Iniekcje w budownictwie

Iniekcje w budownictwie

cover_iniekcje

 

Rysy, przerwy czy miejsca styku to chleb powszedni branży budowlanej. Są elementami które zagrażają integralności obiektów architektonicznych i mogą poważnie zagrozić realizacji planów budowy. Wpływają również na bezpieczeństwo fachowców i osób korzystających z nieruchomości. Najprostszą, a zarazem najbardziej czasochłonną metodą do usuwania nieszczelności jest rozbiórka lub stosowanie podpór bądź wzmocnień. Czy są to jedyne, skuteczne metody? 

Iniekcje w budownictwie – co to jest? 

Wprowadzenie płynnej substancji do wrażliwego obiektu noszą nazwę iniekcji w budownictwie. Po uprzednim dokonaniu odwiertów, do określonego obszaru wtłacza się iniekt, czyli spoiwo do wzmacniania konstrukcji. W momencie pompowania, ta substancja ma płynną postać, jednak, gdy znajdzie się we właściwym miejscu, zaczyna twardnieć. W ten sposób stabilizuje się całą strukturę obiektu i zwiększa jej bezpieczeństwo. 

Jest to technologia bezinwazyjna, co oznacza, że usuwa wszystkie przyczyny i skutki słabości konstrukcji bez zmiany jej położenia. Obiekty, które są poddawane tej metodzie, mogą być cały czas używane. Tymczasem jest to niemożliwe w przypadku prowadzenia robót ziemnych lub rozbiórkowych. 

Jakie są największe korzyści stosowania iniekcji w budownictwie? 

Iniekcje w budownictwie pozwalają optymalizować koszty, ponieważ są wykonywane tylko w pewnej części obiektu. Nie wymagają pełnego dostępu do całej budowy. Dzięki temu zajmują dużo mniej czasu – w przeciwieństwie do tradycyjnych metod budowlanych. Mają także więcej zalet: 

 • są objęte gwarancją wykonania – która może trwać przez wiele lat, 
 • eliminują przyczyny powstawania wypadków lub katastrof o charakterze budowlanym, 
 • przyczyniają się do stabilizacji gruntu, 
 • wzmacniają obiekty architektoniczne, które w innym wypadku nadawałyby się do rozbiórki, 
 • mogą być używane w środowisku o dużym nawodnieniu – np. w budownictwie podziemnym, 
 • w stosunkowo krótkim czasie przywracają obiektom wytrzymałość, 
 • świetnie nadają się do uszczelniania trudno dostępnych miejsc. 

Iniekcje mają doskonałe właściwości gazo- i hydroizolacyjne. Mogą być wykorzystane do w technologii LDP, czyli wtłaczania iniektu na bardzo duże odległości – maksymalnie do 5 km. 

Gdzie najczęściej używane są iniekcje w budownictwie? 

Liczba zastosowań metody iniekcyjnej w branży budowlanej jest doprawdy imponująca. Z tego powodu jest coraz częściej spotykana i staje się bardziej popularna. Dzięki temu, że jest bezinwazyjna i relatywnie tania, może być używana do wielu obiektów: 

 • do uzupełnienia rys, pęknięć oraz przerw roboczych w różnych obszarach architektury – w pracach ogólnobudowlanych oraz prowadzonych pod ziemią, 
 • przy tworzeniu przepon w murach, 
 • do dopełnienia pęknięć oraz mikrorys w różnych typach betonu, 
 • do izolacji przejść szczelnych oraz przepustów, 
 • do poprawy parametrów dylatacji, 
 • do wzmacniania palisad, ścian szczelnych oraz konstrukcji na styku z gruntem, 
 • do poprawiania struktury materiałów, które są porowate i mają zbyt małe zagęszczenie.  

Iniekcje w budownictwie są wykorzystywane w zależności od środowiska, w którym są implementowane. Wpływa na to indywidualny typ konstrukcji, materiał budowlane z których powstał obiekt oraz obecności wody. 

Najważniejsze typy iniekcji stosowanych w branży budowlanej 

Różnią się ze względu na rodzaj tworzywa, które jest wtłaczane do otworów, wysokość ciśnienia w aplikatorach oraz od miejsca przeznaczenia. Do profesjonalnych metod, jakie są najczęściej używane w budownictwie, należą: 

 • techniki kurtynowe – pozwalają na tworzenie zaawansowanych izolacji do obiektów pionowych lub poziomych. Jest to bezwykopowy sposób radzenia sobie z uszczelnianiem miejsc, które są szczególnie narażone na występowanie wilgoci, 
 • metody wgłębne – służą do wypełniania struktur betonowych oraz żelbetonowych. Bardzo szybko przywracają funkcjonalność pomieszczeń, które zostały poddane niszczącemu działaniu wody, 
 • iniekcje ciśnieniowe – stanowią najbardziej uniwersalne iniekcje w budownictwie. Mogą być stosowane do stabilizacji gruntu, uzupełniania elementów konstrukcyjnych oraz wypełniania spękań i zarysowań, 
 • metody krystaliczne – wykorzystywane do osuszania murów, które zostały poddane kapilarnemu podciąganiu wody z gruntu. Sprawdzają się także do hydroizolacji zalanych obiektów.  

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).
KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, tunele, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAIniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa, iniekcja dylatacji, iniekcja rys i styków roboczych, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, uszczelnianie wykopów, uszczelnianie i wzmacnianie konstrukcji budowlanych