Badania – ekspertyzy

Badania – ekspertyzy

Cover Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 34 jako przedsiębiorstwo budowlane dysponuje wieloletnim doświadczeniem w przedmiocie budownictwa przemysłowego, energetyki wodnej, gospodarki ściekowej oraz ochrony i naprawy konstrukcji budowlanych. Uzyskane przez lata spektrum doświadczeń pozwoliło przedsiębiorstwu na poszerzenie oferty o wykonywanie specjalistycznych badań i ekspertyz. Firma  specjalizuje się w opiniowaniu iniekcji, badaniu gruntów i fundamentów, stabilizacji podsypki szynowej, budowy obiektów przemysłowych, naprawy i zabezpieczenia konstrukcji oraz badań i przedstawiania wniosków z zakresu hydromonitoringu. Profesjonalny zespół specjalistów wykonuje specjalistyczne badania zakończone pisemną opinią z zaleceniami w przystępnym dla klienta terminie. Ekspertyzy wydawane są na podstawie rzeczywistego stanu materiałowo-konstrukcyjnego analizowanego obiektu oraz poparte badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych.

Iniekcje

Iniekcje w przemyśle budowlanym to dostarczenie materiału budowlanego o konsystencji półpłynnej lub płynnej w określone miejsce za pośrednictwem specjalistycznych urządzeń. Głównym celem iniekcji budowlanej jest uszczelnienie, wzmocnienie lub osuszenie konstrukcji.

Badania gruntów

Za pomocą geotechniki Cover Technologies Sp. z o.o. wydaje ekspertyzy i robi badania gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych. Przedmiotem działań przedsiębiorstwa jest ocena warunków gruntowych pod przyszłe inwestycje. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony nieruchomości przed zniszczeniem na przykład podczas drgań sejsmicznych. Badania geotechniczne prowadzone są jako badania wstępne, przed rozpoczęciem inwestycji, jako badania na etapie wykonawstwa budowli oraz przeprowadza się badania górotworu w trakcie   użytkowania budynku lub budowli.

Badania fundamentów

Poza badaniem gruntów zespół ekspertów bada i opiniuje projektowanie i wykonawstwo fundamentów budynków. Tak jak w przypadku badania gruntów, ekspertyza Cover Technologies opiera się na gałęzi inżynierii – geotechnice. Fundament, inaczej zwany posadowieniem przekazuje na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. Aby nie dochodziło do odkształceń gruntu, a w konsekwencji osiadania budowli należy wybrać odpowiedni sposób posadowienia budynku, czyli: właściwą głębokość posadowienia, zabezpieczenie przed zawilgoceniem, sposób wykonania oraz  zapewnienie minimalnego i równomiernego osiadania budynku.

Hydromonitoring

Systematyczne pomiary, ocena i prognozy środowiska wodnego pod inwestycję opisują zakres hydromonitoringu oferowanego przez Cover Technologies Sp. z o.o. Wykwalifikowana kadra prowadzi wszechstronne , badawcze prace pod kątem zastosowania wyników w gospodarce. Na podstawie i we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym opracowuje się ekspertyzy bazujące na wydanej przez PIG-PIB mapie hydrogeologicznej Polski.

Badania budowy obiektów przemysłowych

Ekspertyzy budownictwa przemysłowego polegają na walidacji konstrukcyjnej poszczególnych elementów hal produkcyjnych, celem wygospodarowania wewnątrz tych obiektów przestrzeni użytkowej pozwalającej na swobodne procesy produkcyjne i technologiczne. Z uwagi na fakt, że poszczególne elementy hal produkcyjnych posiadają duże rozpiętości i wysokości wykonanie szczegółowych badań jest niejednokrotnie konieczne dla zapobieżenia chwiejności takich konstrukcji. Cały proces przygotowawczy i wykonawczy przebiega pod nadzorem pracowników firmy.

Badania stabilizacji podsypki szynowej

Korzystając i stosując technologię Stabiltrak 101 i Stabiltrak 102 eksperci z Cover Technologies Sp. z o.o. w sposób jednoznaczny są w stanie zaopiniować stabilizację podsypki szynowej. W metodzie badawczej określa się stateczność nasypu kolejowego, przebiegu torów kolejowych lub tramwajowych. W wyniku eksploatacji torów dochodzi do relokacji tłucznia a w konsekwencji niepożądanego przemieszczania się podsypki szynowej.