Iniekcje ścian szczelinowych

Iniekcje ścian szczelinowych

iniekcje_cover

Ściany szczelinowe to obecnie popularna metoda umacniania ścian głębokich wykopów, takich jak komór startowych TBM, podziemnych części obiektów wysokościowych/kubaturowych oraz inżynieryjnych.

Ze względu na ich głębokie posadowienie oraz wykonywanie metodą wykopu wąskoprzestrzennego w „trudnych” gruntach są one narażone na napór wód gruntowych pod ciśnieniem. Standardy wykonanie ścian szczelinowych

jak i kryteria odbioru obowiązujące obecnie zakładają możliwość występowania przecieków wody przez ich konstrukcję, które jednak podczas prac wykończeniowych muszą zostać uszczelnione.

Najczęstszymi zabiegami w celu ich doszczelnienia są:
– iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych, do wykonania których firma Cover Technologies sp. z o.o. stworzyła dedykowany, hydrofilowy iniekt poliuretanowy – Stickfoam 1K;
– iniekcja zamków ścian szczelinowych (styków ścian z płytami dennymi, posrednimi lub górnymi), do wykonania których firma Cover Technologies sp. z o.o. stworzyła dedykowany, hydrofobowy iniekt poliuretanowy – Flexfoam 1K;
– iniekcja rys ścian szeczlinowych, do wykonania których firma Cover Technologies sp. z o.o. stworzyła dedykowany, hydrofobowy iniekt poliuretanowy – Flowfoam 1K;

– iniekcje strukturalne ścian szczelinowych – do wykonania których firma Cover Technologies sp. z o.o. stworzyła dedykowany, hydrofobowy iniekt poliuretanowy – Flowfoam 1K oraz iniekty akrylowe;

– iniekcje dynamicznych wycieków wody i gruntu ze ścian szczelinowych – do wykonania których firma Cover Technologies sp. z o.o. stworzyła dedykowany, hydrofobowy iniekt poliuretanowy – Fastfoam 1K;

Do wykonywanie iniekcyjnych uszczelnień ścian szczelinowych, pod działaniem naporu wód gruntowych, najczęściej stosuje się twardo-elastyczne i elastyczne uszczelnienia i wypełnienia z wykorzystaniem  żywic poliuretanowych lub akrylowych.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji ścian szczelinowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych, iniekcja styków, iniekcja kurtynowa
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, uszczelnianie wykopów