Stabiltrak 102

Stabiltrak 102

Dwuskładnikowa nie spienialna szybko reaktywna poliuretanowa żywica iniekcyjna

Bezrozpuszczalnikowa dwukomponentowa żywica poliuretanowa do wiązania tłucznia, wzmacniania podłoża, stabilizacji i uszczelnień gruntów

OPIS:

Stabiltrak 102 jest dwuskładnikowym poliuretanowym systemem stabilizująco-uszczelniającym, który powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B.

ZASTOSOWANIE:

– Sklejanie podsypki kolejowej
Stabilizacja podtorza
– Zespajanie składników kamiennych i kruszyw
– Punktowa naprawa podtorza
– System o niskiej lepkości, dobra penetracja małych szczelin górotworu
– Doskonała adhezja, spójność gruntu szybko przywrócona przy dużej wilgotności.
Natychmiastowe uszczelnienie przed wodą w warunkach ciśnienia hydrostatycznego stref wodonośnych, ścian szybu, tam wodnych

Stabilizacja podłoży infrastruktury kolejowej

Stabilizacja podłoży infrastruktury kolejowej, w tym także tłucznia, wymaga szybkich i niezawodnych rozwiązań technicznych. Jednym ze sposobów ograniczenia przemieszczania się materiału, stabilizacji gruntu oraz jego uszczelnienia jest zastosowanie dwuskładnikowej żywicy iniekcyjnej Stabiltrak 102.

Doskonale skleja podsypkę kolejową i zespaja ze sobą materiał kamienny i kruszywa. W razie wystąpienia ubytków w podtorzu umożliwia jego punktową naprawę. Żywica iniekcyjna Stabiltrak 102 wyróżnia się dobrą penetracją niewielkich szczelin górotworu oraz niską lepkością gotowego produktu. Dzięki swojej dużej adhezji szybko przywraca jego spójność.

Krótki czas utwardzania umożliwia stosowanie produktu pod wodą, nawet w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego występującego w zbiornikach wodnych lub szybach. Należy zaznaczyć, iż Stabiltrak  od Cover Technologies cechuje się niską palnością i możliwością regulacji czasu potrzebnego do utwardzenia.

Dwuskładnikowa nie spienialna szybko reaktywna poliuretanowa żywica iniekcyjna jest gotowa do użycia po zmieszaniu ze sobą składników A i B, w objętościowym stosunku 1:1. Dwudrożna pompa ssąco-tłocząca ze statycznym mieszalnikiem i lancą, umożliwia dokładny natrysk na nasyp. Ważne jest, aby jego podłoże było w momencie aplikacji suche. W przypadku kontaktu z wilgocią żywica może zmienić się w twardo elastyczną pianę o zamkniętych porach, co jest zjawiskiem normalnym. Nie przeszkadza to w żaden sposób w procesie wiązania tłucznia i uszczelniania podłoża. Sklejanie i stabilizacja tłucznia kolejowego zabezpiecza trakty kolejowe przed aktami wandalizmu oraz ułatwia utrzymanie i czyszczenie peronów, przystanków oraz tuneli.

Ważne jest, aby po zakończeniu aplikacji produktu, szybko i szczelnie zamknąć opakowanie. Otwarte już opakowanie żywicy należy bezzwłocznie zużyć w ciągu 24 godzin. Temperatura materiału i podłoża, które będą natryskiwane, nie powinna przekroczyć -6 stopni oraz 45 stopni ciepła. Wszelkie prace związane z żywicą Stabiltrak 102, powinny być wykonywane przez wykwalifikowane zespoły specjalistów.

 

 

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Komponent A

Komponent B


 

    Zapytaj o ten produkt