Stabilizacja podsypki szynowej

Stabilizacja podsypki szynowej

Trwała stabilizacja podsypki kolejowej

Oferujemy innowacyjną w Polsce, ale sprawdzoną i często wykorzystywaną w Europie usługę sklejania i stabilizacji nawierzchni szynowej, wykonanej z tłucznia kamiennego, przy zastosowaniu najnowszej technologii żywicy wiążącej Stabiltrak 101 i Stabiltrak 102.

Metoda ta poprawia lokalną stateczność nasypu kolejowego i skutecznie zabezpiecza nie tylko strefy przejściowe oraz newralgiczne miejsca przejazdów taboru szynowego, ale także całą podsypkę wzdłuż przebiegu torów kolejowych czy linii tramwajowych.

W wyniku eksploatacji nawierzchni szynowej dochodzi do niepożądanego przemieszczania się lub obsuwania tłucznia. Najczęściej dotyczy to miejsc w strefie przejściowej pomiędzy nasypem wykonanym z tłucznia, a sztywnym podłożem, m. in. przed mostami i wiaduktami, w miejscach przejazdów i przejść przez tory, przy zwrotnicach, w okolicach krzyżownic oraz na szczególnie obciążanych łukach torów. Ruch szynowy wymaga zachowania ciągłości, dlatego też do budowy, naprawy i konserwacji podsypki proponujemy sprawdzoną i efektywną technologię scalania żywicą wiążącą. Materiał aż trzykrotnie wzmacnia tłuczeń.

 • STREFA PRZEJŚCIOWA
  Sklejenie podsypki w newralgicznym punkcie styku materiału sztywnego z elastycznym podtorzem (mosty, tunele, skrzyżowania etc.). Technologia pozwala zredukować siłę dynamiczną podczas przejazdów na obszarze przejściowym.
 • STREFA OBCIĄŻENIA ŁUKU
  W wyniku działania siły odśrodkowej, podczas ruchu szynowego, obciążenie na łukach są mocniejsze niż w innych miejscach. Usługa stabilizacji podsypki za pomocą żywicy trwale zabezpieczy podbudowę torów i podkłady, które narażone są na przemieszczanie.
 • ROZJAZDY I SKRZYŻOWANIA
  Stabilizacja tłucznia w okolicach zwrotnic i krzyżownic oraz połączeń torów efektywnie zabezpieczy kruszywo przed przemieszczaniem się i znacząco obniży koszty eksploatacji.
 • ZABEZPIECZENIE PODSYPKI PRZY NAPRAWIE SĄSIEDNIEGO TORU
  Technologia zapewnia stabilizację podsypki narażonej na obsuwanie się w wyniku remontów i napraw sąsiednich torów. Przy jednoczesnym ruch taboru.
 • LOKALNE USZKODZENIA
  Miejscowe rozluźnienie podsypki można łatwo i szybko zlikwidować, decydując się na usługę stabilizacji podsypki żywicą wiążącą. Wydłuży to trwałość konstrukcji i poprawi lokalną stateczność nasypu kolejowego.

Aplikacja

Składniki systemu mieszane są w stosunku objętościowym 1 : 1 przy użyciu dwudrożnej pompy ssąco – tłoczącej i poprzez mieszalnik statyczny i odpowiednią lancę kątową natryskiwane są na elementy nasypu. Natryskiwany nasyp powinien być suchy. Przy kontakcie z wodą (wilgocią) następuje reakcja z wodą w wyniku której STABILTRAK 102 ulega spienieniu do stopnia twardo elastycznej piany o porach zamkniętych. Cienka warstwa piany nie przeszkadza w wiązaniu tłucznia. Otwarte opakowanie po zakończeniu pobierania należy natychmiast zamknąć. Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu 24 godzin. Komponenty powinny mieć temperaturę od + 6 do + 30°C . Temperatura podłoża i natryskiwanego materiału nie powinna być niższa od + 6°C i wyższa od + 45°C. Proces powinno się prowadzić w temperaturze wyższej o 3°C od punktu rosy i przy względnej wilgotności powietrza poniżej 85 %. Prace powinna wykonywać wykwalifikowana kadra pracowników.

Zalety technologii: