Iniekcje strukturalne

Iniekcje strukturalne

Iniekcja strukturalna to szczególny rodzaj iniekcji ciśnieniowej polegający na uszczelnieniu lub wzmocnieniu konstrukcji budowlanej na zadanym fragmencie ale w całym jej przekroju. Iniekcja strukturalna w pierwszej chwili może kojarzyć się z wykonywaniem przepon poziomych w murach w celu odtworzenia/wykonania izolacji poziomej konstrukcji eliminującej podciąganie kapilarne wody/wilgoci z podłoża. Faktycznie jest to jedno z bardziej powszechnych zastosowań tego typu iniekcji, na szczęście nie jedyne. Iniekcję strukturalną wykorzystuje się z powodzeniem również do strukturalnego uszczelniania i wzmacniania porowatych konstrukcji budowlanych o wystarczającej grubości, tj. np.: słabe betony, jastrychy, ściany szczelinowe, niedowibrowane lub przewibrowane konstrukcje żelbetowe, gniazda żwirowe lub wszędzie tam gdzie siatka rys i pęknięć konstrukcji jest tak gęsta i nieregularna, że nie da się wyznaczyć ich przebiegu, zamknąć i zastosować technologii iniekcji w rysę.

Kluczowym aspektem technologii iniekcji strukturalnej jest właściwy dobór iniektu (niska lepkość), rozstaw pakerów iniekcyjnych oraz trwałe i ciągłe zamknięcie powierzchni iniektowanej konstrukcji w celu możliwości użycia zadanego ciśnienia iniekcji oraz utrzymania mieszanki iniekcyjnej w jej strukturze do momentu związania.

Do wykonywanie iniekcyjnych uszczelnień dylatacji, pod działaniem naporu wód gruntowych, najczęściej stosuje się niskolepkie żywice poliuretanowe, epoksydowe lub akrylowe.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji strukturalnych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strukturalna, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, uszczelnienia i wzmocnienia porowatych konstrukcji