Torkretowanie

Torkretowanie

Pomimo ciągłego rozwijania technologii produkcji betonu, ten materiał nadal ulega procesom erozji i niszczenia. Dzieje się tak zarówno w warunkach naturalnych, a także w styczności z wodą, wilgocią oraz agresywnymi substancjami chemicznymi. W ten sposób obniża się funkcjonalność i żywotność obiektów z betonu. Aby temu zaradzić inżynierowie opracowali sposoby renowacji powierzchni betonowych. Torkretowanie jest metodą, która przywraca użyteczność tunelom, przęsłom mostów czy obiektom wodno – kanalizacyjnym. Posiada nawet właściwości, dzięki którym służy celom dekoracyjnym. 

Jak wygląda metoda torkretowania? 

Torkretowanie polega na wtryskiwaniu lub “wystrzeliwaniu” strumienia betonu w miejscu budowy. Działając tą metodą, można skutecznie wzmocnić bądź zwiększyć wytrzymałość elementów, które zostały poddane upływowi czasu. Jest też świetnym sposobem na: 

 • wyrównywanie powierzchni, 
 • uzupełnianie braków i wypełnianie wolnych przestrzeni, 
 • naprawianie defektów występujących w strukturze obiektów budowlanych. 

Technologia torkretowania wykorzystuje nakładanie mieszanki z betonu, do której stosowany jest natrysk pneumatyczny przy użyciu profesjonalnego sprzętu. To natryskiwanie zaprawy wpływa bardzo korzystnie na parametry wytrzymałościowe obiektu oraz zwiększa jego nieprzepuszczalność. 

Najważniejsze rodzaje torkretowania 

Torkretowanie wykorzystuje dwie różnorodne technologie, które wiążą się z odmiennym sposobem podawania betonu. Należą do nich: 

 • torkret na mokro – użycie przygotowanej mieszanki z betonu, która jest wyrzucana za pomocą dyszy wylotowej. Jest to idealny sposób w sytuacji, gdy wymaga się precyzyjnego nałożenia betonu w konkretne miejsce. Ponadto w czasie torkretowania na mokro nie występuje pylenie i są o wiele mniejsze straty betonu. Do tej metody wykorzystuje się materiał o stałej konsystencji, mieszany w stałych proporcjach, 
 • torkret na sucho – wykorzystuje suchą mieszankę, która jest zwilżana dopiero podczas zabiegu – miesza się ją z wodą, w dyszy transportowej. Dzięki możliwości regulacji zaworu można otrzymać beton o różnej gęstości i parametrach technicznych. To rozwiązanie sprawdza się do tworzenia stropów oraz powierzchni ściennych, a także do uzupełniania ubytków w wielu obiektach budowlanych. 

Zaletą torkretowania na sucho jest szybkość aplikowania mieszanki, duże możliwości transportowania suchej zaprawy, czy dowolna regulacja nanoszonej warstwy. 

Korzyści z torkretowania  

Używając tej technologii można zapomnieć o konieczności tworzenia szalunków. Metoda jest uniwersalna, ponieważ pozwala na równoczesne wykonywanie płaszczyzn sufitowych oraz pionowych. Torkretowanie jest doskonałym sposobem na uzupełnianie trudno dostępnych miejsc, które w innym wypadku musiałyby być usunięte lub rozebrane. Warto stosować tę metodę, gdy trzeba wykonać przedmioty o nieregularnym kształcie: 

 • niepowtarzalnych detali,  
 • zakończeń elewacji, 
 • wypełnianie różnych typów zbrojeń. 

Warto też wspomnieć o właściwościach betonu torkretowego. To materiał, który może być wzbogacony o domieszki polimerowe (SPCC i PCC), dodatki pyłu krzemionkowego lub zbrojenie w postaci włókien. Dzięki temu nabiera dużej odporności na korozję, ma wysoką mrozoodporność i nie jest wrażliwy na agresywne substancje chemiczne. 

Zastosowanie metody torkretowania 

Torkretowanie jest szeroko wykorzystywane przy tworzeniu obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych. Charakteryzuje się szybszym tempem wykonania niż tradycyjne metody, dlatego może być używane przy wielu projektach: 

 • do stabilizacji gruntu i podbudowy, 
 • wspomaga przygotowanie podłoża, 
 • jest używane przy tworzeniu powłok ochronnych, 
 • w natrysku polimoczników,
 • w technologiach bezwykopowych, 
 • do laminatów żywicznych, 
 • w metodzie rękawa żywicznego,
 • do zapraw reprofiliacyjnych. 

Celem tej metody może być usuwanie skutków awarii różnych obiektów budowlanych, zatrzymanie degradacji lub przywrócenie pierwotnej użyteczności budynkom. Torkretowanie sprzyja szczególnym warunkom eksploatacji obiektów, zabezpiecza i chroni konstrukcje przed zniszczeniem. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty Cover Technologies.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI– Mosty, – Wiadukty, – Obudowy tuneli – Obiekty wodno-ściekowe, – Obiekty hydrotechniczne, – Obiekty energetyczne, – Parkingi, – Kanały, – Obiekty wysokościowe
CZAS REALIZACJImożliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁTorket na sucho, torkret na mokro, zaprawy PCC i SPCC,
TECHNOLOGIAstabilizacja obiektów (wzmocnienia gruntu podbudowy), przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCIlikwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom eksploatacji, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie