Stabilizacja płyt drogowych

Stabilizacja płyt drogowych

podnoszenie_plyt_betonowych

Infrastruktura drogowa, poziomowanie i stabilizacja

Infrastruktura drogowa w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie, wpływ mają na to zwiększające się ilości pojazdów, a także jej zużywanie się spowodowane chociażby warunkami klimatycznymi.  Coraz cięższe ładunki na naszych drogach zwiększają ryzyko występowania szkód. Podczas ciągłych przejazdów intensywne drgania mechaniczne powodują osłabianie się podłoża pod drogą. To z kolei po czasie prowadzi do wypłukiwania się materiału tworząc szczeliny i pustki, a one doprowadzają finalnie do powstania niebezpiecznych uszkodzeń. Uszkodzenia w infrastrukturze drogowej generują co roku gigantyczne koszty napraw. Specjaliści z firmy Cover Technologies zdają sobie sprawę jak ważne jest szybkie działanie w taki sposób, aby powodować jak najmniejsze zakłócenia w ruchu drogowym. Naszą misją jest zapewnienie rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo, a świat może dalej kręcić się do przodu.

Nasza firma dysponuje fachową wiedzę i rozwiązaniami technologicznymi, którymi przeciwdziałamy niepożądanymi sytuacjami na naszych drogach.

Zalety współpracy z Cover Technologies

Swoją ofertę kierujemy do strategicznych partnerów, którym zależy na kompleksowym prowadzeniu całego procesu począwszy od:

 1. wstępnej ekspertyzy,
 2. wyboru i akceptacji projektu
 3. wybór najlepszych dostawców surowców,
 4. zabezpieczenie sprzętu,
 5. doradztwo,
 6. kompleksowe wykonanie
 7. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Firma Cover Technologies sp. z o.o. świadczy swoje usługi już od kilkunastu lat. Przez te wszystkie lata uczestniczyliśmy w wielu projektach, w których istotne było fachowe wykonawstwo i realizacja zgodna z przejętymi standardami i normami, przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań i certyfikowanych materiałów. W naszej bogatej historii możemy posiłkować się wieloma sukcesami przy realizacjach bardzo skomplikowanych wymagających projektów zlokalizowanych w różnych częściach Europy.

Iniekcja geotechniczna

Materiały iniekcyjne wykorzystywane podczas naszych projektów posiadają właściwe dokumenty w postaci kart technicznych, ocen, certyfikatów. Wyznajemy zasadę EKO, używane przez nas materiały są najbardziej możliwie neutralne dla środowiska, nie oddziałują negatywnie na wody gruntowe.

Technologia iniekcji, nazywana iniekcją geopolimerową jest stosunkowo nową technologią, która bazuje na wykorzystaniu żywic: silikatowej, polimerowej i poliuretanowej. W technologii iniekcji wpompowywuje się materiał zdalnie do gruntu w sposób kontrolowany. Może być dostosowany do potrzeb poprzez tempo wtłaczania.

Rodzaje Iniekcji

 • Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca, to zastąpienie szkodliwej wody i pustych przestrzeni porowych w gruncie specjalistyczną zaprawą w sposób nieinwazyjny dla gruntu.
 • Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca), to z kolei aplikacja w taki sposób, że grunt zostaje ściśnięty i przemieszczony tworząc miejsce na aplikowany materiał.

Zastosowanie

 • Wypełnienie i stabilizacja płyt drogowych,
 • Podnoszenie i wyrównywanie płyt drogowych,
 • stabilizacja oraz wzmacnianie podłoża istniejącej konstrukcji,
 • Przejmowanie zniekształceń dzięki elastyczności podczas ruchów.

Zalety

Niewątpliwa zaletą tej technologii jest możliwość jej stosowanie bez ingerencji w płyty i podłoże.

Rodzaj zastosowanego materiału oszacowany jest na podstawie wcześniejszych analiz, badań geotechnicznych. W każdym przypadku dopasowany materiał jest najlepszy jakościowo, przewyższający swoimi parametrami oczekiwania inwestycji. Czas wiązania jest również zależny od stosowanego materiału  wynosić od kilkunastu sekund do kilku minut.

Poziomowanie płyt betonowych wykorzystuje się głównie  w infrastrukturze transportowej (kolejowej i drogowej), przemysłowej i budownictwa komercyjnego.

Korzyści wykorzystania technologii iniekcji:

 • łatwe, i szybkie przywracanie właściwych parametrów użytkowych naprawianych obiektów,
 • oddanie naprawianej nawierzchni natychmiast po ukończeniu prac,
 • najmniejsza z możliwych inwazyjność robót w tym brak użycia ciężkiego sprzętu,
 • ekonomia i ekologia rozwiązania,
 • ograniczenie kosztów napraw do minimum,
 • dodatkowe wzmacnianie gruntu i jego uszczelnienie,

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną: https://covertechnologies.com/

Zalety technologii:

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo komunikacyjne, nawierzchnie drogowe betonowe i bitumiczne, płyty nawierzchniowe, zatoki autobusowe, wszystkie klasy dróg publicznych: autostrady, drogi ekspresowe, główne ruchu przyspieszonego i główne oraz lokalne Z,L,D. wzmocnienie podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni, wzmocnienie i poprawa parametrów wytrzymałościowych podbudów, polewki stabilizujące pod aplikowane bezpośrednio pod płyty, miejsca pustek i kawern pojawiających się w konstrukcji nawierzchni jak i w podłożu gruntowym.
CZAS REALIZACJIKilkukrotnie krótszy niż wykonanie naprawy w technologii tradycyjnej, dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac, dostosowany do natężenia ruchu i dopasowany do wymagań czasowej organizacji ruchu, możliwość etapowania prac z uwzględnieniem lokalnych warunków komunikacyjnych, Pozwala na minimalizację uciążliwości i minimalizację ograniczeń w ruchu komunikacyjnym.
UŻYTY MATERIAŁdwukomponentowe żywice geopolimerowe, jednokomponentowe żywice geopolimerowe mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp. Materiał dobrany jest indywidualnie do warunków aplikacji, rodzaju i stanu podłoża gruntowego. Dobór jakościowy i ilościowy iniektu. Odpowiedni dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku pozwala na kontrolę końcowych parametrów wytrzymałościowych. Zróżnicowany wachlarz materiałów iniekcyjnych pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych kocowych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych.
TECHNOLOGIAIniekcja geotechniczna, proces, w którym pompowany materiał jest zdalnie wprowadzany do gruntu. Jest on pośrednio kontrolowany przez dobór własności reologicznych iniektu oraz parametrów wtłaczania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku. Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca – zastąpienie wody lub przestrzeni porowej w gruncie, iniektem lub zaprawą, bez wyraźnych przemieszczeń gruntu. Termin ten obejmuje iniekcję penetracyjną i wypełnienie objętościowe. Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) – iniekcja podłoża w taki sposób, że powoduje ona deformację, ściśniecie lub przemieszczenie gruntu. Iniekcja niskociśnieniowa, Iniekcja wysokociśnieniowa.
KORZYŚCI– przywracanie funkcjonalności obiektu i wydłużenie jego użyteczności technicznej, – szybki czas realizacji, minimalizacja utrudnień w ruchu, – oddanie nawierzchni do użytkowania zaraz po wykonaniu prac, – niewielka inwazyjność robót, ograniczenie zbędnych wykopów i użycia ciężkiego sprzętu, – ekonomia rozwiązania – ograniczenie kosztów napraw, – wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, – możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, – uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości.