Izolacje pionowe fundamentów

Izolacje pionowe fundamentów

HYDRIZOLACJA-PC2

Fundamenty w budynku to podstawa całej konstrukcji. Jeśli zostanie nieprawidłowo wykonany, to odbije się to na funkcjonowaniu całego budynku. Od piwnicy aż po dach. Z tego powodu tworzy się dodatkowe elementy, które mają wzmocnić budynek poniżej poziomu posadzki. Izolacja pionowa jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań, które służą do zabezpieczania fundamentów. 

Na czym polega idea izolacji pionowej? 

Grunt, na którym jest stawiany obiekt, jest źródłem wilgoci. Jest tak niezależnie od tego, jaką posiada strukturę. Nawet jeżeli przepuszcza wodę, to i tak będzie nasiąkać, a tym samym przekazywać ją dalej. Jeśli fundamenty nie będą stanowić szczelnej bariery, to woda nie napotkawszy oporu będzie rozprzestrzeniać się dalej.  

Izolacja pionowa fundamentów zabezpiecza mury już od samego gruntu, czyli miejsca w którym budynek styka się z ziemią. Jeśli posadowienie zostanie ocieplone i osłonięte przed wilgocią, to nie będzie mu grozić podmycie lub działanie wód opadowych. Dodatkowym wymogiem jest takie wykonanie izolacji, aby była odporna na różne mechaniczne zagrożenia, które mogą naruszać jej warstwę ochronną.  

Hydroizolacja jest wykonywana od razu na fundamencie, dzięki czemu może objąć go materiałem termoizolacyjnym. Można do tego celu użyć tworzywa, które wyróżnia się niską nasiąkliwością. Takie właściwości posiada m.in. pianka poliuretanowa. Istnieją dwa odmienne sposoby tworzenia izolacji fundamentów. W pierwszym wypadku ocieplenie znajduje się nad izolacją. W drugiej wersji na dole znajduje się ocieplenie, a na nim izolacja pionowa. Wtedy trzeba dodatkowo osłonić hydroizolację przed zasypaniem.  

Izolacja pionowa fundamentów – jakie są najważniejsze typy zabezpieczeń? 

Wśród najważniejszych rodzajów izolacji wykonywanej pionowo wyróżnia się kilka typów ochrony. Należą do nich technologie, które mają różne zastosowanie i cel: 

  • parochronne – służą głównie do osłony przegród budynku przed aktywnością pary wodnej. Woda zawsze przenosi się z pomieszczeń o wyższej wilgotności do tych, w których panuje niższa. W przypadku domów jednorodzinnych może to być łazienka lub kuchnia. Jeśli pozwolić parze na swobodne przemieszczanie, to może stymulować rozwój grzybów bądź bakterii, 
  • przeciwwilgociowe – mają chronić budynek przed wodą, która nie wywiera nacisku w postaci ciśnienia hydrostatycznego. Takie działanie charakteryzuje wodę z opadu lub cieki kapilarne. Stosowanie ochrony przeciwwilgociowej ma na celu zmniejszenie nasiąkliwości materiałów budowlanych, aby woda nie rozprzestrzeniała się w żadnym kierunku, 
  • przeciwwodne – jest stosowane, aby zabezpieczać mury przed ciśnieniem hydrostatycznym. Jest to nacisk o charakterze stałym, występującym cały czas. Ten rodzaj zabezpieczenia przydaje się najbardziej, gdy grunt ma charakter spoisty, czyli występuje ryzyko, że woda będzie gromadzić się przy fundamentach.  

Do każdej z tych izolacji używa się innych technologii, materiałów oraz technik wykonywania ochrony. O jej typie decyduje architekt, który bierze pod uwagę różne aspekty dotyczące danego budynku.  

Czym charakteryzują się technologie używane w izolacji pionowej? 

Izolacja pionowa fundamentów wymaga stosowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Do najczęściej wybieranych materiałów zalicza się: 

  • dyspersje wodne – technologie stosowane do wykonywania uszczelnień zespolonych. Wykorzystują materiały koloidalne, które składają się z rozdrobnionych oraz ciągłych materiałów. Używane do zabezpieczania posadzek przed wodą o działaniu nieinwazyjnym, 
  • szlamy mineralne – składają się z płynnej emulsji oraz suchej zaprawy. Po wymieszaniu tworzą wyrównany materiał, który świetnie uzupełnia chronioną powierzchnię. Świetnie nadają się jako podstawa do przyszłego ocieplenia i termoizolacji. Nie wymagają użycia dodatkowej folii kubełkowej, 
  • masy bitumiczne – są proste do nanoszenia na fundament. Pomimo, że trzeba je nakładać kilkukrotnie, to dosyć dobrze uzupełniają wszelki ubytki i nierówności. Dobrze chronią przed wilgocią, ale aby tworzyć skuteczną barierą przed wodą, muszą być łączone z innymi tworzywami. Nie mogą się mieszać z polistyrenem, gdyż przyczyniają się do jego destrukcji. 

Zapraszamy na film z prezentacji produktu

Najlepsze produkty

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁmembrany wodochronne, płynne izolacje bitumiczne, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice MMA, papy, membrany PCV, szlamy wodochronne, żywice polimocznikowe
TECHNOLOGIARęczna aplikacja, aplikacja metodą natrysku, aplikacja metodą natrysku na gorąco
KORZYŚCIUszczelnienia pionowych konstrukcji podziemnych obiektów budowlanych, uszczelnianie wykopów, izolacje budowli