Iniekcje kurtynowe

Iniekcje kurtynowe

Iniekcje kurtynowe zwane są również iniekcjami parasolowymi lub ekranowymi (screen injection). Stosuje się je głównie w celu uszczelnienia konstrukcji bez konieczności jej odkopywania oraz do wykonywania i odtwarzania hydroizolacji poziomych i pionowych, na styku z gruntem, w miejscach gdzie dotarcie do konstrukcji od strony naporu jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Technologia ta polega na wykonaniu siatki otworów iniekcyjnych w określonym rozstawie w iniektowanej konstrukcji budowlanej (otwory iniekcyjne wykonuje się „od wewnątrz” przegrody, na wskroś elementu) i na wtłoczeniu za przegrodę, na styk z gruntem odpowiednio dobranego iniektu, np.: żelu akrylowego, mieszanek bentonitowych lub żywic poliuretanowych. Odpowiednio dobrany rozstaw otworów iniekcyjnych, czas wiązania iniektu oraz ciśnienie i wydatek iniekcji pozwalają doświadczonym wykonawcom skutecznie wykonywać wodoszczelną zasłonę, kurtynę lub ekran wodoszczelny, chroniąc konstrukcję przed przenikaniem wody w jej strukturę.

Iniekcje kurtynowe sprawdzają się szczególnie przy uszczelnianiu garaży, tuneli, przejść podziemnych, również podczas ich eksploatacji. Głowną zaletą iniekcji kurtynowej jest jej bezinwazyjność. Do wykonywania iniekcji kurtynowych, pod działaniem naporu wód gruntowych, najczęściej stosuje się niskolepkie żywice akrylowe lub bentonity.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji kurtynowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, tunele, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice krzemianowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa, przepony poziome, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI Brak konieczności wykonywania robót ziemnych i odkrywkowych, usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, uszczelnianie konstrukcji, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).