Stabilizacja posadzek przemysłowych

Stabilizacja posadzek przemysłowych

iniekcja_zapadniete_plyty

Do przeprowadzania stabilizacji posadzek przemysłowych wykorzystuje się technologię iniekcji, zwaną również iniekcją geopolimerową (geotechniczną). Jest to technika bezinwazyjna, która umożliwia kompleksową eliminację problemu, bez konieczności demontażu obiektów, prowadzenia prac ziemnych oraz zaprzestania użytkowania obiektu na czas prowadzonych prac. Ponadto, możliwe jest prowadzenie napraw etapami pod rzeczywistym obciążeniem występującym w danym miejscu.

Zastosowanie iniekcji w stabilizacja posadzek przemysłowych

Iniekcje geopolimerowe mają bogate zastosowanie w poprawie parametrów geotechnicznych gruntów. Mogą być wykorzystywane do wykonania wzmacniających i stabilizujących podlewek pod płytami betonowymi. Są używane między innymi do podnoszenia zapadniętych płyt oraz ich poziomowania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie odpowiednich parametrów równości danej nawierzchni. Znajduje to swoje przeznaczenie w infrastrukturze transportowej, ze względu na trwałość, wysokie parametry wytrzymałościowe oraz szybkość wykonania, co umożliwia minimalizowanie utrudnień w ruchu. Możliwe jest także wypełnienie materiałem pustek i kawern. Do pozostałych funkcji iniekcji geotechnicznych należą także: stabilizacja i konsolidacja górotworu oraz nasypów i podbudów.

Technika wykonania stabilizacja posadzki

Wykonując iniekcje geotechniczne zwykle stosuje się twardo-elastyczne i elastyczne, spienialne i niespienialne materiały. Swoje zastosowanie znajdują tutaj żywice geopolimerowe, poliuretanowe i silikatowe. Wykorzystywane przez nas materiały są neutralne dla środowiska naturalnego, nie przyczyniają się do zanieczyszczenia wód gruntowych i mogą być bezpiecznie użytkowane przez personel. Posiadają wszelkie konieczne dokumenty techniczne oraz oceny i dopuszczenia do stosowania.

Podczas wykonywania iniekcji geopolimerowej, odpowiednio dobrany wcześniej materiał jest zdalnie wprowadzany do gruntu, przy stałej kontroli parametrów wtłaczania (tj. ciśnienia, objętości, wydatku). Iniekcje można podzielić na:

 • Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca – w tym typie iniekcji, woda albo przestrzeń porowa w gruncie jest zastępowana iniektem albo zaprawą. Nie dochodzi tutaj do wyraźnych przemieszczeń gruntu. Pojęcie to obejmuje zarówno iniekcję penetracyjną, jak i wypełnienie objętościowe.
 • Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) – ten typ iniekcji powoduje przemieszczenie, deformację albo ściśnięcie gruntu.

Proces wykonywania iniekcji – opisany krok po kroku – wygląda następująco:

 1. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac oraz przygotowanie sprzętu.
 2. Wytyczenie siatki otworów w nawierzchni.
 3. Wykonanie prostopadłych otworów iniekcyjnych.
 4. Umieszczenie lanc iniekcyjnych w nawierconych otworach.
 5. Zbudowanie instalacji niskociśnieniowej.
 6. Usunięcie lanc, zaślepienie otworów i rozpoczęcie prac porządkowych.
 7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Na każdym etapie robót wszystkie elementy są na bieżąco skrupulatnie kontrolowane. Stanowi to podstawę bezpiecznego i skutecznego wykonywania prac.

Zalety stosowania iniekcji

 • przywracanie bądź poprawa funkcjonalności danego obiektu oraz wydłużenie jego przydatności
 • niska cena zastosowanego rozwiązania
 • szybkość wykonania – minimalizowanie czasu wyłączenia obiektu z użytkowania, bądź przerw w ruchu
 • ograniczenie uciążliwych prac ziemnych
 • możliwe zastosowanie na czynnych obiektach
 • możliwość zastosowania w różnych warunkach terenowych
 • znacząca trwałość
 • wzmocnienie gruntu i jego uszczelnienie

Firma Cover Technologies sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w stabilizowaniu i poziomowaniu posadzek znajdujących się w obiektach przemysłowych. Wykorzystuje ona szereg rozwiązań umożliwiających kompleksowe przeprowadzenie każdego etapu prac. Samodzielnie zajmuje się przeprowadzeniem ekspertyz, wykonaniem projektu, dostarczeniem materiałów i sprzętu. Oprócz wykonania robót zapewnia także doradztwo oraz dokumentację powykonawczą. Dzięki zaangażowaniu i skuteczności firma Cover Technologies, jako jeden z liderów na tym rynku, może pochwalić się uczestnictwem w pomyślnej realizacji najbardziej skomplikowanych projektów na terenie Europy.

Zalety technologii:

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIwszystkie gałęzie budownictwa, w szczególności obiekty wielkopowierzchniowe, hale, magazyny, składowiska, strefy przeładunkowe, powierzchnie w obiektach komercyjnych etc. Posadzki przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, posadzki w halach i zakładach produkcyjnych, powierzchnie przeładunkowe,
CZAS REALIZACJIbardzo szybki, praca na czynnym obiekcie, realizacja kilkuset m2 stabilizacji w ciągu jednego dnia! dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac i oczekiwań inwestora, kilkukrotnie krótszy niż wykonanie naprawy w technologii tradycyjnej, możliwość etapowania prac z uwzględnieniem lokalnych warunków pracy i wymagań produkcji, Pozwala na minimalizację uciążliwości i minimalizację ograniczeń w prowadzonej działalności.
UŻYTY MATERIAŁdwukomponentowe żywice geopolimerowe, jednokomponentowe żywice geopolimerowe mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp. Materiał dobrany jest indywidualnie do warunków aplikacji, rodzaju i stanu podłoża gruntowego. Dobór jakościowy i ilościowy iniektu. Odpowiedni dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku pozwala na kontrolę końcowych parametrów wytrzymałościowych. Zróżnicowany wachlarz materiałów iniekcyjnych pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych kocowych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych.
TECHNOLOGIAIniekcja geotechniczna, proces, w którym pompowany materiał jest zdalnie wprowadzany do gruntu. Jest on pośrednio kontrolowany przez dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku. Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca – zastąpienie wody lub przestrzeni porowej w gruncie, iniektem lub zaprawą, bez wyraźnych przemieszczeń gruntu. Termin ten obejmuje iniekcję penetracyjną i wypełnienie objętościowe. Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) – iniekcja podłoża w taki sposób, że powoduje ona deformację, ściśniecie lub przemieszczenie gruntu. Iniekcja niskociśnieniowa, Iniekcja wysokociśnieniowa.
KORZYŚCIprzywracanie funkcjonalności obiektu i wydłużenie jego użyteczności technicznej, – szybki czas realizacji, minimalizacja utrudnień w ruchu, – oddanie nawierzchni do użytkowania zaraz po wykonaniu prac, – niewielka inwazyjność robót, ograniczenie zbędnych wykopów i użycia ciężkiego sprzętu, – ekonomia rozwiązania – ograniczenie kosztów napraw, – wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, – możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, – uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości.