Montaż węży iniekcyjnych

Montaż węży iniekcyjnych

Węże iniekcyjne są stosowane jako samodzielne rozwiązanie wodochronne, lub jako dodatkowe zabezpieczenie profilaktyczne wraz z profilami pęczniejącymi i taśmami PCV.
Montowane są na etapie wykonywania konstrukcji żelbetowych w stykach i przerwach roboczych pomiędzy fazami betonowania. Maksymalna strefa pojedynczego odcinka węża iniekcyjnego to 8-10m.
Na rynku występuje wiele rodzajów węży iniekcyjnych. Zarówno do iniekcji żywicami jak i suspensjami cementowymi. Wyróżniamy węże iniekcyjne do iniekcji jedno i dwu etapowej. W oplocie i bez.
Poprawnie zamontowane i wypełnione umożliwiają skuteczne uszczelnienie i połączenie przerw roboczych. Są nieodzownym składnikiem systemu niemalże każdej „białej wanny”.
Są korzystnym ekonomicznie profilaktycznym systemem zabezpieczeń newralgicznych miejsc konstrukcji żelbetowych i alternatywą dla tradycyjnej iniekcji styków roboczych w przypadku ich nieszczelności.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających węży iniekcyjnych , działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektach tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, tunele, głębokie wykopy, ściany szczelinowe
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI Profilaktyczne uszczelnienia styków roboczych bez konieczności wykonywania uszczelnień metodą iniekcji tradycyjnej w przypadku wystąpienia przecieków