Iniekcje uszczelniające

Iniekcje uszczelniające

Iniekcje uszczelniające mają za zadanie uszczelnić konkretny fragment konstrukcji lub obiekt, który ulega wpływom przenikania wody, prowadząc do korozji, uszkodzeń itp. Iniekcja uszczelniająca to niskokosztowa i wysoce skuteczna metoda naprawy szczelności istniejących obiektów, jednakże nieeliminująca przyczyn ich powstawania. Do uszczelnień metodą iniekcji używa się głównie żele akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe, preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych oraz preparaty na bazie krzemianów metali alkalicznych. Iniekcje to doskonała metoda do uszczelnień zarówno poziomych, jak i pionowych; uszczelnień strukturalnych muru oraz uszczelnień przecieków przez rysy, pustki, dylatacje, przejść instalacji rurowych itp, a także do zamykania rys i pęknięć, uszczelniania przerw roboczych przy betonowaniu oraz naprawy konstrukcji murowych. Ze względu na rodzaj rozszczelnienia i materiał uszczelniany wyróżnia się iniekcję niskociśnieniową, średniociśnieniową i wysokociśnieniową. Odpowiednie ciśnienie w procesie iniekcji jest jednym z najważniejszych parametrów decydującym o skuteczności wykonywanych robót.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji uszczelniające, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA Iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja kurtynowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, uszczelnianie konstrukcji, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).