Torkretowanie

Torkretowanie

Beton to podstawowy budulec, z którego wykonywanych jest większość konstrukcji budowlanych. Wykorzystywany jest przy budowie takich obiektów jak:

– Mosty,

– Wiadukty,

– Obiekty wodno-ściekowe,

– Obiekty hydrotechniczne,

– Obiekty energetyczne,

– Parkingi,

– Kanały,

– Obiekty wysokościowe,

– Wszelkie biekty przemysłowe.

Pomimo jego nieustannego poznawania i ulepszania, podlega on procesowi niszczenia, zrówno naturalnemu jak i w wyniku eksploatacji w trudnych warunkach. Szczególnie w kontakcie z wilgocią, wodą lub innym agresywnym środowiskiem. Powstałe szkody mogą zagrażać bezpieczeństwu eksploatacji i znacznie ograniczyć żywotość obiektów betonowych i żelbetowych.

Torkretowanie stosowane jest w naprawach powierzchni betonowych m.in.. tuneli, obiektów inżynierskich, obiektów wodno-ściekowych, a także przy budowie różnego typu obiektów, takich jak: zbiorniki na wszelkiego rodzaju agresywne media, komory, przepompownie i studnie. Torkretowanie doczekało się również zastosowania jako ozdobne warstwy wykańczające (hale garażowe, elewacje).

Torkretowanie to metoda polegająca na narzucaniu świeżo wytworzonej masy betonowej lub zaprawy cementowej (torkretu) na wcześniej przygotowaną powierzchnię konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

Cover Technologies już od wielu lat profesjonalnie zajmuje się wzmacnianiem konstrukcji betonowych i żelbetowych metodą torkretowania. Wykonujemy obudowy i wzmocnienia konstrukcji podziemnych jak i naziemnych metodą torkretu. Stosujemy proste mieszanki do wzmocnień konstrukcyjnych oraz modyfikowane produkty dedykowane do środowisk obciążonych chemicznie i termicznie.

Cover Technologies specjalizuje się w wąskiej dziedzinie torkretowania zarówno „na sucho” jak i „na mokro”.

W dzisiejszych czasach naprawy i zabezpieczenia betonu stanowią jeden z podstawowych sposobów utrzymania obiektów budowlanych w eksploatacji.

Wszelkie próby napraw i zabezpieczeń konstrukcji budowlanych powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu faktycznego a realizacja powierzona doświadczonym wykonawcom tego typu robót.

Cover Technologies zajmuje się szerokopojętą naprawą i zabezpieczaniem betonu przed agresywnym środowiskiem.

W ofercie Cover Technologies znajdują się m. in. poniższe technologie:
– Wszystkie rodzaje iniekcji ciśnieniowych i grawitacyjnych (w budownictwie i geoinżynierii),
– Naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC,
– Reprofilacje metodami ręcznymi i metodą natrysku,
– Torkretowanie,
– Antykorozja i hydrofobizacja betonu,
– Wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych,
– Wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych,
– Wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń (np. otwarte zbiorniki i kanały ściekowe, produkcyjne zbiorniki technologiczne, zbiorniki ppoż.,
zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną, zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF). Ponadto wykonujemy posadzki i chodniki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń,
– Izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.),
– Izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.),
– Osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.),
– Naprawy posadzek przemysłowych,
– Naprawy studzienek kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi,
– Regulacja włazów studziennych,
– Laminaty żywiczne.

Powyższe metody pozwalają na skuteczne i trwałe przywrócenie uszkodzonych obiektów do eksploatacji jak i na zmianę ich funkcji poprzez zwiększenie obciążeń na nie działających.

Nowoczesne technologie pozwalają na rozwiązanie problemu bez konieczności rozbiórek i wyburzeń, demontażu elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia  odkrywkowych robót ziemych, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze Inwestora.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagającego torkretowania, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI – Mosty, – Wiadukty, – Obudowy tuneli – Obiekty wodno-ściekowe, – Obiekty hydrotechniczne, – Obiekty energetyczne, – Parkingi, – Kanały, – Obiekty wysokościowe
CZAS REALIZACJI możliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁ Torket na sucho, torkret na mokro, zaprawy PCC i SPCC,
TECHNOLOGIA stabilizacja obiektów (wzmocnienia gruntu podbudowy), przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCI likwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom eksploatacji, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie