Likwidacja kurzawek

Likwidacja kurzawek

Likwidacja kurzawek przy pracach budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych np. z budową tuneli i infrastruktury podziemnej, pracami wiertniczymi, czy też podczas głębokiego fundamentowania, może wystąpić kurzawka. Jest to negatywne zjawisko, które niesie ze sobą niepożądane skutki. Czym dokładnie jest kurzawka i jak sobie z nią radzić?

Zjawisko kurzawki – definicja

Kurzawka, potocznie zwana również „ruchomymi piaskami„, według słownika hydrogeologicznego jest zjawiskiem polegającym na zachowaniu się luźnego bądź spoistego gruntu w warunkach dużego nawodnienia tak, jak ciecze. Kurzawkę definiuje się również jako drobnoziarnisty i luźny osad nasycony wodą pod ciśnieniem. Innymi słowy, w rezultacie działań atmosferycznych bądź też zmian struktury gruntu, następuje stopniowe osypywanie się ziemi, która w rezultacie traci plastyczność i zachowuje się jak woda. Faktycznie jest to muł i piasek, który zostaje przez wodę wypychany pod wysokim ciśnieniem.

Wydobywanie wody, która została zagęszczona przez piach, oraz ewentualne ratowanie dołu przed zasypaniem to bardzo trudne zadanie, a ponadto uciążliwe. Działania takie są również niewskazane, gdyż mogą prowadzić do jeszcze większego osypywania się gruntu, co niesie za sobą jeszcze większe zagrożenie.

Na czym polega likwidacja kurzawek z gruntu?

Kurzawki to grunty, które posiadają niekorzystne parametry mechaniczne, gdyż takie przebicia hydrauliczne są bardzo niebezpieczne dla wykopów, ich stateczności, a także dla bezpieczeństwa budowli z nimi sąsiadujących. Tego typu zjawiska są z reguły bardzo dynamiczne, wymagają więc szybkiego działania. Zlekceważony niewielki przeciek gruntowej wody może spowodować, że frakcje pylaste zostaną wypłukane. W rezultacie rozwodniony grunt może w ten sposób przedrzeć się do wykopu i go zalać. Skutki takiej awarii mogą być naprawdę niebezpieczne, nie tylko dla infrastruktury i sprzętu, ale również dla ludzi. Usuwanie z gruntów niechcianych kurzawek odbywa się poprzez przeprowadzenie procesu iniekcji. Proces ten ma na celu uszczelnienie na poziomie strukturalnym nawodnionego gruntu. Iniekcja wykorzystuje do tego celu iniekty żywiczne,które charakteryzują się szybką sprawnością, niskolepnością i ekspansywnością.

Sposoby na likwidację kurzawek

Sposobów na walkę z kurzawką jest kilka, lecz nie zawsze gwarantują one całkowity sukces. Wśród znanych sposobów wyróżnić można:

  • korzystanie z filtrów oczyszczających wodę,
  • przekopanie się do źródła wody,
  • odpompowanie mułu i utwardzenie gruntu kamieniami,
  • kontakt z fachowcem, dysponującym odpowiednim  sprzętem.

Warto jest pamiętać, że nie da się przewidzieć nadejścia kurzawki, dlatego bardzo ważne w walce z nią jest szybkie reagowanie. Ostatni punkt, czyli kontakt z fachowcem, to niewątpliwie najlepsza opcja na likwidację kurzawek. Usługi tego typu świadczy firma Cover Technologies, która dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami do walki z tym niechcianym zjawiskiem. Co najważniejsze, problem rozwiązywany jest jak najszybciej, co w tym przypadku ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwala uniknąć szeregu szkód związanych z wystąpieniem kurzawki. Metody firmy Cover Technologies sprawdzają się bez względu na występujące warunki gruntowe, intensywność przepływu czy ciśnienie wody. Do głównych zalet oferty firmy należą:

  • bezinwazyjna technologia,
  • szybka realizacja,
  • możliwość wykorzystywania metod na czynnych obiektach,
  • zabezpieczenie sąsiadujących budynków przed osiadaniem.

Cover Technologies ma w ofercie usługi dla całego procesu realizacji, począwszy od ekspertyzy i projektu, poprzez dostawę sprzętu, materiałów i akcesoriów, kończąc na wykonaniu, dokumentacji powykonawczej oraz profesjonalnym doradztwie. Swoje usługi oferują od wielu lat i wciąż działają w zgodzie z obowiązującymi normami oraz sztuką iniekcji, wykorzystując wciąż nowe i innowacyjne materiały, podlegające certyfikowaniu. Warto nadmienić, iż zespół Cover Technologies jest w stanie podejmować się realizacji zleceń w każdej części Europy, a także z powodzeniem uczestniczy w realizacji największych projektów.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii, uszczelnianie samowypływów z gruntu, likwidacja piezometrów, likwidacja studni
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne, ekspansywne żywice spienialne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).