Remonty obiektów przemysłowych

Remonty obiektów przemysłowych

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowych remontów obiektów przemysłowych dla niemal wszelkich branż. Cover Technologies jako generalny wykonawca budowlany oferuje realizacje remontów obiektów przemysłowych
dostosowanych do wymagań inwestora i projektu. Wieloletnie doświadczenie i znajomość branży, jest gwarantem profesjonalnej i terminowej realizacji inwestycji a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom projektowym i
technologicznym Cover Technologies utrzymuje silną i stabilną pozycję rynkową.

Jako Generalny Wykonawca wykonujemy remonty, modernizacje i przebudowytakich obiektów jak:
– hale produkcyjne, magazynowe i handlowe,
– obiekty gospodarki wodno ściekowej,
– obiekty hydrotechniczne,
– obiekty kubaturowe,
– obiekty mieszkalne,
– obiekty biurowe,
– obiekty rolnicze.
– mosty,
– wiadukty,
– obiekty wodno-ściekowe,
– obiekty hydrotechniczne,
– obiekty energetyczne,
– parkingi,
– kanały,
– obiekty wysokościowe,

W dzisiejszych czasach naprawy i zabezpieczenia betonu stanowią jeden z podstawowych sposobów utrzymania obiektów budowlanych w eksploatacji.
Wszelkie próby napraw i zabezpieczeń konstrukcji budowlanych powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu faktycznego a realizacja powierzona doświadczonym wykonawcom tego typu robót.

Cover Technologies zajmuje się szerokopojętą naprawą i zabezpieczaniem betonu przed agresywnym środowiskiem.

W ofercie Cover Technologies znajdują się m. in. poniższe technologie:
– Wszystkie rodzaje iniekcji ciśnieniowych i grawitacyjnych (w budownictwie i geoinżynierii),
– Naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC,
– Reprofilacje metodami ręcznymi i metodą natrysku,
– Torkretowanie,
– Antykorozja i hydrofobizacja betonu,
– Wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych,
– Wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych,
– Wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń (np. otwarte zbiorniki i kanały ściekowe, produkcyjne zbiorniki technologiczne, zbiorniki ppoż., zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną, zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF). Ponadto wykonujemy posadzki i chodniki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń,
– Izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.),
– Izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.),
– Osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.),
– Naprawy posadzek przemysłowych,
– Naprawy studzienek kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi,
– Regulacja włazów studziennych,
– Laminaty żywiczne.

Powyższe metody pozwalają na skuteczne i trwałe przywrócenie uszkodzonych obiektów do eksploatacji jak i na zmianę ich funkcji poprzez zwiększenie obciążeń na nie działających.
Nowoczesne technologie pozwalają na rozwiązanie problemu bez konieczności rozbiórek i wyburzeń, demontażu elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia  odkrywkowych robót ziemych, jednocześnieoszczędzając czas i pieniądze Inwestora.

 

Zalety technologii:

Najważniejsza jest dla nas satysfakcja Inwestora, więc od początku stawiamy na wzajemne zaufanie i aktywnie uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym. Jako doświadczeni eksperci możemy obiecać, że efekt końcowy oraz współpraca z nami spełni oczekiwania najbardziej wymagających Inwestorów pod każdym względem.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu,
przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową
realizacją wymagających remontów obiektów przemysłowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI kanalizacja miejska, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, zamknięte komory fermentacyjne, stacje odwadniania osadu, kanały przełazowe, studnie i komory kanalizacyjne, osadniki wstępne, osadniki wtórne, piaskowniki
CZAS REALIZACJI możliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁ izolacje, powłoki, materiały naprawcze, pełna gama iniektów – dedykowanych omawianym obiektom, szybkosprawne materiały naprawcze
TECHNOLOGIA stabilizacja obiektów (wzmocnienia gruntu podbudowy), przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCI likwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom ekologicznym stawianym przed obiektami gospodarki ściekowej, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie