Stabilizacja i poziomowanie płyt betonowych

Stabilizacja i poziomowanie płyt betonowych

stabilizacja_plyt_betonowych

W wyniku obciążeń eksploatacyjnych oraz różnych czynników środowiskowych i mechanicznych zachodzi proces destrukcji nawierzchni  z płyt betonowych. Powstałe uszkodzenia, to między innymi; progi, uskoki, powstałe pęknięcia płyt, a także różnego rodzaju przemieszczenia elementów betonowych.

Stabilizacja płyt betonowych metodą iniekcji

Naprawa powstałych uszkodzeń polega na stabilizacji i poziomowaniu płyt betonowych, z wykorzystaniem technologii iniekcji niskociśnieniowej, przeprowadzonej przy pomocy specjalistycznych materiałów iniekcyjnych. Metoda iniekcji pozwala przywrócić pierwotne parametry równości płyt.

Technologia taka, służąca do poprawy parametrów równości nawierzchni, występuje pod nazwą INIEKCJI GEOPOLIMEROWEJ, tzw. iniekcji geotechnicznej. Jest to metoda, w której wykorzystywane są materiały z żywic polimerowych, silikatowych i poliuretanowych.

Na czym polega iniekcja geotechniczna?

Iniekcja geotechniczna to cykl, w którym zachodzi pompowanie materiału, poprzez zdalne, ciśnieniowe wprowadzanie go do gruntu. Istnieją dwa rodzaje iniekcji geotechnicznej:

iniekcja wypełniająca bez-przemieszczeniowa– polegająca na zastąpieniu wody lub przestrzeni porowej w gruncie substancją do iniekcji lub zaprawą, nie powodując przemieszczeń gruntu. Ten rodzaj obejmuje iniekcję penetracyjną oraz wypełnienie objętościowe.

iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) – prowadząca do deformacji, przemieszczenia bądź ściśnięcia się gruntu.

Iniekcje geotechniczne znajdują zastosowanie przy podnoszeniu zapadniętych płyt betonowych, co następuje np. w procesie użytkowania nawierzchni lotniskowych, spowodowane obciążeniami. Takie iniekcje są także niezbędne przy wypełnianiu powstałych tzw. pustek. Wykorzystuje się je również do wykonania podstaw wypełniających i stabilizujących pod drogami, płytami itp. Służą także do stabilizacji i konsolidacji górotworu oraz wzmocnienia podłoża gruntowego istniejących konstrukcji. Iniekcje geotechniczne stosuje się też do przejmowania zniekształceń, dzięki elastyczności podczas ruchów.

Technologia iniekcji jest skuteczną metodą wzmacniania podłoża gruntowego pod płytami betonowymi w przemyśle, komunikacji i różnych zastosowaniach technicznych. Służy do poprawy parametrów geotechnicznych gruntu, nośności podłoża, a także zagęszczenia rozluźnionej podwaliny i wypełnienia kawern.

W jaki sposób wykonuje się iniekcje?

Wykonanie iniekcji to proces, który nie jest specjalnie skomplikowany, jednak liczy się w nim precyzja oraz spore doświadczenie w sposobie podawania materiału w podłoże. Ważnym aspektem jest również obserwacja i kontrola całej konstrukcji podczas prac.

Zanim fachowcy przystąpią do podnoszenia i stabilizacji płyt betonowych, prace poprzedza zabezpieczenie i przygotowanie specjalistycznego sprzętu. Następnie wyznaczone zostają siatki otworów w nawierzchni, na przemian, co 1-1,5metra. W kolejnym etapie nawiercone zostają w siatce prostopadłe otwory do iniekcji, o średnicy 14-16mm., o ustalonej, w związku ze stanem podłoża, głębokości wiercenia. Następnie w wywierconych otworach osadzone zostają lance iniekcyjne, za pomocą których wykonuje się iniekcje niskociśnieniowe. Po wprowadzeniu materiału iniekcji następuje usunięcie lanc i zaślepienie otworów. Po zakończeniu prac sporządza się dokumenty powykonawcze o przebiegu prac iniekcyjnych.

 Zalety zastosowania metody iniekcji

-wydłużenie żywotności obiektu

-krótki termin realizacji przedsięwzięcia

-możliwość oddania do użytku nawierzchni tuż po zakończeniu prac

-bezinwazyjna metoda naprawy nawierzchni, bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu i niepotrzebnych wykopów

-skuteczne uszczelnienie i wzmocnienie gruntu

-ekonomiczna efektywność technologii.

Firma COVER TECHNOLOGIES jest niepodważalnym specjalistą w dziedzinie stabilizacji i poziomowania płyt betonowych. Oferuje kompleksowe usługi i certyfikowane produkty do całego procesu realizacji, począwszy od ekspertyzy projektu, przez dostawę niezbędnych materiałów i specjalistycznego sprzętu, po fachowe doradztwo oraz precyzyjne wykonanie prac, a także sporządzenie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej.

Na liście licznych osiągnięć firmy znajduje się wiele wymagających i prestiżowych projektów wykonanych w całej Europie.

Zalety technologii: