Iniekcje w budownictwie

Iniekcje w budownictwie

cover_iniekcje

 

Iniekcja w budownictwie to proces zdalnego wprowadzania płynnego medium w określony obszar rozpoznanego środowiska oraz utrzymanie go w nim do czasu związania w celu dokonania poprawy jego zadanych parametrów. Najczęstszym celem iniekcji jest bezinwazyjne uszczelnienie lub wzmocnienie konstrukcji budowlanej lub ośrodka gruntowego. Wykorzystując wiedzę o iniektowanym środowisku oraz dokładnie dobierając właściwości fizyko-mechaniczne iniektu zarówno przed jak i po jego związaniu, doświadczony wykonawca z powodzeniem może raalizować stawiane przed nim zadania.

Iniekcja jest uważana za mało inwazyjną technologię, pozwalającą na eliminację przede wszystkim przyczyn jak i skutków niepożądanych zjawisk w każdej gałęzi budownictwa, w szczególności w podziemnych częściach budowli, narażonych na napór wód gruntowych i opadowych.

Stosowanie iniekcji pozwala na skuteczne rozwiązanie problemu bez konieczności demontażu elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia  odkrywkowych robót ziemych, oszczędzając czas i pieniądze Inwestora.

ZASTOSOWANIE INIEKCJI

Przykładowe obszary zastosowania:

– budownictwo podziemne (tunele, kanały, zbiorniki podziemne, kolektory, komory kolektorów);
– budownictwo geoinżynieryjne (stabilizacje fundamentów, wypełnianie pustek i kawern w gruncie, uszczelnianie wycieków z gruntu, likwidacja samowypływó, uszczelnianie wykopów, likwidacja szkód, iniekcje wyprzedzające)
– budownictwo przemysłowe (zbiorniki, zbiorniki zamknięte, tace odstojnikowe, zbiorniki wody technologicznej);
– budownictwo komunikacyjne (strefy przejściowe, wzmacnianie nasypów, stabilizaja płyt drogowych, reniwelacja i poziomowanie płyt drogowych, obiekty inżynieryjne);
– budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe (części podziemne w/w budowli, parkingi wielopoziomowe, zbiorniki wody przeciwpożarowej, dachy płaskie, tarasy, balkony);
– budownictwo inżynieryjne (mosty, wiadukty, mury oporowe, przyczółki, jazy).

RODZAJE INIEKCJI W BUDOWNICTWIE

– iniekcja scalająca;
– iniekcja rys i styków roboczych;
– iniekcja grawitacyjna;
– iniekcja wypełniająca;
– iniekcja ścian szczelinowych;
– iniekcja geopolimerowa;
– iniekcja przepustów;
– iniekcja dylatacji;
– iniekcja strukturalna;
– iniekcja uszczelniająca
– iniekcja kurtynowa;
– iniekcja ciśnieniowa;
– iniekcja w geoinżynierii;
– iniekcja w budownictwie;

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji w budownictwie, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).
KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, tunele, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA Iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa, iniekcja dylatacji, iniekcja rys i styków roboczych, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, uszczelnianie wykopów, uszczelnianie i wzmacnianie konstrukcji budowlanych