Uszczelnianie samowypływów z gruntu

Uszczelnianie samowypływów z gruntu

iniekcje_budownictwo_cover

Podczas prowadzenia prac związanych z głębokim fundamentowaniem, budową tuneli czy budową, remontami infrastruktury podziemnej lub pracami wiertniczymi w poszukiwaniu wszelakich złóż podziemnych, wystąpić może zjawisko samowypływu wód gruntowych po przebiciu spoistych warstw gruntu. Cytując słownk hydrogeologiczny: Samowypływ to:

„Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, wywołany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej większej niż rzędna powierzchni terenu.

W warunkach szczególnych jest możliwy również z warstwy o zwierciadle swobodnym”.

Przez pojęcie uszczelniania samowypływów z gruntu należy rozumieć proces iniekcji, mającej na celu wypełnienie uszczelniające wody gruntowej ze znacznej głębokości, z wykorzystaniem ekstremalnie szybkosprawnych, ekspansywnych iniektów żywicznych.

Najczęstsze zjawiska samowypływów wody z gruntu:

  • przebicia podczas sondować geologicznych,
  • przebicia podczas szukania złóż podziemnych;
  • przebicia podczas wykonyania piezometrów;
  • likwodacja starych ujęć złóż podziemnych,
  • samoistne wypływy.

Zastosowanie mają tu specjalistyczne i sprawdzone technologie iniekcyjne firmy Cover Technologies, które nieodzownie towarzyszą zagadnieniu geoinżynierii, głębokiego fundamentowania, mikrotunelingu, umacniania skarp i wykopów. Szeroka gama iniektów COVER TECHNOLOGIES i sprzętu do ich aplikacji pozwala na szybki dobór skutecznej technologii oraz niezwłoczne przystąpienie do realizacji usuwania przyczyn iskutków samowypływów wody z gruntu. Zespół Cover Technologies świadomy konsekwencji technicznych, wizerunkowych i ekonomicznych omawianych sytuacji, jest w stanie zmobilizować własny materiał, sprzęt idoświadczonych ekspertów, w ciągu zaledwie kilku godzin, w dowolnej części Europy.

Dzięki technologiom Cover Technologies można wykonywać trudne prace wspierając roboty związane z geoinżynierią, głębokim fundamentowaniem, inżynierią bezwykopową i budownictwem podziemnym.

Nierzadko zlekceważony, pozornie niewielki przeciek wody gruntowej np.: do wewnątrz wykopu, powoduje wypłukiwanie frakcji pylastych z gruntu. Proces ten stwarza zagrożenie przedarcia się rozwodnionego gruntu przez umocnienie wykopu i jego zalania. Skutkiem takiej awarii jest powstawanie zapadlisk a co za tym idzie stwarzanie zagrożenia dla posadowienia ewentualnych, sąsiednich obiektów, pracowników czy sprzętu znajdującego się w wykopie. Brak szybkiej reakcji, w postaci zatamowania (chociażby prowizorycznego, tymczasowego) przecieku, powoduje zagrożenie i szereg szkód, których likwidacja będzie bardzo kosztowna i może znacząco opóźnić realizację przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że Cover Technologies udostępnia sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, pozwalające likwidować podobne awarie oraz szybko rozwiązać problem, niezależnie od warunków gruntowych, dostępu, intensywności przepływu i ciśnieniu wody.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających uszczelnień samowypływów z gruntu, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii, uszczelnianie samowypływów z gruntu, likwidacja piezometrów, likwidacja studni
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne, ekspansywne żywice spienialne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).