Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji


W dzisiejszych czasach naprawy i zabezpieczenia konstrukcji budowlanych stanowią jeden z podstawowych sposobów utrzymania obiektów budowlanych w eksploatacji.

 

 

 

Beton charakteryzuje się odpornością mechaniczną i wytrzymałością na różne uszkodzenia. Jednak podczas wykonywania posadzek lub fundamentów często dochodzi do błędów konstrukcyjnych. Dodatkowym elementem są niekorzystne zjawiska o charakterze fizycznym lub chemicznym. W rezultacie warstwa betonu staje się bardziej porowata i jest narażona na liczne negatywne skutki. Niezbędna staje się naprawa i zabezpieczanie konstrukcji, które mogą obejmować różne typy technologii. 

Jakie procesy powodują uszkodzenia konstrukcji żelbetowych? 

Uszkodzenia struktury konstrukcji betonowych mają bardzo różne przyczyny. Można do nich zaliczyć procesy oddziaływujące na powierzchnię betonu lub sięgające głębiej – do samego zbrojenia. W tym pierwszym przypadku można odnaleźć: 

 • obciążenia mechaniczne – sprawiają, że konstrukcja osiada, ulega zmęczeniu lub jest przeciążona. Czasem przyczyną zniszczenia jest wybuch lub występowanie wibracji – np. na skutek dużego natężenia ruchu pojazdów, 
 • chemiczne – beton traci swoje właściwości alkaliczne w tempie od 0,5 – 1 mm w ciągu każdego roku. Ponadto jest narażony na działanie agresywnych substancji chemicznych – kwaśnych deszczy, związków chloru lub czynników biologicznych, 
 • fizyczne – pod wpływem siły wiatru następuje powolne wietrzenie. Niekorzystne jest również działanie spowodowane krystalizacją soli lub zmianą temperatur. W niektórych przypadkach beton jest rozsadzany od środka. 

Równie ważne są zjawiska, które bezpośrednio zagrażają zbrojeniom znajdującym się wewnątrz powłoki betonowej: 

 • prądy błądzące – mają największy wpływ na stan metalowych grodzic. Są to stalowe elementy wykorzystywane do budowy przyczółków mostowych, ramp i najazdów. W ich okolicy przebiegają linie trakcyjne oraz odbywa się ruch pojazdów szynowych. Prądy potęgują działanie korozji, 
 • karbonatyzacja – o ile ten proces korzystnie wpływa na beton (uszczelnia jego strukturę) to jednocześnie źle wpływa na stan zbrojenia. Powodem jest zmiana środowiska zasadowego na kwasowe, 
 • wpływ zanieczyszczeń – dotyczy to głównie zbrojeń w zasięgu wody morskiej, środków odladzających lub soli chlorkowych. Te substancje przyspieszają tworzenie się ognisk rdzy. 

Jakie są podstawowe cele naprawy uszkodzeń w konstrukcjach betonowych? 

Naprawa i zabezpieczanie konstrukcji to nie tylko uzupełnienie ubytków w strukturze obiektu, ale także powstrzymanie postępującego niszczenia budowli. Obejmuje to kilka celów, które mogą być spełnione jedynie w przypadku zastosowania najnowszych technologii: 

 • zatrzymanie narastającej degradacji obiektu, 
 • odtworzenie stanu technicznego budowli przed jej uszkodzeniem, 
 • przywrócenie obiektu do jego pierwotnego przeznaczenia.  

Trwała i skuteczna rekonstrukcja jest możliwa dzięki współdziałaniu odpowiedniej technologii oraz zastosowaniu rozwiązań, które będą powstrzymywać ponowną degradację. 

Jakie zasady powinny być przestrzegane podczas zabiegów renowacji? 

Naprawa i zabezpieczanie konstrukcji wymagają ścisłego przestrzegania procedur i właściwej kolejności w procesie renowacji. Jeśli jakiś krok zostanie pominięty, to spowoduje fiasko naprawy oraz konieczność rozpoczęcia działania od nowa. Można tu wyróżnić kolejne etapy prowadzenia prac remontowych: 

 1. Przygotowanie podłoża – usunięcie odstających i luźnych fragmentów,
 2. Nawilżenie powierzchni – spryskanie powierzchni wodą,
 3. Powleczenie zbrojenia środkiem antykorozyjnym – może to być środek polimerowy,
 4. Zagruntowanie przestrzeni ubytku – poprzez utworzenie tzw. warstwy sczepnej,
 5. Nałożenie masy naprawczej – w przypadku występowania dużych ubytków,
 6. Pokrycie elewacji powłoką ochronną – ostatnia powłoka, która zwiększa także estetykę.

Podstawą do wykonania jakiegokolwiek zabiegu naprawczego jest określenie właściwych przyczyn korozji i przeciwdziałanie jej skutkom. Po dokonaniu ekspertyzy można przystąpić do realizacji zadania, jakim jest naprawa i zabezpieczanie konstrukcji. 

Ważnym elementem tego procesu jest także znalezienie właściwej metody. Firma Covers Technologies posiada szereg technologii, dzięki którym można skutecznie przywracać obiekty do stanu pierwotnego bez konieczności demontażu instalacji lub rozbiórki. 

Zalety