Iniekcje rys i styków roboczych

Iniekcje rys i styków roboczych

cover_izolacje

Iniekcja rys i styków roboczych to w obecnych czasach powszechny i bezinwazyjny sposób na uszczelnianie cieknących pęknięć i przerw pomiędzy fazami betonowań konstrukcji żelbetowych. Znajduje ona zastosowanie we wszystkich dziedzinach budownictwa i doczekała się szerokiej gamy dedykowanych materiałów iniekcyjnych. Polega ona na ciśnieniowym wypełnieniu wodonośnych pustek w konstrukcjach budowlanych w celu zatrzymania przepływu napierających na nie wód gruntowych lub opadowych oraz na zatrzymaniu postępu korozji zbrojenia. Do wykonywanie iniekcyjnych uszczelnień pracujących rys i styków w budownictwie ogólnym i podziemnym, w warunkach suchych, pod działaniem wody oraz wody pod ciśnieniem, najczęściej stosuje się twardo-elastyczne uszczelnienia i wypełnienia z wykorzystaniem  żywic poliuretanowych, akrylowych lub  elastycznych żywic epoksydowych. Istotnymi parametrami przy doborze technologii iniekcji rys i styków roboczych jest rozwartość rysy, grubość iniektowanego elementu i lepkość iniektu.

Spółka Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji rys i styków roboczych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Cel naprawy

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA Iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strukturalna
KORZYŚCI usuwanie przecieków i zawilgoceń konstrukcji budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, uszczelnianie wykopów