Podbijanie fundamentów

Podbijanie fundamentów

Podbijanie fundamentów

Fundamenty stanowią podstawę wszelakich budynków, szczególnie mówi się o nich w kontekście budowy obiektów mieszkalnych, czyli domów. Ich solidne i prawidłowe wykonanie jest gwarancją bezpiecznego wykonania i stabilności konstrukcji. Problemy związane z fundamentami mogą pojawiać się w sytuacji kiedy po zakończeniu budowy (postawieniu budynku) okazuje się, że fundamenty są zbyt płytkie lub kiedy zachodzi potrzeba budowa dodatkowej kondygnacji. Wówczas zastosować należy trudną do wykonania oraz niebezpieczną, lecz z pewnością w przypadku prawidłowego wykonania, skuteczną metodę podbijania fundamentów.

Kiedy zastosować podbijanie fundamentów?

Podbijanie fundamentów konieczne będzie w sytuacjach, kiedy dochodzi do pęknięcia fundamentów, gdy podwaliny zostały źle wykonane oraz gdy doszło do zalania fundamentów, a także wcześniej wspomnianej chęci rozbudowy domów i różnych zmian konstrukcyjnych budynków. Do osłabnięcia fundamentów dojść może nawet z powodu użytkowania domu, który z biegiem lat w pewnym sensie zużywa się. Podbijanie fundamentów jest zajęciem dla specjalistów, bowiem jest to ciężka i skomplikowana praca. Oprócz fachowej wiedzy i doświadczenia, ważne jest zadbanie o szereg formalności, które należy spełnić przed rozpoczęciem procesu podbijania fundamentów. Zacząć należy od projektu konstrukcyjnego przez profesjonalnego konstruktora, między innymi z tego powodu cena podbijania fundamentów jest relatywnie wysoka.

Podbijanie fundamentów metodą iniekcji tylko z Cover Technologies

Na czym polega podbijanie fundamentów?

Wykonanie podbijania fundamentów w celu obniżenia ławy fundamentowej wymaga uzyskania pozwolenia oraz nadzoru nad pracą i jej wynikiem w celu jej prawidłowego wykonania. Początkowy etap prac polega na zrobieniu wykopów o szerokości od 1 do 1,5 metra, dodatkowo zadbać należy o szalowanie ścian do głębokości późniejszego ich osadzenia. Następnie dokonuje się dokonania wykopów nad nową ławą fundamentową. Po dokonaniu wykopów zakłada się zbrojenie nowej ławy, gdzie do wbijanych pionowo prętów zbrojeniowych montuje się jeszcze pręty poprzeczne. Ważnym etapem jest również odpowiednie zamurowanie fundamentów i nałożenie izolacji poziomej pomiędzy starą w nową częścią muru. Na samym końcu należy zająć się jeszcze sprawami wykończeniowymi tj.: wypełnienie powstałych szpar zaprawą montażową, wykonanie izolacji powłokowej i usunięcie szalunków, zasypując w tym samym czasie wykopy, pamiętając o użyciu do tego zagęszczonej mieszanki gruntowej, która zmniejszy ryzyko osiadania, czyli obniżenia terenu.

lotos_roboty_budowlane

Dlaczego warto zdecydować się na podbijanie fundamentów?

Proces podbijania fundamentów pomaga znacznie podnieść trwałość konstrukcji całego budynku, domu. Często budowa dodatkowo piętra lub rozbudowa budynku w płaszczyźnie poziomej jest niemożliwa z racji na wielkość działki, jej położenie lub plan zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku odpowiednim sposobem jest zadbania o jak najlepszego zagospodarowanie piwnic budynku. Stworzenie w piwnicach odpowiednich warunków, czyli ich zaadaptowanie możliwe jest jedynie za pomocą podbijania fundamentów, obniżając tym samym ich poziom. Dodatkowo podbijanie fundamentów pozwala na ich wzmocnienie i ochronę starszych lub zabytków budynków, zachowując tym samym stabilność i zabezpieczając przed uszkodzeniami konstrukcji.

spacjaliści od iniekcji i izolacji budowlanych - Cover Technologies

Jakich formalności należy dokonać przed podbijaniem fundamentów?

Czynności podbijania dokumentów nie należy w żaden sposób podejmować się samemu, ani też samodzielnie zlecić pracę przypadkowej firmy, bez posiadania zezwolenia. Na początku należy zdobyć pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych, nie mylić ze zgłoszeniem robót budowlanych do nadzoru. To od fundamentów zależna jest odpowiednia konstrukcja całego budynku, stąd podbijanie fundamentów traktowane jest jako przebudowa lub rozbudowa, a nie jak zwykły remont. Stąd oprócz pozwolenia na budowę, koniecznie jest posiadanie projektu konstrukcyjnego dla wykonywanych prac i zgłoszenie robót do odpowiedniego nadzoru budowlanego.

Jako firma Cover Technologies oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi związanie z podbijaniem fundamentów. Nasze wieloletnie doświadczenie i sukcesy na rynku polskim i europejskim pozwalają nam w najlepszy możliwy sposób obsługiwać każde zlecenie.