Uszczelnianie wykopów

Uszczelnianie wykopów

iniekcje_cover

Konieczne jest uszczelnianie wykopów. Szczególnie podczas wykonywania prac, przy których nie ma możliwości działania przy „otwartym wykopie”. Należy wtedy stworzyć konstrukcję, która utrzyma ścianę przed utratą stateczności.

Jakie są rodzaje obudów wykopów?

Przeważnie korzysta się z następujących sposobów:

 • Ściany szczelinowe
 • Palisady z mikropali lub pali
 • Obudowa berlińska
 • Ścianka z grodzic stalowych
 • Ściana z kolumn
 • Ściana gwoździowana
 • Inne

Zdarza się jednak, że bez uszczelniania wykopów nie ma możliwości prowadzenia prac. Nawet najlepszy sprzęt nie poradzi sobie bez tej metody. Dzięki temu można zatrzymać niepożądaną infiltrację wód gruntowych.

Jak skuteczne uszczelnić wykopy?

Firma Cover Technologies wykorzystuje sprawdzone i profesjonalne metody, dzięki którym możliwe jest wykonanie uszczelniania wykopów. Szczególnie w przypadku głębokiego fundamentowania. Specjalistyczny sprzęt oraz wykorzystanie odpowiednich aplikacji są w stanie zlikwidować przyczyny przecieków i umożliwić wykonywanie dalszych prac.

Techniki te wykorzystuje się m.in. w:

 • Budownictwie inżynieryjnym
 • Budownictwie podziemnym
 • Budownictwie przemysłowym
 • Budownictwie komunikacyjnym
 • Budownictwie geoinżynieryjnym
 • Budownictwie mieszkaniowym
 • Budownictwie kubaturowym

Rodzaje iniekcji do uszczelniania głębokich wykopów

Wykorzystuje się przede wszystkim:

 

Współpracą z naszą firmą

Firma Cover Technologies korzysta z zaawansowanych technologii, które zostały już sprawdzone. Są skuteczne i przydają się podczas wykonywania robót związanych z np. budownictwem podziemnym, inżynierią bezwykopową czy głębokim fundamentowaniem. Wspomagamy firmy, które zajmują się przede wszystkim odkrywkowym wykonywaniem robót ziemnych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Nie zawsze firmy podchodzą poważnie do nawet niewielkiego przecieku wody. Nie zdają sobie sprawy, że nawet jej niewielka ilość może doprowadzić do wypłukiwania frakcji pylastych z gruntu. Początkowo może nie przyczynić to wielkiej szkody. Jednak im dłużej przecież istnieje, tym większe problemy powoduje. Wykop może się osunąć i zostać zalany. W takiej sytuacji dochodzi do powstawania zapadlisk. Stają się one zagrożeniem dla obiektów, ludzi oraz sprzętu, który znajduje się w wykopie.

W takich sytuacjach należy reagować jak najszybciej. Na początek wystarczy coś prowizorycznego. Jednak na dłuższą metę konieczne będą profesjonalne środki. Wszystko to jednak wiąże się z kolejnymi kosztami. A czasami również z odsunięciem w czasie realizacji całego przedsięwzięcia.

Firma Cover Technologies może pomóc zapobiec takim i podobnych sytuacjom. Korzysta bowiem ze sprawdzonych i bardzo skutecznych metod iniekcji. Dzięki temu nie tylko można zapobiegać wystąpieniu wspomnianych awarii. Można także szybko rozwiązać problem, jeśli tylko do niego dojdzie, a także zabezpieczyć dane miejsce, by podobne sytuacje już się nie wydarzyły podczas przeprowadzania robót budowlanych.

Firma Cover Technologies posiada odpowiednie wyposażenie i zaplecze technologiczne. Jest ono stworzone do właśnie takich zastosować. Dzięki temu możemy wykonywać swoją pracę szybko i skutecznie. Pomagamy firmom na wszelkich etapach. Możemy wesprzeć już podczas tworzenia ekspertyzy, jak  i podczas dostawy materiałów i wykonywania dokumentacji powykonawczej. Podchodzimy poważnie do każdego problemu i staramy się zadbać o potrzeby każdego Inwestora.

Od wielu lat zajmujemy się podobnymi problemami. Dbamy o pełne zadowolenie każdego klienta. Z naszą pomocą można zabezpieczyć każde miejsce budowy. Pomożemy uszczelnić głębokie wykopy, a w razie potrzeby pozbyć się problemu z przeciekiem wody. Z sukcesami uczestniczyliśmy przy najbardziej wymagających inwestycjach nie tylko na terenie Polski, ale także całej Europy.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek, usuwanie awarii
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, podnoszenie fundamentów i płyt betonowych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).