Wypełnianie pustek i kawern w gruncie

Wypełnianie pustek i kawern w gruncie

W trakcie przeprowadzania robót budowlanych, takich jak; budowa tuneli, a także remont infrastruktury podziemnej, istnieje konieczność uszczelnienia powstałych pustek i kawern. Metoda wypełnienia iniekcyjnego ma na celu zabezpieczenie gruntu znajdującego się w miejscu prowadzonych prac.

Zastosowanie metody iniekcji wypełniających

Najczęściej wykorzystuje się iniekcje uszczelniające wszędzie tam, gdzie powstają pustki, pęknięcia, kawerny, nieszczelności gruntu. Najczęstszym tego powodem są między innymi awarie powstałe w wyniku głębokiego fundamentowania.

Potrzeba iniekcji wypełniającej powstaje w wyniku szkód górniczych, nieszczelności obudowy głębokich wykopów, a także przy drążeniu tuneli górniczą metodą strzałową oraz metodą TBM. Powodem do zastosowania iniekcji uszczelniających są również awarie podziemnych kanałów, kolektorów, zbiorników itp. lub tąpnięcie rozluźnionych nasypów.

W dzisiejszej dobie wszystkie, wyżej wymienione usterki można w krótkim czasie usunąć, zabezpieczając jednocześnie przed ponownym wystąpieniem awarii. Niejednokrotnie zdarzyć się może sytuacja, w której nawet najlepsze rozwiązania nie są w stanie wykluczyć potrzeby zastosowania wzmocnień i wypełnień na dużych głębokościach. Odpowiedzialne za to są błędy popełnione przy projektowaniu lub usterki, do których dochodzi w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Inwestorzy w tej sytuacji zmuszeni są do napraw i wzmocnień, polegających na wypełnieniu pustek i kawern w gruncie oraz do wzmocnienia podłoża konstrukcji.

Innowacyjne metody iniekcji firmy COVER TECHNOLOGIES

Firma COVER TECHNOLOGIES dysponująca nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem, a także wykfalifikowaną kadrą pracowniczą i szeroką gamą materiałów do iniekcji, jest w stanie szybko przeprowadzić usuwanie skutków powstałych awarii w okolicznościach gdzie czas odgrywa kluczową rolę w przeprowadzanej inwestycji.

 Innowacyjne rozwiązania jakie oferuje firma COVER TECHNOLOGIES pozwalają szybko i skutecznie uporać się z usterką. W czasie zaledwie kilku godzin grupa doświadczonych ekspertów firmy w tej dziedzinie, mobilizując specjalistyczny sprzęt i odpowiednie materiały aplikujące do przeprowadzenia iniekcji, jest w stanie dotrzeć w dowolne miejsce awarii w Europie.

Gdzie stosuje się metody iniekcji?

Najczęstsze obszary zastosowania iniekcji to między innymi; budownictwo podziemne, takie jak: tunele, zbiorniki podziemne, kanały, kolektory itp. Stosuje się iniekcje także w budownictwie przy stabilizacji fundamentów, wypełnieniu pustek i kawern w gruncie, uszczelnianiu wycieków z podłoża konstrukcji oraz usuwaniu szkód. Iniekcje znajdują zastosowanie również w budownictwie przemysłowym, w różnego rodzaju zbiornikach, tacach odstojnikowych, zbiornikach wody technologicznej.

W budownictwie komunikacyjnym i mieszkaniowym przeprowadza się iniekcje w częściach podziemnej budowy, parkingach wielopoziomowych, zbiornikach wody przeciwpożarowej i różnych obiektach inżynieryjnych; mostach, wiaduktach, murach oporowych, przyczółkach, itp.

Jakie są rodzaje iniekcji?

Nowoczesne technologie wykorzystywane przez firmę COVER TECHNOLOGIES służą do wykonywania trudnych prac związanych z głębokim fundamentowaniem. Wśród innowacyjnych metod iniekcji  występują różne jej rodzaje . Będą to :

– iniekcje wypełnienia pustek i kawern w gruncie oraz na styku podłoża z konstrukcją

– iniekcje wypełniające między konstrukcją , a nowym podkładem kanału i kolektora

– iniekcje ubytków, wyszczerbień, powstałych w wyniku katastrof budowlanych.

Zaletą wykorzystania iniekcji w gruncie jest bezinwazyjność zastosowanej technologii, krótki czas realizacji, możliwość zastosowania uszczelnienia na czynnych obiektach, a także zabezpieczenia budynków przed wodą gruntową i osiadaniem budowli. Metoda iniekcji jest skutecznym ratunkiem dla budynków zapobiegającym przed katastrofą budowlaną.

Firma COVER TECHNOLOGIES posiadając doświadczenie, specjalistyczne i sprawdzone technologie uszczelniające przy pracach głębokiego fundamentowania oraz wzmacniania skarp i wykopów, realizuje nawet najbardziej skomplikowane projekty.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii budowlanych, wypełnienia przestrzeni reliningu
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).