Izolacje poziome fundamentów

Izolacje poziome fundamentów

 

cover_izolacje

Izolacja pozioma fundamentów to zabezpieczenie wodochronne przed kapilarnym podciąganiem wilgoci przez obciążoną nią porowatą konstrukcją. Izolacja ta zapobiega podsiąkaniu budynku od podłoża.

Izolację poziomą stosuje się przeważnie między płytą posadzkową/ławą fundamentową a wznoszonym murem lub – w nowych budynkach – między murem, a stropem piwnicy z wykorzystaniem wielu dostępnych systemowych rozwiązań (folia, taśma bitumiczna, etc…).

W starszych budynkach nie ma zwykle izolacji poziomej lub została wykonana ze smoły bądź innych prostych materiałach bitumicznych bez zachowania ciągłości. Istnieje wiele metod odtwarzania lub wykonywania w istniejącej konstrukcji tego typu izolacji. W zależności od rodzaju obiektu i stopnia zawilgocenia jego konstrukcji, stosuje się różne metody izolacji poziomej fundamentów:
– podcięcie konstrukcji ścian i montaż płyt PEHD, teflonowych, etc…,|
– iniekcja grawitacyjna z wykorzystaniem ciekłych iniektów,
– iniekcja ciśnieniowa z wykorzystaniem ciekłych iniektów,
– iniekcja z wykorzystaniem kremów iniekcyjnych.

Do wykonywania izolacji poziomych fundamentów metodą iniekcji, najczęściej stosuje się niskolepkie żywice krzemianowe, silanowe lub akrylowe.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją izolacji poziomych fundamentowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Najlepsze produkty

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁ żywice krzemianowe, żywice akrylowe, silany, kremy iniekcyjne, płyty teflonowe, płyty PCV,
TECHNOLOGIA Iniekcja grawitacyjna, iniekcja ciśnieniowa, podcinanie ścian
KORZYŚCI Uszczelnienia konstrukcji podziemnych obiektów budowlanych przeciwko podciąganiu kapilarnemu, izolacje budowli, brak konieczności wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych