Iniekcje przepustów

Iniekcje przepustów

cover_izolacje

Iniekcje przejść szczelnych instalacji i przepustów wykonuje się kiedy profilaktyczne zabezpieczenia nie zdały egzaminu lub były niemożliwe do zastosowania, ze względu na przykład na mimośrodowe przejście instalacji przez otwór w konstrukcji lub pozostawiony otwór w konstrukcji o przekroju prostokątnym. Bardzo często podczas eksploatacji obiektu, instalacje hydrauliczne wpadając w drgania lub w wyniku innych przemieszczeń powodują nieszczelności przejść instalacji przez przegordy, co skutkuje infiltracją wód gruntowych lub opadowych do wnętrza pomieszczeń i ma bezpośredni wpływ na walory estetyczne wewnętrznych powłok, wypraw i okładzin. Nierzadko w wyniku braku dostępu do miejsc przecieku od strony naporu oraz w wyniku braku możliwości wyłaczenia istalacji z eksploatacji, metoda iniekcji jest jedyną ekonomicznie uzasadnioną metodą.

Do wykonywanie iniekcyjnych uszczelnień przejść szczelnych i przepustów instalacji, pod działaniem naporu wód gruntowych, najczęściej stosuje się hydrofobowe, elastyczne wypełnienia z wykorzystaniem  żywic poliuretanowych lub akrylowych.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji przepustów, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, kity pęczniejące, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości