Iniekcje dylatacji

Iniekcje dylatacji

Dylatacje są to szczeliny znajdujące się w wielkogabarytowych konstrukcjach. W wyniku zmian chemicznych i różnicy temperatur, konstrukcje narażone są na czynniki zewnętrzne, między innymi takie jak: wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne, w efekcie czego potrzebują one odpowiedniego zabezpieczenia.

Przyczyny powstawania pęknięć w konstrukcjach betonowych

Główną przyczyną powstawania pęknięć w betonie są różne rodzaje naprężenia oddziaływujące na konstrukcje budowlane, należą do nich;

 Naprężenia spowodowane obciążeniem

Obciążenia oddziaływujące na konstrukcję budowlaną mogą być spowodowane np. poprzez poruszające się pojazdy po moście, do tego dochodzi ciężar własny elementu konstrukcji, który przenoszony jest na materiał budowlany. Nadmierne obciążenie wywierane na beton powoduje pojawienie się rys i pęknięć na materiale.

 Naprężenia w wyniku skurczu betonu

Podczas wiązania beton ulega skurczowi, a w zachodzącej reakcji hydraulicznej wydzielane jest ciepło. W wyniku tych dwóch czynników powstają silne naprężenia, co w następstwie powoduje pojawienie się rys i pęknięć, szczególnie w wielkoformatowych materiałach konstrukcyjnych. Jeżeli w tych elementach nie ma dylatacji, pozwalających uniknąć owego naprężenia, skutkiem są powstające szczeliny.

 Naprężenia wywołane ruchem podłoża

Naprężenia tego rodzaju są skutkiem trzęsień ziemi lub np. osiadania gruntu. W wyniku takich przemieszczeń powstają zmiany prowadzące do naprężenia w elementach konstrukcji, skutkiem czego tworzą się pęknięcia na materiale.

Iniekcja dylatacji – bezinwazyjne uszczelnienie

Rysy pęknięcia i szczeliny, powstałe w betonie skutecznie obniżają wytrzymałość konstrukcji oraz skracają jej okres trwałości. W celu przywrócenia budowie w pełni funkcjonalności powinnością jest wypełnienie powstałych szczelin odpowiednią masą dylatacyjną, o konkretnej przyczepności, do zawilgoconych podłoży.

Bezwzględną koniecznością jest w tej sytuacji dostosowanie rodzaju materiału iniekcyjnego do warunków panujących na danej budowie.

Iniekcja dylatacji jest niewątpliwie jedynym bezinwazyjnym sposobem naprawy niezabezpieczonych na etapie budowy konstrukcji betonowych. W wyniku późniejszego obciążenia danych elementów poprzez napieranie wód gruntowych i opadowych powstają nieszczelności. Metoda iniekcji dylatacji jest dedykowana w przypadku braku dostępu do dylatacji od strony naporu wód gruntowych. Wykorzystuje się wówczas odpowiednie zastosowanie materiałów i koniecznego specjalistycznego sprzętu z dostępem od wewnątrz problemu.

 Materiały iniekcyjne

Zasadniczym aspektem technologicznym iniekcji dylatacji, jest dopasowanie właściwego materiału iniekcyjnego, pod względem konsystencji, elastyczności oraz przyczepności z wilgotnym podłożem. Do uszczelnienia dylatacji, pod działaniem naporu wód gruntowych, stosuje się przeważnie hydrofilowe, elastyczne wypełnienia, zawierające żywice poliuretanowe lub akrylowe, odporne na cykle mokro/sucho oraz posiadające zwiększone parametry mechaniczne.

Firma COVER TECHNOLOGIES posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie technologiczne w dziedzinie przeprowadzenia bezinwazyjnej iniekcji dylatacji. W swej szerokiej ofercie kompleksowych usług https://covertechnologies.com/oferta/iniekcje-w-budownictwie/ posiada produkty dla całego procesu realizacji. Począwszy od gruntownej ekspertyzy projektu, następnie dostarczenie odpowiednich materiałów oraz niezbędnego specjalistycznego sprzętu, poprzez fachowe doradztwo, skutecznie wykonuje usługi, wieńcząc je sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.

 Firma COVER TECHNOLOGIES jest liderem w dziedzinie iniekcji dylatacji. Istnieje na rynku Europejskim już od kilkunastu lat, z powodzeniem uczestnicząc w realizacji nawet najbardziej wymagających projektów. W swojej sztuce iniekcji wykorzystuje innowacyjne i certyfikowane materiały oraz dysponuje profesjonalną i doświadczoną załogą. Firmę cechuje precyzja, pełen profesjonalizm, fachowe doradztwo oraz dotrzymywanie ustalonych terminów realizacji przedsięwzięć, dostosowanych do oczekiwań inwestora, w zależności od dostępu i złożoności prac.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁżywice akrylowe, żywice poliuretanowe, kity pęczniejące, taśmy dylatacyjne itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości,