Izolacje mostowe

Izolacje mostowe

 

 

Izolacje mostowe

W trakcie podróży autem, autobusem czy innym środkiem  transportu lądowego niejednokrotnie przejeżdża się przez konstrukcje mostową. Jest to ważny element dróg na całym świecie. W Polsce istnieje obowiązek zabezpieczenia konstrukcji mostowych przed działaniem czynników zagrażających dobrej kondycji mostu. W tym celu stosuje się zabieg zwany izolacją mostową. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku.

Na czym polega hydroizolacja mostów?

 Hydroizolacja mostów to zabieg, który wykonują profesjonaliści. W celu dobrego przeprowadzenia izolacji mostowej trzeba zaopatrzyć się w elementy takie jak:

  • włókna wodoodporne
  • mieszanka bitumiczno-polimerowa
  • poliestrowa osnowa

Na początku należy stworzyć wodoodporne włókna, które zostaną na elementy mostu. Powstają poprzez naniesienie mieszanki bitumiczno-polimerowej na specjalną poliestrową osnowę i nałożenie następnie warstwy ochronnej.

 Zadania, które ma spełniać hydroizolacja mostów

Odpowiednio zrobiona izolacja powierzchni mostu ma zapewnić bezpieczeństwo mostu.  Elementy, które zostały nią zabezpieczone powinny mieć zwiększoną odporność. Niszczący wpływ wilgoci czy niesprzyjających warunków atmosferycznych zostaje znacząco zredukowany. Odpowiednie zabezpieczenie mostu gwarantuje, że oddany do użytku most, będzie długo służył użytkownikom ruchu lądowego.

Chronione elementy mostu

Konkretne elementy, które mają zostać zabezpieczone w trakcie budowy lub remontu mostu zostały wskazane w artykule 180. Są to między innymi:

  • łożyska
  • zabezpieczenia przerw dylatacyjnych
  • balustrady zabezpieczające pieszych… i wiele innych

Każdy czynnik, który został wskazany w tym artykule musi być odpowiednio zabezpieczony prze czynnikami destrukcyjnymi lub pod kątem dbania o bezpieczeństwo pieszych i kierowców pojazdów.

Trochę innym rodzajem izolacji, które musi przejść most w fazie budowy jest izolacja antypoślizgowa. Artykuł 182 mówi o tym, że właściwości antypoślizgowe musi posiadać  jezdnia, chodnik, schody i inne urządzenia i elementy, które umożliwiają kontakt lub wejście na obiekt mostowy.

Izolacja powłokowa

To kolejny rodzaj izolacji, mocno powiązanej z izolacjami mostowymi. Wykonuje się ją w podziemnych częściach obiektu mostowego. Do jej przeprowadzenia używa się mas i szlam na bazie żywic:

– epoksydowych,
– poliuretanowych,
– metakrylanowych

Technologia idzie do przodu. Nieprzerwany rozwój nie towarzyszy tylko branży IT, ale również wielkie zmiany zachodzą w budownictwie. Obecnie specjaliści w dziedzinie budownictwa pracują nad stworzeniem prostych systemów powłokowych. Mają one być możliwie jak najmniej wrażliwe na niekorzystne warunki aplikacji i przy tym odporne na uszkodzenia mechaniczne, które są naturalną konsekwencją prowadzenia dalszych prac po wykonaniu izolacji.

 Zniszczenia, które mogą spotkać nawierzchnie mostową

Nawet najlepsza konstrukcja z najlepszymi zabezpieczeniami nie uchroni się w pełni przed zniszczeniami. Są one skutkiem eksploatacji mostu i upływu czasu. Do najczęstszych zniszczeń powierzchni mostowych można zaliczyć: miejscowe wypukłości, spękania, wyboje w postaci wykruszenia mieszanki mineralno-asfaltowej na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej, wgłębienia punktowe, pęknięcie połączenia.

Spękania są powszechnie występujące na zaniedbanych mostach. Niebezpieczeństwo pojawia się szczególnie wtedy, gdy odkształcenia są trwałe i bardzo głębokie. Poważne zniszczenia mogą powodować uszkodzenie najlepiej przeprowadzonej hydroizolacji obiektu. Kiedy się pojawią należy poddać w wątpliwość trwałość całej konstrukcji.

 O firmie Cover Technologies

Firma Cover Technologies w ciągu wielu lat na rynku europejski zdobyła doświadczenie, dzięki któremu wie jak przeprowadzić kompleksowe izolacje mostowe. Autorski system izolacji mostowych SYSTEM BITUGUARD sprawdza się bezbłędnie na wielu rodzajach podłoży. Firma Cover Technologies  jest dostawcą membran wodochronnych płyt dennych i stropowych stacji C20 i C21 Warszawskiego Metra. W ciągu ostatnich dwóch lat ma na koncie wykonanie dla Warszawskiego Metra ponad  80 tys. m2 izolacji. Na stronie internetowej znaleźć można więcej informacji o naszych usługach. W ofercie przedsiębiorstwa znajdą Państwo między innymi usługi iniekcyjne, szkolenia, wynajem i serwis pomp i wiele więcej usług z zakresu robót budowlanych.

Najlepsze produkty

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIobiekty drogowe, obiekty kolejowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁpłynne izolacje bitumiczne z płytą ochronną, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice MMA, papy, membrany PCV, szlamy wodochronne, żywice polimocznikowe, Bituguard
TECHNOLOGIARęczna aplikacja, aplikacja metodą natrysku, aplikacja metodą natrysku na gorąco
KORZYŚCIIzolacja wodochronna konstrukcji płyt pomostowych i koryt balastowych obiektów inżynieryjnych, możliwość bezpośredniego zasypania tłuczniem lub układania nawierzchni asfaltowych, płynna izolacja + płyta ochronna, mniejsze ryzyko popełnienia błędów wykonawczych