Iniekcje kurtynowe

Iniekcje kurtynowe

Czym jest iniekcja kurtynowa?

Iniekcje kurtynowe wykorzystuje się głównie do uszczelniania konstrukcji. Przy użyciu iniekcji kurtynowych, zwanych również iniekcjami parasolowymi lub ekranowymi, nie ma potrzeby odkopywania konstrukcji spod gruntu. Dodatkowo, iniekcje kurtynowe stosuje się do wykonywania i odtwarzania hydroizolacji pionowych i poziomych znajdujących się na styku z gruntem. Iniekcje kurtynowe można stosować również w miejscach, gdzie dotarcie do konstrukcji od strony naporu jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie. W praktyce iniekcja kurtynowa oznacza uszczelnienie powierzchniowe budowli przykrytych gruntem. Pozwala ona na uszczelnienie tych elementów budowalnych, które narażone są na wilgoć lub jest ryzyko dostania się do nich wody od strony gruntu. Takimi elementami budowalnymi są np. piwnice, kanały czy tunele. Iniekcja kurtynowa jest idealnym rozwiązaniem stosowanym w momencie, gdy określonego elementu budowlanego nie można naprawić w żaden tradycyjny sposób lub koszty naprawy są zbyt duże.

Iniekcje kurtynowe-sposób wykonania

Iniekcja kurtynowa jest technologią polegającą na wykonaniu siatki otworów iniekcyjnych. Otwory powinny być rozmieszczone w określonym rozstawie w iniektowanej konstrukcji budowlanej.  Oznacza to, że otwory iniekcyjne wykonuje się „od wewnątrz” przegrody, na wskroś elementu. Kolejno technologia polega na wtłoczeniu za przegrodę, na styk z gruntem odpowiednio dobranego iniektu (np. mieszanek bentonitowych, żelu akrylowego lub żywic poliuretanowych). Doświadczeni wykonawcy mogą wykonać wodoszczelną zasłonę, ekran wodoszczelny lub kurtynę, która skutecznie będzie chronić konstrukcję przed przenikaniem wody w jej strukturę. Iniekcje kurtynowe wykonane z odpowiednio dobranym rozstawem otworów iniekcyjnych oraz czasem wiązania iniektu, ciśnieniem i wydatkiem zapewnią najwyższą jakość i wytrzymałość uszczelnienia.

Nieszczelność budowli-przyczyny

Iniekcja kurtynowa jest metodą uszczelnienia i naprawy konstrukcji. Jednak, aby była skutecznie wykonana, należy najpierw znaleźć przyczynę pojawiającej się nieszczelności. Najczęstszym powodem nieszczelności konstrukcji przykrytych gruntem jest nieodpowiednio wykonana lub wadliwa izolacja zewnętrzna. Dodatkowo zmienne warunki klimatyczne, naprzemienne zamarzanie i rozmarzanie wody może prowadzić do szkód, które w konsekwencji doprowadzą do powierzchniowych ubytków w substancji budowalnej. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą prowadzić do dostania się wody do konstrukcji. Nieszczelność może wynikać również ze zmiennych warunków wód gruntowych, ruchów budowli, a także w wyniku starzenia się materiałów i zabezpieczeń.

Gdzie stosujemy iniekcje kurtynowe?

Iniekcje kurtynowe należy zastosować wszędzie tam, gdzie konstrukcje przykryte są gruntem, a tradycyjne metody naprawy są bardzo wysokie. Naprawa tradycyjna wymaga odsłonięcia konstrukcji, w wyniku czego otaczająca infrastruktura jest zniszczona. Sama naprawa może być również bardzo trudna, jeśli dotarcie do nieszczelnej konstrukcji jest utrudnione poprzez bliskie położenie przyległych obszarów. W takich przypadkach lepiej sprawdza się iniekcja kurtynowa, która sprawdza się szczególnie przy uszczelnianiu tuneli, garaży, przejść podziemnych, a także podczas ich eksploatacji. Iniekcja kurtynowa jest bezinwazyjna, a do jej wykonania, w przypadku działania na nią naporu wód gruntowych stosuje się niskolepkie żywice akrylowe lub bentonity.

Firma Cover Technologies posiada i dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi, które dedykowane są określonym powyżej zastosowaniom. Firma oferuje swoje produkty i usługi na każdym etapie działania – od ekspertyzy projektu, przez dostawę wymaganych materiałów, akcesoriów i sprzętów po fachowe doradztwo, kompleksowe wykonanie usługi, a także dokumentację naprawczą.  Firma Cover Technologies sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie przy kompleksowej realizacji nawet najbardziej wymagających iniekcji kurtynowych. Firma działa na podstawie obowiązujących norm, sztuki iniekcji, a oferowane przez nią materiały są innowacyjne i certyfikowane.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, tunele, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice krzemianowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa, przepony poziome, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIBrak konieczności wykonywania robót ziemnych i odkrywkowych, usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, uszczelnianie konstrukcji, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).