Iniekcje ścian szczelinowych

Iniekcje ścian szczelinowych

iniekcje_cover

Co to są ściany szczelinowe i iniekcje?

Iniekcje ścian szczelinowych to niezwykle popularny na rynku sposób umacniania ścian, wszelkiej maści wykopów, w tym podziemnych części obiektów inżynieryjnych, czy wysokościowych. Zważywszy na ich ponadprzeciętne usadowienie, oraz wykonanie są one bardzo narażone na opór wód gruntowych pod ciśnieniem. W związku z tym ich konstrukcje muszą każdorazowo zostać uszczelnione. W przypadku iniekcji mamy do czynienia z systemem usuwania i uszczelniania różnej maści budynków. Dzięki niemu możemy w skuteczny sposób wzmocnić, czy też naprawić konstrukcję budynku co ma przyczynić się do znacznej poprawy jego struktury.

Rodzaje iniekcji szczelinowych

 1. Iniekcje strukturalne ścian szczelinowych–> do ich wytworzenia wykorzystany został w pełni dedykowany, hydrofobowy iniekt poliuretanowy Flowfoam 1K, oraz iniekty akrylowe.
 2. Iniekcje zamków ścian szczelinowych–> są to styki ścian ze specjalnymi płytami dennymi, górnymi, lub pośrednimi. Do ich wykonania stworzony został hydrofobowy iniekt poliuretanowy Flexfoam 1K.
 3. Iniekcje rys ścian szczelinowych–> do ich wykonania użyty został dedykowany,  hydrofobowy iniekt poliuretanowy Flowfoam 1K.
 4. Iniekcje uszczelnień ścian szczelinowych–> do ich wykonania zwykle wykorzystuje się twardo-elastyczne, oraz po prostu elastyczne wypełnienia i uszczelnienia z żywicami akrylowymi, tudzież poliuretanowymi.
 5. Iniekcje dynamicznych wycieków wody i gruntu ze ścian szczelinowych–> do ich wykonania wykorzystano dedykowany, hydrofobowy iniekt poliuretanowy Fastfoam 1K.
 6. Iniekcje styków sekcji ścian szczelinowych–> w ich przypadku wykorzystany został  hydrofilowy iniekt poliuretanowy Stickfoam 1K.

Charakterystyka naszych usług

Nasza firma dysponuje tylko i wyłącznie w pełni kompletnymi rozwiązaniami o charakterze technologicznym dedykowanymi dla wymienionych wcześniej zastosowań. W naszej ofercie znajdą państwo cały proces realizacji usług, od samej ekspertyzy projektu, po kompleksowe wykonanie towaru, dostawę materiałów, sprzętu itd. czy istotną dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. stale od wielu, wielu lat zajmuję się w sposób niezwykle udany kompleksową realizacją bardzo wymagających w kwestii wykonania iniekcji ścian szczelinowych. Oczywiście działamy w zgodzie ze wszelkimi obowiązującymi obecnie normami. Do produkcji naszych produktów wykorzystujemy profesjonalnie wyszkoloną i doświadczoną kadrę pracowniczą, materiały najwyższej jakości, oraz innowacyjne zabiegi stosowane zgodnie ze sztuką iniekcji. Z wieloma sukcesami uczestniczymy w procesie realizacji chociażby najbardziej jak to tylko możliwe wymagających projektów tego typu na naszym kontynencie, stale dążąc do perfekcji. Nie zawiodą się Państwo ze współpracy z nami, a potwierdza to ogromna rzesza zadowolonych klientów.

Karta techniczna naszej usługi

 1. Czas jej realizacji–> w pełni zależny od harmonogramu, a także oczekiwań klienta, oraz złożoności koniecznych prac.
 2. Miejsce jej realizacji–> obiekty o charakterze drogowym i hydrotechnicznym, budownictwo podziemne i mieszkaniowe, budownictwo kubaturowe, wykopy, ściany szczelinowe, obiekty wchodzące w skład gospodarki ściekowej.
 3. Użyte materiały–> żywice akrylowe, poliuretanowe i silikatowe, a także inne materiały tego typu.
 4. Wykorzystana technologia–> iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strukturalna, iniekcja kontaktowa, iniekcja styków, iniekcja kurtynowa, iniekcja niskociśnieniowa, a także iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych.
 5. Korzyści wynikające z naszej usługi–> możliwość przywrócenia pełnej funkcjonalności obiektów budowlanych i gospodarskich, możliwość zastosowania jej w środowiskach o różnorakim nawodnieniu, dość wczesne usuwanie możliwych przyczyn gróźb katastrof o charakterze budowlanym, idealna stabilizacja obiektów budowlanych i gospodarskich, pełne uszczelnienie wykopów. uzyskanie w dość krótkim czasie oczekiwanej wytrzymałości. Jak widać jest ich naprawdę masa, co świadczy o dużej skuteczności naszych usług.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁżywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych, iniekcja styków, iniekcja kurtynowa
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, uszczelnianie wykopów