Stabilizacja podsypki szynowej

Stabilizacja podsypki szynowej

Trwała stabilizacja podsypki kolejowej

Oferujemy innowacyjną w Polsce, ale sprawdzoną i często wykorzystywaną w Europie usługę sklejania i stabilizacji nawierzchni szynowej, wykonanej z tłucznia kamiennego, przy zastosowaniu najnowszej technologii żywicy wiążącej Stabiltrak 101 i Stabiltrak 102.

Usługi w zakresie stabilizacji podsypki szynowej

Stosowane metody stabilizacji szynowej nawierzchni

Wśród oferowanych przez naszą firmę usług można również znaleźć między innymi sklejanie i stabilizację wykonanych z tłucznia kamiennego nawierzchni szynowych. Do tego celu wykorzystujemy nowatorskie na polskim rynku rozwiązanie, jakim jest żywica wiążąca Stabiltrak 101 oraz Stabiltrak 102. Usługi z zastosowaniem tej technologii są z powodzeniem realizowane w wielu europejskich krajach, dlatego można uznać to za sprawdzoną metodę, która przychodzi z pomocą także polskiej infrastrukturze kolejowej. Wykorzystanie tego typu narzędzi poprawia przede wszystkim stabilność nasypu kolejowego w konkretnych miejscach, zwłaszcza tych najbardziej eksploatowanych przez częste przejazdy taborów szynowych. Rozwiązanie to może być jednak wykorzystywane także w celu zabezpieczenia podsypki szynowej wzdłuż całego przebiegu torów tramwajowych, czy kolejowych.

W jakim celu stosuje się stabilizację z zastosowaniem żywicy wiążącej?

Na skutek eksploatacji szynowej nawierzchni i oddziaływania czynników zewnętrznych często mamy do czynienia z osuwaniem się tłucznia kamiennego lub jego swobodnym przemieszczaniem, co nie jest sytuacją pożądaną i wywiera negatywny wpływ na funkcjonalność podsypki szynowej. Szczególnie narażone na tego typu skutki są strefy przejściowe, czyli elementy znajdujące się pomiędzy nasypem, a sztywnym podłożem, miejsca przejazdów kolejowych, okolice krzyżownic i zwrotnic, a także łuki torów. Technologia wykorzystująca żywicę wiążącą, jaką proponujemy świadcząc nasze usługi z powodzeniem umożliwia sklejenie podsypki szynowej w strefach przejściowych, czyli miejscach styku elastycznego podtorza ze sztywnym materiałem. Z tego rodzaju punktami styku mamy do czynienia zwłaszcza na mostach, czy w tunelach kolejowych, ale również na skrzyżowaniach.

Stabilizacja przy użyciu żywicy wiążącej redukuje działanie siły dynamicznej w takich miejscach. Usługa ta doskonale sprawdzi się również w celu zabezpieczenia przemieszczających się podkładów, czy podbudowy torów w strefach obciążenia łuku, gdzie silniej niż na innych odcinkach toru kolejowego działa siła odśrodkowa. Sklejenie żywicą wiążącą skutecznie ochroni też tłuczeń kamienny przed przemieszczaniem przy krzyżownicach, zwrotnicach, czy połączeniach torów. Zabezpieczenie podsypki szynowej często jest wykonywane w sytuacjach, kiedy sąsiedni tor jest remontowany i realizowane w bliskim otoczeniu naprawy powodują obsuwanie się tłucznia kamiennego. Wybierając naszą usługę stabilizacji podsypki, korzystającą z żywicy wiążącej można też pozbyć się miejscowych poluzowań tłucznia kamiennego, poprawiając tym samym trwałość nasypu kolejowego i wydłużając jego czas eksploatacji. Proces stabilizacji umożliwia aż trzykrotne scalenie i wzmocnienie tłucznia, dlatego może być z sukcesem przeprowadzany zarówno podczas budowy, jak również konserwacji i napraw, biorąc pod uwagę fakt, iż nie wymaga on długotrwałych blokad ruchu kolejowego.

Zasady aplikacji żywicy wiążącej

Składniki systemu umożliwiające stabilizację nasypu kolejowego są mieszane za pomocą dwudrożnej pompy ssąco-tłoczącej w równej objętości. Jego natrysk jest wykonywany na suche elementy nasypu przy użyciu statycznego mieszalnika oraz lancy kątowej. Otwarte opakowanie preparatu należy zużyć do 24 godzin, a składniki użyte do jego przygotowania powinny posiadać temperaturę z zakresu 6-30 stopni Celsjusza. Temperatura natryskiwanego materiału oraz podłoża na jakie się go stosuje nie powinna być niższa od + 6°C, ani wyższa od + 45°C. Dodatkowo zalecane jest, aby względna widoczność powietrza nie przekraczała wówczas 85%.

Zalety stosowania stabilizacji podsypki szynowej

Główne zalety wykorzystywania technologii żywicy wiążącej do stabilizacji nasypów kolejowych to:

  • wzmocnienie elementów nasypu na rozjazdach i skrzyżowaniach torów,
  • zachowanie ciągłości ruchu kolejowego podczas scalania podsypki,
  • wydłużenie okresu użytkowania torów,
  • zwiększenie komfortu podróży pasażerów, poprzez wyeliminowanie odrywania się od nasypu fragmentów tłocznia kamiennego podczas jazdy.

Charakterystyka naszych usług

Wybierając nasze usługi stabilizacji podsypki szynowej mogą mieć Państwo pewność, że do każdego zlecenia podejdziemy indywidualnie z zachowaniem największej staranności, poprzedzając jego wykonanie dokładnym zapoznaniem się z miejscem realizacji prac. Dużą rolę odgrywają tutaj doskonałej jakości składniki, które wykorzystujemy, wysokiej klasy sprzęt oraz kadra pracownicza, złożona z profesjonalistów w swojej dziedzinie.

Naszym przedstawicielem w zakresie dystrybucji żywicy Stabiltrak 101 i Stabiltrak 102 jest firma:

Railway gft Polska Spółka z o.o.
ul. K. Czapińskiego 3
30-048 Kraków

NIP: 677 23 83 949
REGON: 123232471
www.railwaygft.pl

 

Kontakt: Bogusława Karczmarska

[email protected]
tel.: + 48 12 | 62 04 159
tel. kom.: + 48  602 702 119

Zalety technologii: