Iniekcje grawitacyjne

Iniekcje grawitacyjne

iniekcje_budownictwo_cover

Iniekcja grawitacyjna to szczególny rodzaj iniekcji gdzie do aplikacji iniektu wykorzystywane jest jedynie ciśnienie atmosferyczne i kapilarne podciąganie iniektowanej konstrukcji. Najczęściej kojarzona z wykonywaniem przepon poziomych w konstrukcjach murowanych, coraz częściej wypierana jednak przez ciśnieniowe wykonywanie przepon w murach. Stosowana również w newralgicznych przypadkach do iniekcji poziomych rys, pęknięć i powierzchniowej impregnacji porowatych konstrukcji, gdzie kilkucentymetrowa penetracja iniektu w konstrukcji jest oczekiwana i wystarczająca. Iniekcja grawitacyjna z sukcesem znajduje zastosowanie w przypadku konieczności objętościowych wypełnień pustych przestrzeni, kawern w gruncie czy likwidacji nieczynnych sieci i infrastruktury podziemnej. Stosowana wszędzie tam gdzie zły stan konstrukcji lub ośrodka gruntowego uniemożliwia stosowania wysokiego ciśnienia iniekcji. Warunkiem skutecznego wykonania iniekcji grawitacyjnej jest właściwy dobór reologicznych parametrów mieszanki iniekcyjnej a zwłaszcza lepkości, która ma kluczowy wpływ na zdolności jej zdolność penetracji w konstrukcji. Do wykonywania iniekcji grawitacyjnej w strukturę konstrukcji lub niskorozwarte rysy najczęściej stosujemy iniekty na bazie żywic krzemianowych, silikonowych, akrylowych, epoksydowych i niskolepkich żywic poliuretanowych. Do wypełniających iniekcji objętościowych stosujemy z reguły spienialne i niespienialne żywice poliuretanowe i silikatowe oraz zaczyny cementowe.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji grawitacyjnych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety technologii:

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja grawitacyjna
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wypełnienia konstrukcyjne, podlewki, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości