Naprawa betonu

Naprawa betonu

Beton to podstawowy budulec, z którego wykonywanych jest większość konstrukcji budowlanych. Wykorzystywany jest przy budowie takich obiektów jak:
– Mosty,
– Wiadukty,
– Obiekty wodno-ściekowe,
– Obiekty hydrotechniczne,
– Obiekty energetyczne,
– Parkingi,
– Kanały,
– Obiekty wysokościowe,
– Wszelkie biekty przemysłowe.

Pomimo jego nieustannego poznawania i ulepszania podlega procesowi niszczenia, zrówno naturalnemu jak i w wyniku eksploatacji w trudnych warunkach. Szczególnie w kontakcie z wilgocią, wodą lub innym agresywnym
środowiskiem. Powstałe szkody mogą zagrażać bezpieczeństwu eksploatacji i znacznie ograniczyć żywotość obiektów betonowych i żelbetowych.

Cover Technologies już od wielu lat profesjonalnie zajmuje się naprawianiem konstrukcji betonowych i żelbetowych. Wykonujemy trwałe izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i naziemnych betonu oraz bezspoinowe powłoki chemoodporne. Cover Technologies specjalizuje się w wąskiej dziedzinie iniekcji ciśnieniowych betonu, które efektywnie naprawiają rysy, pęknięcia, pory i ubytki w betonie.

W dzisiejszych czasach naprawy i zabezpieczenia betonu stanowią jeden z podstawowych sposobów utrzymania obiektów budowlanych w eksploatacji.

Wszelkie próby napraw i zabezpieczeń konstrukcji budowlanych powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu faktycznego a realizacja powierzona doświadczonym wykonawcom tego typu robót.

Cover Technologies zajmuje się szerokopojętą naprawą i zabezpieczaniem betonu przed agresywnym środowiskiem.

W ofercie Cover Technologies znajdują się m. in. poniższe technologie:

– Wszystkie rodzaje iniekcji ciśnieniowych i grawitacyjnych (w budownictwie i geoinżynierii),|
– Naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC,
– Reprofilacje metodami ręcznymi i metodą natrysku,
– Torkretowanie,
– Antykorozja i hydrofobizacja betonu,
– Wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych,
– Wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych,
– Wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń (np. otwarte zbiorniki i kanały ściekowe, produkcyjne zbiorniki technologiczne, zbiorniki ppoż., zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną, zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF). Ponadto wykonujemy posadzki i chodniki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń,- Izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.),
– Izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.),
– Osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.),
– Naprawy posadzek przemysłowych,
– Naprawy studzienek kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi,
– Regulacja włazów studziennych,
– Laminaty żywiczne.

Powyższe metody pozwalają na skuteczne i trwałe przywrócenie uszkodzonych obiektów do eksploatacji jak i na zmianę ich funkcji poprzez zwiększenie obciążeń na nie działających.

Nowoczesne technologie pozwalają na rozwiązanie problemu bez konieczności rozbiórek i wyburzeń, demontażu elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia  odkrywkowych robót ziemych, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze Inwestora.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu,

 

Wykonujemy

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI – Mosty, – Wiadukty, – Obiekty wodno-ściekowe, – Obiekty hydrotechniczne, – Obiekty energetyczne, – Parkingi, – Kanały, – Obiekty wysokościowe
CZAS REALIZACJI możliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁ izolacje, powłoki, materiały naprawcze, pełna gama iniektów – dedykowanych omawianym obiektom, szybkosprawne materiały naprawcze
TECHNOLOGIA stabilizacja obiektów (wzmocnienia gruntu podbudowy), przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCI likwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom eksploatacji, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie