Iniekcje dylatacji

Iniekcje dylatacji

Iniekcja dylatacji to nierzadko jedyny sposób na bezinwazyjne uszczelnienie i naprawę szczelin dylatacyjnych. Iniekcje dylatacji stosuję się wówczas kiedy w wyniku zaniedbania podczas wykonywania konstrukcji nie zastosowano skutecznych rozwiązań wodochronnych lub kiedy profilaktyczne zabezpieczenia nie zdały egzaminu. Bardzo często w wyniku pracy dylatacji obciążonych parciem wód gruntowych i opadowych szczeliny dylatacyjne wykazują nieszczelności. W wyniku braku dostępu do dylatacji od strony naporu wód gruntowych skuteczną metodą jest iniekcja dylatacji z wykorzystaniem dedykowanych do tego rozwiązania materiałów i sprzętu z dostępem jedynie z jednej strony – „od wewnątrz”. Ten wymagający proces powinno poprzedzić wystarczające rozpoznanie przyczyn powstania problemu i obowiązkowa wizja lokalna na obiekcie, połączona z wywiadem z użytkownikiem. Dopiero po specjalistycznej diagnozie przyczyn można przystąpić do realizacji prac iniekcyjnych.

Kluczowym aspektem technologii iniekcji dylatacji jest właściwy dobór iniektu (elastyczność, niewrażliwość na cykle „sucho/mokro”), usunięcie istniejących wypełnień szczelin dylatacyjnych wraz z ich dokładnym oczyszczeniem oraz trwałe i ciągłe zamknięcie powierzchni iniektowanej konstrukcji w celu możliwości użycia zadanego ciśnienia iniekcji oraz utrzymania mieszanki iniekcyjnej w szczelinie dylatacyjnejdo momentu jej związania.

Do wykonywanie iniekcyjnych uszczelnień dylatacji, pod działaniem naporu wód gruntowych, najczęściej stosuje się hydrofilowe, elastyczne wypełnienia z wykorzystaniem  żywic poliuretanowych lub akrylowych o podwyższonych parametrach mechanicznych i odpornych na cykle „sucho/mokro”.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji dylatacji, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, kity pęczniejące, taśmy dylatacyjne itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości,