Uszczelnianie samowypływów z gruntu

Uszczelnianie samowypływów z gruntu

iniekcje_budownictwo_cover

Podczas prowadzenia prac budowlanych, polegających na głębokim fundamentowaniu, przy budowie tuneli, czy remoncie infrastruktury podziemnej, a także przy robotach  wiertniczych, po przebiciu kolejnych warstw gruntu może wystąpić samo wypływ wód gruntowych.

Na czym polega uszczelnienie gruntu?

Uszczelnienie samo wypływów z gruntu to proces iniekcji, który poprzez wypełnienie uszczelnia na znacznej głębokości wody gruntowe. Do przeprowadzenia iniekcji wykorzystywane są ekstremalnie szybkodziałające iniekcyjne materiały żywiczne.

Często przez zlekceważony, nawet niewielki przeciek wody gruntowej, np. do wewnątrz wykopu sprawia, że następuje systematyczne wypłukiwanie frakcji plastycznych gruntu. Wówczas narasta zagrożenie związane z przedarciem rozmokłego gruntu i jego zalania. Powstają wtedy zapadliska i narasta zagrożenie dla pobliskich obiektów, czy sprzętu, który znajduje się na tym wykopie, a nawet pracowników.

Szybka reakcja i naprawienie awarii, polegająca na zatamowaniu powstałego przecieku zapobiega szeregowi powstających szkód i nieszczęśliwych zdarzeń, których następstwem może być bardzo kosztowna odbudowa i znaczące opóźnienie terminu realizacji przedsięwzięcia.

Firma COVER TECHNOLOGIES specjalizuje się w dziedzinie iniekcji uszczelniających. Posiada sprawdzone i skuteczne metody iniekcji, dzięki którym szybko i bezproblemowo potrafi zlikwidować tego typu awarie. W każdych warunkach gruntowych, nawet z ograniczonym dostępem, jest w stanie szybko i fachowo sprostać zadaniu, mającym na celu uszczelnienie samo wypływów z gruntu, nawet te o dużej intensywności i ciśnieniu przepływowemu wody.

Zalety metody iniekcji

Przede wszystkim główną zaletą tej metody uszczelnienia jest bezinwazyjność, a także możliwość stosowania na czynnych obiektach. Metodą iniekcji w łatwy i szybki sposób można zabezpieczyć budynki przed wodą gruntową.

Gdzie ma zastosowanie metoda iniekcji?

-W budownictwie podziemnym

-obiektach: drogowych, hydrotechnicznych oraz gospodarki ściekowej

-w budownictwie: mieszkaniowym, przemysłowym, kubaturowym

-przy głębokich wykopach, ścianach szczelinowych, ściankach szczelnych

-przy palisadach, ekranach przeciw filtracyjnych w gruncie

-przy poprawie nośności i stabilizacji gruntu

-przy likwidacji kurzawek, usuwaniu powstałych podczas robót awarii

-przy uszczelnianiu samo wypływów z gruntu 

-przy usuwaniu piezometrów i likwidacji studni.

Jakie korzyści daje zastosowanie iniekcji w budownictwie?

Dzięki zastosowaniu tej bezinwazyjnej technologii można zapobiec wielu problemom, powstałym przy pracach budowlanych, związanych z wykopami i głębokiemu fundamentowaniu. Metodą uszczelnienia można:

-usunąć przyczyny gróźb katastrof budowlanych

-przywrócić funkcjonalność i stabilność obiektom budowlanym

-metodą iniekcji można skutecznie i w krótkim czasie uszczelnić grunt i poprawić jego wytrzymałość hydro-izolacyjną.

Nowoczesne technologie firmy COVER TECHNOLOGIES

Firma COVER TECHNOLOGIES udostępnia skuteczne metody iniekcji. Materiały jakich używa do uszczelnienia powstałych awarii, to: mieszanki betonowe, zaprawy cementowe, bentonity, żywice silikatowe, akrylowe i poliuretanowe, pianobetony itp.

Konkurencyjności firmy na rynku Europy sprzyja zastosowanie odpowiednich innowacyjnych technologii, takich jak:

-iniekcji niskociśnieniowej oraz wysokociśnieniowej

-JET GROUTING

-iniekcji kontaktowej

-iniekcji strukturalnej, rozpychającej oraz wypełniającej

-ekranów przeciw filtracyjnych i ekspansywnych żywic spienialnych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej metody iniekcji oraz zastosowaniu certyfikowanych, skutecznych materiałów uszczelniających, nawet najbardziej skomplikowane prace nie stanowią problemu dla wyspecjalizowanej ekipy z firmy COVER TECHNOLOGIES. Jest ona liderem w dziedzinie przeprowadzania iniekcji uszczelniających. Firmę cechuje wieloletnie doświadczenie poparte dobrą opinią inwestorów z całej Europy. Specjalnością COVER TECHNOLOGIES jest wykwalifikowana kadra profesjonalnych pracowników oraz szybki czas realizacji przedsięwzięć.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii, uszczelnianie samowypływów z gruntu, likwidacja piezometrów, likwidacja studni
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne, ekspansywne żywice spienialne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).