Iniekcje rys i styków roboczych

Iniekcje rys i styków roboczych

cover_izolacje

Jak wyglądają iniekcje rys i styków w budownictwie?

Cel naprawy

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁbentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAIniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strukturalna
KORZYŚCIusuwanie przecieków i zawilgoceń konstrukcji budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, uszczelnianie wykopów