Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej

Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej

Gospodarowanie zasobami wodnymi jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Procesy uzdatniania wody, oczyszczanie ścieków oraz ich transport to złożony i trudny technologicznie obszar. Wraz z rozwojem cywilizacji rosną wymagania wobec infrastruktury, którą przepływa życiodajna ciecz. Dlatego już dziś należy myśleć o modernizacji lub przebudowie kolejnych oczyszczalni, przepompowni i innych obiektów gospodarki wodnościekowej. Coraz większe znaczenie ma niezawodność instalacji, inteligentne sterowanie systemem obiegu wody oraz dostosowanie infrastruktury budowlanej do rozwoju technologii. 

Dlaczego obiekty gospodarki wodnościekowej wymagają modernizacji? 

Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej są konieczne, aby stopniowo podnosić ich wydajność. Jest to szczególnie istotne, ponieważ oczyszczalnie i inne obiekty gospodarki wodnej uzdatniają coraz większą ilość wody z rosnącej liczby gospodarstw domowych. Wraz z potrzebami rosną wymagania dotyczące wdrażania ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. 

Firma Covers Technologies oferuje usługi w zakresie modernizacji różnych obiektów gospodarki wodno – ściekowej. Jest generalnym wykonawcą projektów na każdym etapie – od ekspertyzy, przez opracowanie projektu i doradztwo, aż po dostarczenie materiałów i wykonanie planu modernizacji. Dodatkowo zajmuje się dokumentacją powykonawczą. 

Warto pamiętać, że wiele lokalnych obiektów wodno – kanalizacyjnych pochodzi z ubiegłego wieku i nie jest dostosowana do dzisiejszych standardów. Wymagają pilnej rozbudowy oraz modernizacji, dzięki czemu będą mogły funkcjonować przez kolejne kilkanaście lat.

Plan remontu obiektów gospodarki wodnościekowej 

Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej odbywają się według określonego planu modernizacji. Celem tego dokumentu jest pokazanie, jakie efekty ma przynieść dana inwestycja. Działania obejmują kilka ważnych kwestii: 

 • opracowanie koncepcji przebudowy, z którą związany jest projekt techniczny. Zawiera listę wszystkich rozwiązań technologicznych, dzięki którym obiekt zostanie zmodernizowany, 
 • unormowanie kwestii formalno – prawnych. Są związane ze zdobyciem potrzebnych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych. Zleceniodawca jest także informowany o pełnym kosztorysie planowanej inwestycji. 

Projekt modernizacji obejmuje wykonanie planu, nadzór budowlany oraz instalację nowych urządzeń i rozwiązań budowlanych. Wraz z zakończeniem przebudowy następuje moment odebrania inwestycji, wraz ze szkoleniem obsługi. Modernizacja obejmuje też serwis gwarancyjny. 

Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej – usługi modernizacyjne 

Firma Covers Technologies realizuje projekty obiektów gospodarki wodnościekowej już od kilkunastu lat. Działa zgodnie z normami prawa budowlanego, wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne i certyfikowane materiały. Prowadzi działalność w całej Europie. Wykonuje remonty obiektów gospodarki wodnościekowej, projektuje oraz tworzy od podstaw następujące typy budowli: 

 • miejsca zrzutu zanieczyszczeń, 
 • kolektory i kanały ściekowe, 
 • zbiorniki z żelbetu, 
 • komory typu ZKF i WKF, 
 • stanowiska odwadniania osadów, 
 • oczyszczalnie ścieków, 
 • przepompownie, 
 • odstojniki, 
 • piaskowniki, 
 • osadniki. 

Wszystkie projekty są realizowane zgodnie z wymaganiami i potrzebami inwestora. Rozwiązania oferowane przez firmę Cover Technologies są optymalizowane pod kątem ekonomicznym 

Jakie technologie są wykorzystywane przez Cover Technologies? 

Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej są niezbędne, aby utrzymać je w stanie ciągłej eksploatacji. Dlatego w ofercie Cover Technologies znalazły się zaawansowane metody technologiczne: 

 • różne typy iniekcji grawitacyjnych i ciśnieniowych, 
 • reprofilacje ręczne i natryskowe, 
 • regulowanie włazów studziennych, 
 • tworzenie powłok chemoodpornych dla różnego typu zbiorników, 
 • izolowanie fundamentów, 
 • wykonywanie izolacji zbiorników i basenów, 
 • renowacje studzienek kanalizacyjnych, 
 • hydrofobizacja betonu oraz metody antykorozyjne, 

Dzięki tym metodom możliwe jest nie tylko przywrócenie pełnej sprawności obiektów wodnościekowych, ale także zwiększenie zakresu ich działalności. 

Zalety technologii:

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających remontów obiektów wodnościekowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI– oczyszczalnie ścieków, – przepompownie ścieków, – stacje odwadniania osadu, – punkty zrzutu zanieczyszczeń z wozów asenizacyjnych, – osadniki, – piaskowniki, – odstojniki, – komory WKF, ZKF, – kanały i kolektory ściekowe, – zbiorniki żelbetowe. Zakres prac wykonywany przez firmę Cover to cała Europa
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁw zależności od terenu i zaplanowanych rozwiązań
TECHNOLOGIAZaprojektuj i wybuduj
KORZYŚCI20 lat doświadczenia , wykfalifikowana kadra pracowników