Iniekcje wypełniające

Iniekcje wypełniające

 

Iniekcja wypeniająca znana również pod pojęciem wypełnienia objętościowego, polega na iniekcyjnym zastąpieniu wolnych przestrzeni, pustek w konstrukcji czy kawern w gruncie, przez odpowiednio dobrane medium/iniekt. Iniekcja wypełniająca w zależności od sytuacji może być z powodzeniem wykonana ciśnienio jak i grawitacyjnie. Stosowana do wszelkiego rodzaju podlewek, wypełnień konstrukcyjnych i objętościowych.|
Często stosowana jako preiniekcja iniekcji uszczelniających np.: podczas renowacji starego budownictwa, jako wypełnienie pomiędzy istniejącymi a nowobudowanymi kostrukcjami np.: śimaki torbin eletrowni wodnych, pomiędzy konstrukcjami kanałów a ich nowymi wykładzinami, ale też do likwidacji szkód górniczych oraz usuwania awarii budowlanych. Do wypełniających iniekcji objętościowych stosujemy z reguły spienialne i niespienialne żywice poliuretanowe i silikatowe oraz zaczyny cementowe.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji wypełniających, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, tunele, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu,
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA Iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja kontaktowa, iniekcja wypełniająca
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).