Stabiltrak 102

Stabiltrak 102

Dwuskładnikowa nie spienialna szybko reaktywna poliuretanowa żywica iniekcyjna

Bezrozpuszczalnikowa dwukomponentowa żywica poliuretanowa do wiązania tłucznia, wzmacniania podłoża, stabilizacji i uszczelnień gruntów

OPIS:
Stabiltrak 102 jest dwuskładnikowym poliuretanowym systemem stabilizująco-uszczelniającym, który powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B.

 

ZASTOSOWANIE:
– Sklejanie podsypki kolejowej
– Stabilizacja podtorza
– Zespajanie składników kamiennych i kruszyw
– Punktowa naprawa podtorza
– System o niskiej lepkości, dobra penetracja małych szczelin górotworu
– Doskonała adhezja, spójność gruntu szybko przywrócona przy dużej wilgotności.
– Natychmiastowe uszczelnienie przed wodą w warunkach ciśnienia hydrostatycznego stref wodonośnych, ścian szybu, tam wodnych

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Komponent A

Komponent B


 

    Zapytaj o ten produkt