Montaż węży iniekcyjnych

Montaż węży iniekcyjnych

Węże iniekcyjne to elementy, pozwalające na przeprowadzanie iniekcji ciśnieniowej. Stosuje się je jako indywidualne rozwiązanie wodochronne albo jako opcjonalne zabezpieczenie, uzupełniające taśmy PCV oraz profile pęczniejące.

Jak przebiega montaż węży iniekcyjnych?

Węże iniekcyjne montuje się w momencie tworzenia konstrukcji żelbetowych – w przerwach roboczych oraz stykach roboczych, a także w odstępach pomiędzy różnymi fazami betonowania.

Jakie rodzaje węży iniekcyjnych są dostępne? 

Istnieje wiele modeli węży, wśród których znajdziesz zarówno egzemplarze przeznaczone do iniekcji suspensjami cementowymi, jak i żywicami. 

Przedstawmy typy węży oraz sposoby ich montażu.

Węże iniekcyjne mogą występować w wersji do:

 • iniekcji jednoetapowej,
 • iniekcji dwuetapowej. 

W przypadku osłon wyróżniamy:

 • węże w oplocie,
 • węże bez oplotu.

Odpowiednio zamontowane i napełnione węże iniekcyjne pozwolą na skuteczne uszczelnienie i połączenie złącz roboczych. Dzięki nim możliwa jest do osiągnięcia technologia tzw. białej wanny.

Czym jest technologia białej wanny? 

Pozwala ona na zapewnienie wodoszczelności konstrukcji poprzez wykorzystanie betonu wodoszczelnego. Taka izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa jest obecnie coraz popularniejsza. Wymaga ona rozwiązań szytych na miarę – powinny być one ściśle dopasowane do danej konstrukcji oraz oczywiście zgodne z normami EU.

Kiedy węże iniekcyjne będą dobrym wyborem?

Węże iniekcyjne będą nie tylko dobrym systemem profilaktycznym, zabezpieczającym przed wodą i wilgocią, ale są też rozwiązaniem ekonomicznym. Stosuje się je zamiast tradycyjnych form iniekcji roboczych styków, które mogą być podatne na nieszczelność. Oferowane węże iniekcyjne umożliwią skrupulatne zabezpieczenie kluczowych miejsc w żelbetowych konstrukcjach.

Nasza firma Cover Technologies posiada całkowite rozwiązania technologiczne, które sprawdzą się do omówionych wyżej zastosowań. Mamy niezbędne usługi oraz produkty idealnie dopasowane do danych potrzeb. Mogą to być m.in.:

 • dostawa materiałów, akcesoriów, czy sprzętu,
 • ekspertyza,
 • przygotowanie projektu,
 • doradztwo,
 • całościowe wykonanie,
 • dokumentacja podwykonawcza.

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla budownictwa profesjonalnego – niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą, inwestorem, projektantem czy przedsiębiorcą. Realizujemy wysokiej jakości węże iniekcyjne, które są zgodne z obowiązującymi normami EU.

Zalety montażu węży iniekcyjnych

Montaż węży iniekcyjnych jest wykonywany przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów najwyższej jakości oraz w sposób staranny i dokładny.

Poznaj zalety montażu węży iniekcyjnych przez Cover Technologies:

 • gwarancja poprawnego wykonania,
 • szybki czas realizacji projektu,
 • optymalizacja kosztów,
 • oraz możliwość wykonania iniekcji na czynnych obiektach.

Ile wynosi graniczna maksymalna strefa jednego indywidualnego węża iniekcyjnego? 

Przyjmuje się, że jest to ok. 8-10 metrów.

Jakie korzyści płyną z wyboru węży iniekcyjnych? 

Jest to zapobiegawcze uszczelnianie roboczych styków, które nie wymaga wykonywania uszczelnień z wykorzystaniem tradycyjnych metod iniekcji.

Jaka technologia jest wykorzystywana podczas montażu węży iniekcyjnych? 

Stosuje się w tym celu:

 • iniekcję niskociśnieniową,
 • iniekcję wysokociśnieniową,
 • iniekcję kontaktową,
 • iniekcję strukturalną,
 • iniekcję rozpychającą,
 • iniekcję wypełniającą,
 • jet grouting,
 • oraz ekrany przeciwfiltracyjne.

Jaki materiał jest stosowany do utwardzania powierzchni?

Wykorzystuje się zwykle:

 • drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe,
 • żywice akrylowe,
 • żywice poliuretanowe,
 • żywice epoksydowe,
 • oraz inne rodzaje żywic.

Jaki czas realizacji jest przewidywany na wykonanie danych prac? 

Jest to zależne od oczekiwań inwestora oraz naszego harmonogramu prac. Odpowiednio wczesne ustalenie terminów pozwoli na sprawne zaplanowanie działań.

W jakich miejscach jest możliwa realizacja? 

Pracujemy w następujących przedsięwzięciach:

 • budownictwo mieszkaniowe, 
 • budownictwo przemysłowe, 
 • budownictwo kubaturowe, 
 • budownictwo podziemne, 
 • obiekty drogowe, 
 • obiekty hydrotechniczne, 
 • obiekty gospodarki ściekowej, 
 • tunele, 
 • głębokie wykopy, 
 • ściany szczelinowe.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, tunele, głębokie wykopy, ściany szczelinowe
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁdrobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIProfilaktyczne uszczelnienia styków roboczych bez konieczności wykonywania uszczelnień metodą iniekcji tradycyjnej w przypadku wystąpienia przecieków