Iniekcje grawitacyjne

Iniekcje grawitacyjne

iniekcje_budownictwo_cover

Aby skutecznie uporać się z wilgocią warto wykorzystać iniekcję grawitacyjną

Iniekcje grawitacyjne są wyróżniającym się rodzajem iniekcji, która bazuje na ciśnieniu atmosferycznym oraz na zjawiskach spowodowanych występowaniem napięcia powierzchniowego iniektowanego obiektu. Często utożsamiana jest z zastosowaniem poziomych przepon w obiektach murowanych. Obecnie jednak stosuje się wersję z ciśnieniowym wykonywaniem przepon w murowanych konstrukcjach. Iniekcja grawitacyjna ma również zastosowanie w szczególnych sytuacjach do iniektowania pęknięć oraz poziomych rys czy do impregnowania porowatych konstrukcji. Powierzchniową impregnację można wykorzystać w sytuacji, gdy wystarczająca jest jedynie kilkucentymetrowa ingerencja w konstrukcji.

W swoich usługach mamy: wypełnianie pustek i kawern, iniekcję gruntu, iniekcję kurtynową, iniekcję dylatacji, iniekcję rys i pęknięć, izolację ciężką podziemnych obiektów, stabilizację gruntu, uszczelnianie przejść szczelnych oraz posadzki żywiczne ozdobne.

Pozytywne aspekty zastosowanie iniekcji grawitacyjnej:

 • można ją zastosować na czynnie funkcjonującym obiekcie,
 • jest to technologia nieingerująca w strukturę budynku,
 • gwarancja długoletniego użytkowania,
 • krótki czas realizacji projektu.

Technologia ta sukcesywnie pozwala na wypełnianie dużych objętościowo, pustych przestrzeni, ubytków w gruncie czy niefunkcjonujących już instalacji podziemnych. Pozwala na bezpieczne zastosowanie w przypadku, gdy wykorzystanie wysokiego ciśnienia ze względu na niekorzystny stan budynku lub gruntu jest niemożliwe. Gwarantem skutecznego wykonania iniekcji jest właściwy dobór mieszanki iniekcyjnej z odpowiednimi do danego projektu parametrami. Bardzo istotnym elementem jest tutaj lepkość mieszanki, która pozwala na penetrację obiektu. Skutecznym środkiem do mniej rozwartych rys są iniekty bazowane na żywicach krzemianowych, akrylowych, silikonowych, epoksydowych czy mniej lepkich poliuretanowych. Natomiast aby wypełnić bardziej objętościowe miejsca warto skorzystać ze spienialnych lub niespienialnych żywic poliuretanowych lub silikatowych oraz stosując odpowiednie zaczyny cementowe.

Jako innowacyjna firma Cover Technologies ma do dyspozycji całkowicie przygotowane, różne rozwiązania technologiczne przeznaczone powyższym zastosowaniom. Gwarantuje wykonanie całego procesu realizacji od rozpoznania, ekspertyzy przez wykonanie projektu, dostarczenie materiałów, akcesoriów oraz niezbędnego sprzętu, po sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, doradztwo oraz jakościowe wykonanie. Spółka Cover Technologies posiada kilkunastoletnie doświadczenie w swojej branży, zajmuje się przygotowywaniem dostosowanych iniekcji grawitacyjnych. Działania prowadzi w zgodzie z obowiązującymi zasadami oraz normami przy wykorzystaniu najnowocześniejszych, posiadających odpowiednie certyfikaty materiałów. Warto podkreślić, że Cover Technologies sp. z.o.o. z sukcesami współpracuje z firmami nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie wykonując największe, a jednocześnie bardzo wymagające projekty.

Elementy techniczne usługi iniekcji grawitacyjnej

Wykorzystana technologia: iniekcja grawitacyjna.

Czas realizacji: dostosowany jest do planu oraz dostępności terminów przez inwestora, uwzględniany jest również czas realizacji oczekiwany przez inwestora. Czas realizacji jest również zależny od dostępności obiektu i złożoności wykonanych prac.

Miejsce realizacji: wykorzystywane w różnego rodzaju budownictwie podziemnym, obiektach mieszkaniowych, obiektach przemysłowych, obiektach kubaturowych oraz w infrastrukturze drogowej, infrastrukturze gospodarki ściekowej i obiektach hydrotechnicznych.

Wykorzystany materiał: żywice silikatowe, żywice krzemianowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe, mieszanki betonowe, pianobetony, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, betonity i inne.

Zalety płynące z wykorzystania usługi:

 • przywracanie obiektów budowlanych do stanu funkcjonalności,
 • wzmocnienie, uszczelnienie gruntu,
 • zapobieganie przyczynom katastrof budowlanych,
 • ustabilizowanie konstrukcji budowlanych,
 • skuteczne przy wypełnieniach konstrukcyjnych oraz podlewkach,
 • otrzymanie wytrzymałości konstrukcji w krótkim czasie,
 • możliwe do zastosowania w środowiskach o różnorodnym zawodnieniu.

Zalety technologii:

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja grawitacyjna
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wypełnienia konstrukcyjne, podlewki, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości