Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne

cover_izolacje

Konstrukcje obiektów budowlanych a przede wszystkim ich podziemne części, narażone są na działanie czynników zewnętrznych, m. in. na destrukcyjne działanie wód gruntowych i opadowych nierzadko zanieczyszczonych chemicznie przez agresywne środki odmrażające i inne korozyjne substancje. Czynniki te wnikają w strukturę konstrukcji, powodując szereg zniszczeń – korozję otuliny i zbrojenia, degradację chemiczną betonu i stali, odspojenie nawierzchni oraz zniszczenia mrozowe konstrukcji w strefach przecieków.

Izolacje pwołokowe i membrany hydroizolacyjne to skuteczny sposób na zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji izolowanych obiektów.

Izolacje budowlane obejmują izolacje przeciwwodne (tzw. hydroizolacje), izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne i inne grupy izolacji. Izolacja to oddzielenie dwóch różnych środowisk (zazwyczaj jeden z nich wpływa niekorzystnie na drugi) za pomocą izolatora. Izolator chroni przed przenikaniem się tych dwóch środowisk. Firma Cover Technologies specjalizuje się w wykonawstwie hydroizolacji i izolacji przeciwwilgociowych. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowane produkty i wysoce wyspecjalizowana kadra od lat zapewnia skuteczne rozwiazywanie problemów z izolacjami wodochronnymi.

Rodzaje izolacji wodochronnych:

Parochronne – stosowane w celu ochrony przegród budowlanych przed działaniem pary wodnej;

Przeciwwilgociowe – stosowane w celu ochrony przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, np. wody opadowej, wody podciąganej kapilarnie;

Przeciwwodne – stosowane w celu ochrony przed działaniem wody pod ciśnieniem hydrostatycznym (tzw. woda naporowa);

Do wykonywania izolacji przciwwodnych zabezpieczających przed działaniem naporu wód gruntowych, najczęściej stosuje się izolacje:

Powłokowe – szlamy uszczelniające, płynne izolacje bitumiczne i hybrydowe, powłoki żywiczne, żywice polimocznikowe, żywice MMA.

Zalety izolacji powłokowych Cover Technologies – System Bituguard:

 • Łatwa aplikacja,
 • Trwałość i odporność na niską temperaturę,
 • Elastyczność,
 • Tolerancja dla powierzchni wilgotnych,
 • Brak ryzyka strat materiału,
 • Możliwość zastosowania na wielu rodzajach powierzchni,
 • Możliwość wykorzystania również w starych obiektach,
 • Brak konieczności wykonania gruntowania,
 • Pewność ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi dzięki płytom PC,
 • Szybkość realizacji danego zadania.

Matriały rolowe – papy termozgrzewalne, membrany bitumiczne, membrany HDPE, membrany PCV,  membrany EPDM.

Zalety izolacji rolowych Cover Technologies – System Precon:

 • Uniwersalna – z możliwością stosowania poniżej płyt fundamentowych i z systemami jednostronnego lub dwustronnego szalowania,
 • Wysoka przyczepność do betonu,
 • Lekka i elastyczna, łatwa aplikacja bez konieczności stosowania specjalnych akcesoriów mocujących i połączeń stykowych – wszystkie złącza mają zakładki tworzone przez „warstwę samoprzylepną“ lub taśmę Precon Tape,
 • Pozostaje szczelna w połączeniu z konstrukcją,
 • Wysoce odporna chemiczna, w szczególności na siarczany i sole zawarte w wodach gruntowych,
 • Tworzy skuteczną barierę dla gazów, tj. metan, dwutlenek węgla i radon,
 • Mocne połączenie nawet w warunkach wilgotnych i/lub zapylenia,
 • Skuteczność połączenia nawet przy -4oC bez potrzeby stosowania dodatkowej taśmy,
 • Szybkość wykonywania prac – natychmiastowe uszczelnianie bez zgrzewania lub stosowania specjalistycznego sprzętu.

Rodzaje izolacji:
– na bazie smoły i bitumów (metoda tradycyjna, od której się odchodzi) – wysoka odporność na wodę, łatwa dostępność materiałów, ale nieefektywność w przyczepności miedzywarstwowej; dodatkowo mają ujemne skutki pozdrowotne
– na bazie dyspersji żywic sztucznych (preparaty nowoczesne) – sprawdzają się jedynie w warunkach wewnetrznych, przydomowych; nie nadają się do izolacji dużych zbiorników wodnych, gdyż pod wpływem długotrwałego działania wody dochodzi do zmniejszenia ich izolacyjności
– hydroizolacyjne preparaty mineralno-polimerowe – powyższych wad pozbawione są hydroizolacje mineralno-polimerowe, zwane też szlamami izolacyjnymi lub uszczelniającymi. Hydroizolacje mineralne dwukomponentowe są przeznaczone do izolowania przeciwwodnego murów, cokołów, basenów i niecek wodnych, tarasów, balkonów i dachów, a także łazienek i pralni – również tych, które z uwagi na przemysłowy charakter są obciążone w sposób stały i agresywny.
– preparaty wieloskładnikowe na bazie żywic reaktywnych (najbardziej zaawansowane spoiwa) – mogą to być zarówno produkty na bazie żywic poliuretanowych, jak i epoksydowych. Charakteryzują się bardzo dobrym wnikaniem w podłoże, a przez to dużą przyczepnością oraz efektem pełnej ochrony przed wodą.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją izolacji wodochronnych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Obecnie Firma Cover Technologies dostarcza kompletne rozwiązanie izolacji wodochronnych płyt dennych i stropowych stacji C20 i C21 Warszawskiego Metra gdzie nieprzerwanie od dwóch lat jest wykonawcą ponad 80 tys. m2 izolacji.

Najlepsze produkty

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI ….
CZAS REALIZACJI
UŻYTY MATERIAŁ
TECHNOLOGIA
KORZYŚCI