Żywice do stabilizacji tłucznia kolejowego

Żywice do stabilizacji tłucznia kolejowego

ŻYWICE DO STABILIZACJI TŁUCZNIA KOLEJOWEGO

Kolej szybkiego ruchu jest obecnie dziedziną, której silny rozwój jest pożądany z punktu widzenia szeroko rozumianego transportu towarowego, jak i pasażerskiego. W związku ze znacznym natężeniem ruchu pojawia się wiele kłopotów zmuszających do poszukiwania technologicznych rozwiązań na bolączki polskiej kolei. Użyta technologia musi zapewniać brak silnej ingerencji w ruch kolejowy przy równoczesnym zapewnieniu krótkiej naprawy danego odcinka trasy w razie takiej konieczności.

Skrócenie czasu między jedną, a drugą naprawą to priorytet jeżeli chcemy, aby transport przebiegał sprawnie przez cały okres eksploatacji odcinka. Wydłużenie okresu między naprawami to jedno, ale równie duże znaczenie ma ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem wybranych punktów na trasie w dobrym stanie technicznym. Zużywanie infrastruktury kolejowej to efekt przemieszczania się oraz obsuwania tłucznia kolejowego. Taki proces dotyczy przede wszystkim stref przejściowych ulokowanych między nasypem zbudowanym z tłucznia, a sztywnym podłożem obiektów inżynieryjnych. Chodzi tu przede wszystkim o punkt stałe takie jak np. wiadukty, mosty, okolice zwrotnic, krzyżownic, łuki torów, czy miejsca przejazdów oraz przejścia przy torach.

POLSKI PRODUCENT ŻYWIC DO STABILIZACJI TŁUCZNIA KOLEJOWEGO

Na przestrzeni ostatnich lat w naszym kraju realizowany jest program modernizacji linii kolejowych. Jego głównym celem jest usprawnienie transportu, a co za tym idzie zwiększenie prędkości przejazdu pociągów do 160 km/h. Przyszłościowe plany są jednak jeszcze większe, gdyż już teraz mówi się o zwiększeniu szybkości infrastruktury kolejowej do nawet 250-300 km/h. Aktualnie użytkowane w wielu miejscach w Polsce podsypki tłuczniowe w żadnym stopniu nie spełniają jakości umożliwiającej szybki transport. Ruch kolejowy potrzebuje materiału, który będzie odpowiedzią na zauważalnie rosnące potrzeby transportu. Nowoczesna technologia scalania tłucznia żywicą wiążącą w sposób znaczący zwiększa wytrzymałość podbudowy. Tak scalona żywica do stabilizacji tłucznia kolejowego nawet trzykrotnie zmniejsza moduły odkształcalności podbudowy.

Innowacyjna technologia wiążąca tłuczeń z podkładem

Firma Cover Technologies za cel postawiła sobie nowatorskie podejście w dziedzinie transportu. Usługa sklejania oraz stabilizacji nawierzchni szynowej zbudowanej z tłucznia kamiennego odpowiada potrzebom XXI wieku. Z wykorzystaniem najnowszych technologii z zakresu żywic wiążących możemy zaprezentować Państwu dwa wysokiej klasy produkty: Stabiltrak 101 oraz Stabiltrak 102.

Stabiltrak 101

Głównym zadaniem, które postawiliśmy sobie za cel przygotowując żywice do stabilizacji tłucznia kolejowego jest poprawa miejscowej stateczności nasypu kolejowego. Stabiltrak 101 to nic innego jak jednokomponentowy system poliuretanowy na bazie dwóch składników. Rozwiązanie to cechuje zwiększona wytrzymałość mechaniczna, a jego głównym zadaniem jest wzmocnienie szkieletów gruntowych, w tym: stabilizacja podtorza, solidne łączenie ze sobą składników kamiennych oraz kruszyw w warunkach suchych, jak i wilgotnych, sklejanie podsypki. Żywica odznacza się niską lepkością, dużą sztywnością, odpornością na ściskanie, skuteczną penetracją, niepalnością, jak również opcją kontroli czasu utwardzania.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU:

 • niewielka lepkość,
 • dobra penetracja podłoża,
 • zwiększona wytrzymałość mechaniczna,
 • model pracy sztywno-elastyczny,
 • niska palność,
 • możliwość stosowania w miejscach wilgotnych,
 • regulowany czas wiązania.

Stabiltrak 102

Podobnie do swojego poprzednika Stabiltrak 102 charakteryzuje się dwuskładnikową budową. Zastosowano tu technologię pozwalającą na skrócenie czasu potrzebnego na wiązanie. Ułatwia to wspomniane wcześniej naprawy, skraca czas, a tym samym przyspiesza możliwość wznowienia ruchu na wybranym odcinku kolejowym. Materiał ten stosowany jest do wzmacniania szkieletów gruntowych m.in. stabilizacji podtorza, zespajania składników kamiennych oraz kruszyw w warunkach wilgotnych i suchych, sklejania podsypki.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU:

 • niewielka lepkość,
 • dobra penetracja podłoża,
 • skrócony czas wiązania,
 • zwiększona wytrzymałość mechaniczna,
 • niska palność,
 • możliwość stosowania w miejscach wilgotnych,
 • model pracy sztywno-elastyczny.

GDZIE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE ORAZ CO OFERUJĄ ŻYWICE DO STABILIZACJI TŁUCZNIA KOLEJOWEGO?

 • wzmocnienie punktów zlokalizowanych pod rozjazdami oraz skrzyżowaniami torów,
 • ochrona przed aktami wandalizmu,
 • ochrona przed niekontrolowanym odrywaniem się pojedynczych kamieni w trakcie poruszania się pociągu ze znaczną prędkością,
 • zabezpieczenie dróg awaryjnych oraz ewakuacyjnych przy tunelach i torach szynowych,
 • likwidacja punktów generujących luzy w podsypce, a tym samym utrzymanie ciągłości w transporcie kolejowym,
 • możliwość prowadzenia prac naprawczych przy równoczesnym zachowaniu ciągłości przejazdu na sąsiadującym torze,
 • proste i szybkie czyszczenie przy przystankach, stacjach, peronach,
 • zmniejszenie częstotliwości konserwacji podsypki,
 • zwiększenie komfortu podróży dla kolei szybkich,
 • wydłużenie okresu użyteczności poszczególnych odcinków linii kolejowych/tramwajowych,
 • zabezpieczenie tzw. „dzikich przejść”.

Jakie cechy wyróżniają systemy Stabiltrak 101 i Stabiltrak 102?

Materiały są produkowane w Polsce. Kupując żywice od Cover Technologies mamy pewność, że otrzymujemy produkt wysokiej jakości za przystępną cenę przy zachowaniu standardów potwierdzonych pozytywną opinią techniczną Instytutu Kolejnictwa. Producent oferuje darmowe próbki dla nowych klientów oraz szkolenia, szybki proces dostawy, który na terenie Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 48 godzin, a w Polsce kilkanaście godzin dzięki zastosowaniu dedykowanego transportu. Nie mogło zabraknąć też certyfikatów jakości wydanych przez akredytowane jednostki badawcze. Możemy skorzystać także z pełnego wsparcia technicznego oraz sprzętowego, a nawet modyfikacji receptury żywic w zależności od wymagań.

 

cover_technologiastabiltrak_

FILM Z APLIKACJI

 

 

Najlepsze produkty do stabilizacji tłucznia kolejowego na rynku: