wydajności, łatwiejszej obsłudze, wykorzystujących odkrycia nauki w taki sposób, aby dawały jak najwięcej korzyści z jak najmniejszym nakładem pracy. Mimo ciągłego rozwoju, wielu ułatwień i niesamowitych postępów, jakich dokonano, w ostatnich latach, w dziedzinie inżynierii, nie zawsze najbardziej wydajna wiertnica czy zwiększona  moc maszyny, jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi napotkanymi problemami.

Współcześnie następuje niesamowity rozwój miast, powstaje dużo nowej zabudowy, która umieszczona jest zazwyczaj w niewielkiej odległości od siebie oraz w pobliżu ludzi czy budynków mieszkalnych. Skutecznie uniemożliwia to dużym i ciężkim maszynom wjazd na teren budowy. Problem ten skłonił cały dział zajmujący się tą dziedziną inżynierii do poszukania nowych, sprawniejszych rozwiązań, których zastosowanie możliwe będzie nawet w najbardziej zabudowanym terenie. Tak o to specjaliści zostali zmuszeni do opatentowania innych metod, które umożliwiłyby pracę w krótkim czasie przy użyciu niedużego sprzętu. Takimi rozwiązaniami właśnie cechują się nowe specjalistyczne i sprawdzone techniki iniekcyjnej firmy Cover Technologies. Przy pracach z nimi związanych zamiast zwykłych mieszanek cementowych stosuje się takie, które posiadają szybki czas wiązania. Są to: szkło wodne, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe czy silikatowe.

Iniekcje to metody służące uszczelnianiu i stabilizacji podłoża, podczas gdy niemożliwy jest wjazd ciężkich maszyn na teren budowy i trzeba skorzystać z bardziej wyszukanych rozwiązań. Zapobiega ona osuwaniu się gruntu, co mogłoby doprowadzić do katastrof budowlanych lub wystąpienia awarii.

Szeroka gama iniektów i sprzętu, jaką dysponuje firma Cover Technologies, pozwala na szybki dobór potrzebnych metod i niemal natychmiastowe działanie w przypadku wystąpienia awarii czy też likwidacji jej przyczyn bądź skutków. Jest to firma znajdująca się na rynku od kilkunastu czasu, mająca za sobą duży bagaż doświadczeń, co przenosi się na profesjonalną obsługę i i działanie podczas całego procesu, od od ekspertyzy, a następnie projektu. Kolejnym krokiem jest dostawa materiałów, sprzętu, akcesoriów, a kończąc na doradztwie. Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem oraz dokumentację powykonawczą. Firma działa zgodnie z obowiązującymi normami, szczycąc się najwyższą jakością wykonywanych usług oraz użyciem certyfikowanych, innowacyjnych materiałów. Ponadto ma na swoim koncie realizację najbardziej wymagających oraz największych projektów iniekcyjnych w Europie.

Iniekcje w geoinżynierii stosuje się między innymi do wzmacniania i uszczelniania w budownictwie podziemnym, a także w geotechnice, dodatkowo mają one swoje zastosowanie w inżynierii środowiska, czy budowie tuneli, wzmacnia się dzięki nim luźne skały, uszczelnia tunele, stabilizuje grunt lub płyty i posadzki w różnych przypadkach, a także dzięki nim można wykonać podbijanie fundamentów. Iniekcje mają naprawdę rozmaite zastosowanie i właśnie dzięki temu stają się popularne w tak szybkim tempie.

 

Rodzaje iniekcji

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, tunele, infrastruktura podziemna, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa, ekrany przeciwfiltracyjne, iniekcja wyprzedzająca, usuwanie awarii
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).