Naprawa betonu

Naprawa betonu

Beton jest materiałem, który jest wykorzystywany do tworzenia kluczowych elementów obiektów budowlanych. Stanowi podstawowy budulec dla fundamentów, jest stosowany w mostach, w wiaduktach i w wielu obiektach przemysłowych. Pomimo mocnej struktury, jest narażony na procesy wietrzenia i wymywania. Największym problemem jest niszczące działanie wody, która skutecznie ogranicza żywotność konstrukcji betonowych. W takich wypadkach niezbędna jest profesjonalna naprawa betonu. 

Jaka jest główna przyczyna uszkodzenia betonu? 

Największą słabością betonu jest jego porowata struktura. To przez nią przenika wilgoć oraz substancje chemiczne, które inicjują korozję. Związki chlorków dostają się to prętów zbrojeniowych i wywołują pojawianie się ognisk rdzy.  

Jedną z przyczyn niszczenia się betonu jest również pokrycie prętów niewystarczającą warstwą materiału. Jeśli otulina jest zbyt mała, to czynniki, które wywołują procesy niszczące mają ułatwione zadanie.  

Naprawa betonu – jak może wyglądać? 

Jeśli cementowa powierzchnia posiada niewielkie ubytki, to naprawa betonu będzie polegała na ich uzupełnieniu. Służą do tego różne zaprawy lub iniekcje, które skutecznie wyrównują płaszczyznę i zamykają wszelkie rysy, pory czy pęknięcia.  

Sytuacja nieco się komplikuje, gdy zniszczenia sięgają znacznie głębiej. Wtedy należy skuwać odstające fragmenty uszkodzonej struktury, aby dostać się do środka. Po usunięciu kurzu i dotarciu do zwartej warstwy nośnej przychodzi kolej na regenerację zbrojenia. Można wtedy usunąć ogniska rdzy, oczyścić zbrojenia i zabezpieczyć je środkami antykorozyjnymi. Potem można przystąpić do wypełnienia ubytków za pomocą zaprawy lub metody iniekcyjnej. 

Czym wyróżnia się metoda iniekcyjna? 

Naprawa betonu może przyjąć mniej lub bardziej zaawansowaną formę. Iniekcja ciśnieniowa betonu to jeden z głównych sposobów na zapewnienie obiektom budowlanym właściwej ochrony. Posiada wiele zalet: 

  • zwiększa wytrzymałość obiektów powstałych na bazie betonu, 
  • metoda może być stosowana wybiórczy – tylko w miejscach, gdzie występuje taka potrzeba, 
  • pozwala na tworzenie jednolitej struktury bez konieczności używania łączeń lub szwów, 
  • dociera do najgłębszych miejsc, do których trudno dostać się tradycyjnymi metodami, 
  • może być przeprowadzana niezależnie od wysokości temperatury i warunków atmosferycznych. 

Naprawa betonu za pomocą iniekcji poprzedzona jest solidną ekspertyzą, która ma wykazać, jaki jest stan faktyczny obiektu. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i materiały. Wypełnia się jedynie te miejsca, które wymagają naprawy i zabezpieczenia przed niekorzystnymi zjawiskami. 

Jakie technologie są najbardziej przydatne w naprawie betonu? 

Firma Cover Technologies wykorzystuje do naprawy betonu najbardziej zaawansowane technologie w branży budowlanej. Należą do nich: 

  • ręczne reprofilacje i natryski – stosuje się je do uzupełniania ubytków w elementach nośnych konstrukcji. Są to części działowe, osłonowe lub drugorzędne, które mają mniejsze znaczenie, 
  • hydrofibizacja betonu – polega na nanoszeniu na beton różnych powłok malarskich, których zadaniem jest ochrona przed korozją i niszczącym środowiskiem związków chemicznych. Zmniejsza zdolność malowanej powierzchni do absorbcji wody i niszczącego działania temperatur, 
  • laminaty żywiczne – służą do naprawy najbardziej spękanych i uszkodzonych powierzchni murów. Są to preparaty na bazie epoksydowo – szklanej, których zadaniem jest wzmocnienie kruchej struktury obiektu, 
  • torkretowanie – nakładanie warstwy betonu za pomocą metody natryskowej. Jest to metoda wykorzystująca suchą lub mokrą warstwę zaprawy, która jest dozowana poprzez dyszę natryskową. Zaletą tej metody jest brak pylenia, 
  • wykonywanie powłok chemoodpornych – metoda wykorzystywana głownie do zabezpieczania zbiorników, kanałów ściekowych czy komór fermentacyjnych. Dobrze sprawdza się w przypadku powierzchni narażonych na działanie dużych sił ciśnienia.  

Dzięki powyższym metodom możliwa jest skuteczna naprawa betonu oraz przywrócenie obiektów infrastrukturalnych do stanu używalności. W niektórych przypadkach możliwe jest zwiększenie funkcjonalności budynków lub obiektów inżynieryjnych.  

 

Wykonujemy

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI– Mosty, – Wiadukty, – Obiekty wodno-ściekowe, – Obiekty hydrotechniczne, – Obiekty energetyczne, – Parkingi, – Kanały, – Obiekty wysokościowe
CZAS REALIZACJImożliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁizolacje, powłoki, materiały naprawcze, pełna gama iniektów – dedykowanych omawianym obiektom, szybkosprawne materiały naprawcze
TECHNOLOGIAstabilizacja obiektów (wzmocnienia gruntu podbudowy), przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCIlikwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom eksploatacji, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie