Izolacje mostowe

Izolacje mostowe

 

 

Zadanie izolacji wodochronnej i chemoodpornej płyt pomostów i przyczółków na obiektach inżynierskich może spełniać wiele rodzajów materiałów. Najczęściej stosowane są produkty typu powłokowego i arkuszowego.

Z rodziny izolacji powłokowych (nakładanych ręcznie lub natryskiem) wykorzystywane są przede wszystkim masy i szlamy na bazie żywic:
– epoksydowych,
– poliuretanowych,
– metakrylanowych.
oraz systemy bitumiczne lub ich hybrydy z żywicami syntetycznymi – System Bituguard firmy Cover Technologies.

Z rodziny materiałów arkuszowych najczęściej stosowane są:
– papy samoprzylepne „na zimno”,
– papy termozgrzewalne asfaltowe lub polimeroasfaltowe.

Nieprzerwany rozwój nowych technologii izolacji mostowych zmierza obecnie w kierunku tworzenia prostych systemów powłokowych, możliwie niewrażliwych na niekorzystne warunki aplikacji, wysoce elastycznych i jednocześnie odpornych na uszkodzenia mechaniczne (tj. kolejne etapy prac po wykonaniu izolacji, roboty ziemne zasypowe, układanie mas asfaltowych i bezpośrednie zasypywanie koryt balastowych tłuczniem).

Firma Cover Technologies po kilkunastu latach wykonywania cięzkich izolacji mostowych na różnego rodzaju podłożach stworzyła skuteczny system izolacji mostowych spełniających wszystkie powyższe warunki – SYSTEM BITUGUARD – zapraszamy na prezentacje produktu 

Zobacz produkt, który składa się z:
Płyta PC2
Polybituflex 1000

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją izolacji mostowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Obecnie Firma Cover Technologies dostarcza kompletne rozwiązanie membran wodochronnych płyt dennych i stropowych stacji C20 i C21 Warszawskiego Metra gdzie nieprzerwanie od dwóch lat jest wykonawcą ponad 80 tys. m2 izolacji.

Najlepsze produkty

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI obiekty drogowe, obiekty kolejowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁ płynne izolacje bitumiczne z płytą ochronną, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice MMA, papy, membrany PCV, szlamy wodochronne, żywice polimocznikowe, Bituguard
TECHNOLOGIA Ręczna aplikacja, aplikacja metodą natrysku, aplikacja metodą natrysku na gorąco
KORZYŚCI Izolacja wodochronna konstrukcji płyt pomostowych i koryt balastowych obiektów inżynieryjnych, możliwość bezpośredniego zasypania tłuczniem lub układania nawierzchni asfaltowych, płynna izolacja + płyta ochronna, mniejsze ryzyko popełnienia błędów wykonawczych