Izolacje poziome fundamentów

Izolacje poziome fundamentów

 

cover_izolacje

Czy wiesz, od czego w dużej mierze zależy trwałość konstrukcji Twojego domu? 

Odpowiedź brzmi: od właściwie zrobionej poziomej izolacji fundamentów. Zastanawiasz się, o co w tym chodzi? Służymy pomocą. Izolacje poziome fundamentów wykonuje się między ławą fundamentową / płytą posadzkową, a wznoszonym murem. W budynkach nowych – izolacje tworzy się między stropem piwnicy, a murem, przy wykorzystaniu wielu dostępnych rozwiązań (np. folia lub taśma bitumiczna). Jako fachowcy, którzy specjalizują się w izolacji budynków, zapewniamy, że nie warto pomijać tego etapu budowy. 

Co zrobić, żeby izolacja była efektywna? To, czy izolacja pozioma będzie właściwie spełniała swoją rolę zależy od terminu jej wykonania. Liczy się etap budowy. Hydroizolację poziomą należy układać po wykonaniu podkładu podłogi na gruncie, który musi być równy z wierzchem ścian fundamentowych. Czemu to służy? Mamy wtedy pewność, że część izolacji poza obrębem murów wytrzyma do momentu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej podłogi.

 

Do czego służy izolowanie poziome?

To rodzaj hydroizolacji, której zadanie polega na ochronie budynku przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu. Innymi słowy, to zabezpieczenie wodochronne przed kapilarnym podciąganiem wody przez obciążoną nią porowatą konstrukcją. Jesteśmy świadomi, że do tematu izolacji poziomej trzeba podchodzić bardzo ostrożnie.

 

Z czego konkretnie wykonujemy izolacje poziome fundamentów?

 • masy bitumicznej (najczęściej lepiki i masy asfaltowe w różnych wariantach: asfaltowo-żywiczne, asfaltowo-kauczukowe i asfaltowo-polimerowe)
 • folii płaskiej z PCV
 • papy (stosuje się najczęściej papę na osnowie z polipropylenu lub włókna szklanego)

Jak łatwo się domyślić w starych budynkach rzadko mamy do czynienia z zaizolowaniem fundamentów. Nasza załoga nie ma żadnego problemu z wykonaniem izolacji poziomej w zawilgoconych starych budynkach. Stosujemy tu następujące metody:

 • iniekcja przy użyciu kremów iniekcyjnych 
 • iniekcja grawitacyjna przy użyciu ciekłych iniektów
 • iniekcja ciśnieniowa przy użyciu ciekłych iniektów
 • podcięcie konstrukcji ścian i montaż płyt PEHD, teflonowych, itd. Należy tu pamiętać, aby w uzyskaną szczelinę włożyć dwie warstwy półpłynnej masy bitumicznej lub papę

Warto wspomnieć, że iniekcja budowlana to metoda o bardzo szerokim zastosowaniu. Jest używana w bardzo wielu dziedzinach budownictwa. W metodzie iniekcji najczęściej stosujemy niskolepką żywicę krzemianową, akrylową lub silanową. Iniekcja nie wymaga rozbiórki budynku, odkrywki lub demontażu. Pozwala szybko i sprawnie wykonać zabieg izolacji. Dzięki takim możliwościom również bardzo stare budynki, takie jak przedwojenne kamienice mogą zostać osuszone i staną się o wiele bardziej przyjazne do zamieszkania. 

 

Poznaj atuty iniekcji. To jedna z metod izolacji poziomych fundamentów

 • optymalizacja kosztów
 • oszczędność czasu
 • gwarancja na lata
 • technologia bezinwazyjna
 • pełny dostęp do konstrukcji nie jest konieczny
 • można stosować na czynnym obiekcie

 

Czym izolacje poziome fundamentów różnią się od pionowych?

 

Izolację pionową układamy na powierzchni ścian fundamentowych. Jej rolą jest ochrona przed wilgocią, wodą opadową czy też naporową wodą gruntową przed wnikaniem w mur. 

Do wykonywania izolacji pionowych fundamentów najczęściej używamy dyspersje wodne bitumów, masy bitumiczne i ich hybrydy, szlamy mineralne.  

Jakie rodzaje izolacji pionowych znamy? 

 • przeciwwodne 
 • przeciwwilgociowe
 • parochronne 

 

Zgadnij, na czym jeszcze się znamy?

Cover Technologies sp. z o.o. wyszukuje najtrudniejsze w budownictwie zlecenia i je realizuje. Budownictwo przemysłowe, energetyka wodna, gospodarka ściekowa, ochrona i naprawa konstrukcji i obiektów inżynieryjnych stanowią nasze pole działania. Pracujemy kompleksowo, na swoim sprzęcie i materiałach. Nasz konik to iniekcja ciśnieniowa i zabezpieczenia przeciw wodne części podziemnych budynków. 

Nasze realizacje to m.in.: Autostrada A4 i A2, dworzec Łódź Fabryczna, Gazoport Świnoujście, Metro Warszawskie, Kolektor Wiślany w Warszawie, Naftoport Gdańsk. 

 

Najlepsze produkty

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁżywice krzemianowe, żywice akrylowe, silany, kremy iniekcyjne, płyty teflonowe, płyty PCV,
TECHNOLOGIAIniekcja grawitacyjna, iniekcja ciśnieniowa, podcinanie ścian
KORZYŚCIUszczelnienia konstrukcji podziemnych obiektów budowlanych przeciwko podciąganiu kapilarnemu, izolacje budowli, brak konieczności wykonywania robót rozbiórkowych i ziemnych