Remonty obiektów przemysłowych

Remonty obiektów przemysłowych

Remonty obiektów przemysłowych

Cover Technologies to uznana marka o silnej pozycji na rynku. Nasz sukces to wypadkowa wielu lat doświadczenia  i chęci ciągłego zdobywania wiedzy w zakresie nowinek technologicznych. W swoim portfolio możemy pochwalić się realizacjami dla klientów, reprezentujących niemal każdą gałąź przemysłu. Jako generalny wykonawca budowlany wykonujemy kompleksowe modernizacje fabryk, zakładów produkcyjnych, hal magazynowych, zapleczy socjalno – biurowych oraz innych obiektów przemysłowych. Wszelkie prace odbywają się zgodnie z wytycznymi inwestora i pod konkretny harmonogram projektu. Cover Technologies zatrudnia najlepszych fachowców, którzy dokładają wszelkich starań, by proponowane rozwiązania projektowe pomagały w optymalizacji kosztów. Dysponujemy odpowiednim zespołem ludzi i zapleczem technicznym, by móc zagwarantować pełen profesjonalizm oraz terminowość prac.

Przy jakich obiektach przemysłowych pracujemy?

Cover Technologies jako generalny wykonawca budowlany podejmuje się wszelkich prac naprawczych i modernizacyjnych takich obiektów jak:

 • fabryki
 • zakłady produkcyjne i przetwórcze
 • hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe
 • hale handlowe
 • zaplecza socjalne i biurowe
 • obiekty rolnicze
 • obiekty gospodarki wodnej i ściekowej
 • obiekty hydrotechniczne, takie jak jazy, zapory i śluzy wodne
 • obiekty mieszkalne oraz biurowe
 • obiekty kubaturowe
 • mosty i wiadukty
 • infrastruktura energetyczna
 • parkingi
 • obiekty wysokościowe, tj przekraczające wysokość 55m.

Z jakich technologii korzystamy?

Obiekty budowlane, zwłaszcza te o charakterze przemysłowym, które eksploatowane są najmocniej, potrzebują okresowych przeglądów technicznych. Utrzymanie budynków w dobrym stanie wymaga odpowiedniej konserwacji. Zabezpieczenie i naprawa betonu to współcześnie podstawa wszelkich prac modernizacyjnych. Jako Cover Technologies mamy tego pełną świadomość. Naszym klientom oferujemy fachową i kompleksową pomoc w zakresie konserwacji betonu – dokonamy ekspertyzy stanu faktycznego, zrealizujemy niezbędne prace naprawcze i zabezpieczymy beton przed dalszą korozją.

Technologie, jakie wykorzystujemy przy pracach naprawczych i modernizacyjnych, to m.in.:

 • torkretowanie, czyli aplikowanie mieszanki betonu metodą natryskową
 • iniekcje ciśnieniowe i grawitacyjne
 • reprofilacja PCC oraz SPCC konstrukcji betonowych oraz żelbetonowych, metodą ręczną lub natryskową
 • antykorozja i hydrofobizacja betonu (impregnacja chemiczna)
 • regeneracja i wzmacnianie konstrukcji obiektu z wykorzystaniem taśm i kompozytów węglowych
 • odbudowa i zszywanie konstrukcji murowych
 • izolacje fundamentów rożnego typu
 • izolacje zbiorników rożnego rodzaju
 • osuszanie zalanych budynków, osuszanie przestrzeni szczególnie narażonych na wilgoć
 • rekonstrukcja posadzek przemysłowych
 • bezwykopowa naprawa studzienek kanalizacyjnych oraz odpowiednie przystosowanie włazów studziennych
 • wykonywanie powłok chemoodpornych zbiorników o rożnym profilu obciążeń
 • wykonywanie chodników i posadzek żywicznych
 •  laminaty żywiczne

Technologie, na których opieramy swoje prace renowacyjne pozwalają na znaczne skrócenie czasu, w którym obiekt wyłączony jest z eksploatacji. Co więcej, jesteśmy w stanie zwiększyć wytrzymałość materiału na obciążenia, co w konsekwencji może poprawić funkcjonalność budynku. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, wybierając najkorzystniejsze rozwiązania technologiczne do wytycznych inwestora. W konsekwencji do minimum ograniczamy konieczność wykonywania ciężkich robot rozbiórkowych, wyburzeń czy demontażu elementów konstrukcyjnych.

Zalety wykorzystywanych przez nas technologii

 • mała inwazyjność prac modernizacyjnych – w większości przypadków nie potrzebujemy pełnego dostępu do elementów konstrukcyjnych
 • skrócony do minimum czas realizacji
 • optymalizacja kosztów
 • możliwość przeprowadzania prac na obiektach niewyłączonych całkowicie z eksploatacji
 • poprawa bądź zmiana funkcjonalności modernizowanego obiektu
 • zwiększenie odporności budynku na obciążenia, zarówno chemiczne jak i mechaniczne
 • długoletnia gwarancja

Cover Technologies od lat z sukcesami zapewnia kompleksowe wsparcie technologiczne przy najbardziej wymagających projektach w całej Europie. Przygotowujemy ekspertyzy, doradzamy, dostarczamy niezbędny sprzęt i materiały. Bazujemy na najlepszych, certyfikowanych produktach. Dokładamy wszelkich starań, by cały proces inwestycyjny przebiegał sprawnie, terminowo i zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.

Zalety technologii:

Najważniejsza jest dla nas satysfakcja Inwestora, więc od początku stawiamy na wzajemne zaufanie i aktywnie uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym. Jako doświadczeni eksperci możemy obiecać, że efekt końcowy oraz współpraca z nami spełni oczekiwania najbardziej wymagających Inwestorów pod każdym względem.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu,
przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową
realizacją wymagających remontów obiektów przemysłowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIkanalizacja miejska, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, zamknięte komory fermentacyjne, stacje odwadniania osadu, kanały przełazowe, studnie i komory kanalizacyjne, osadniki wstępne, osadniki wtórne, piaskowniki
CZAS REALIZACJImożliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁizolacje, powłoki, materiały naprawcze, pełna gama iniektów – dedykowanych omawianym obiektom, szybkosprawne materiały naprawcze
TECHNOLOGIAstabilizacja obiektów (wzmocnienia gruntu podbudowy), przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCIlikwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom ekologicznym stawianym przed obiektami gospodarki ściekowej, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie