Uszczelnianie tuneli

Uszczelnianie tuneli

Tunel to budowla geotechniczna – podziemna lub podwodna – przypominająca długi „korytarz“, która swoje wyloty ma na powierzchni ziemi. 

Tunele budowane są w miejscach trudno dostępnych , m.in. w górach lub pod zbiornikami wodnymi, umożliwiając sprawne przemieszczanie się lub w celu utworzenia bezkolizyjnych ciągów komunikacyjnych. Najdłuższe tunele mają po kilkadziesiąt kilometrów długości. Tunele są wykonywane maszynami drążącymi TBM. Tunel składa się z pierścieni o szerokości 1,5 metra ściśniętych ze sobą, a każdy pierścień składa się jeszcze z kilku (w zależności od średnicy) żelbetowych prefabrykowanych tubingów.

Ze względu na trudne warunki, w których są usytuowane, istniejące i nowo powstające tunele narażone są na negatywne oddziaływanie wilgoci. Ponadto intensywna eksploatacja budowli prowadzi do ich szybkiego zużywania się. By tunele mogły służyć użytkownikom przez dekady należy zadbać o ich stan konstrukcji oraz ochronić przed destrukcyjnym działaniem wody, uwidaczniającym się jako przecieki wody na powierzchni tunelu.

Izolacje przeciwwodne chronią konstrukcję tuneli przed przeciekami powodującymi korozję betonu i stali zbrojeniowej, stabilizują grunt, stabilizują konstrukcję oraz zwiększają jej nośność. Podczas budowy tunelu, z powodu znacznego i zmiennego ciśnienia hydrostatycznego, oddziałującego na żelbetową obudowę tunelu, w konstrukcji – pomimo uzbrojenia – mogą pojawiać się rysy i wycieki, co prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych elementów tunelu. Aby uniknąć szkód wywołanych przez przecieki oraz postępującą korozję zbrojenia rysy powinny być uszczelnione i wypełnione przy użyciu specjalistycznej chemii do iniekcji. Rysy suche, nieprzeciekające, skleja się za pomocą żywicy epoksydowej, rysy mokre uszczelnia się za pomocą żywicy poliuretanowej. W zależności od tego czy rysa wykazuje tendencję do zmiany szerokości stosowane są produkty iniekcyjne do siłowego zespolenia lub elastyczne, mostkujące rysy. Innym problemem występującym przy budowie tuneli jest rozszczelnienie się uszczelek na styku prefabrykatów i występujące w tym miejscu przecieki. W takiej sytuacji większość firm stosuje powszechnie znane rozwiązanie – iniekcję kurtynową przy użyciu np. żelu akrylowego za obudowę tunelu. 

Cover to specjalistyczne przedsiębiorstwo budowlane, które specjalizuje się w szerokopojętej hydroizolacji tunelu od od uszczelniania rys, styków sekcji ścian szczelinowych, dylatacji przez portale wejściowe/wyjściowe tuneli i przejścia pomiędzy tunelami aż po samą obudowę tunelu. Prowadzimy prace zarówno podczas budowy tunelu (drążenia tunelu), jak i podczas prac modernizacyjnych czy serwisowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w hydroizolacjach tuneli, również tych wykonywanych metodą drążenia TBM.  Wykorzystujemy tylko i wyłącznie certyfikowaną i sprawdzoną chemię, gdyż hydroizolacja tuneli stawia wysokie wymagania stosowanym materiałom uszczelniającym. Przy uszczelnianiu i remoncie tuneli możemy spotkać się z problemami poziomu wód gruntowych, konstrukcji tunelu, warunków geologicznych, dlatego tak ważna jest biegła znajomość różnorodnych technologii uszczelniania tuneli i wybór tej, która zagwarantuje szybkie i skuteczne wykonanie prac.

O renomie naszej firmy i wysokim profesjonalizmie świadczą wykonane przez nas dotychczasowe prace w branży tunelingowej. Współpracowaliśmy m.in. przy usuwaniu przecieków w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku oraz przy budowie tunelu pod rzeką Świną, w Świnoujściu.

Zalety