Powłoki chemoodporne

Powłoki chemoodporne

iniekcje_budownictwo_cover

Cover Technologies specjalizuje się w wykonywaniu chemoutwadzalnych posadzek do wszystkich typów obiektów. Wykonujemy m. in. posadzki:
– żywiczne poliuretanowe,
– żywiczne epoksydowej,
– polimocznikowe,
– żywiczne MMA.

Powyższe rozwiązania mają zastosowanie w:
– halach produkcyjnych,
– wnętrzach przemysłowych,
– halach magazynowych,
– obiektach komercyjnych,
– obiektach użyteczności publicznej.
– i wielu innych.

 

Cover Technologies oferuje wykonawstwo wszelkich systemów posadzkowych o wysokich parametrach użytkowych, do każdego rodzaju obciążeń. Idywidualnie dobieramy najkorzystnieksze rozwiązanie dla danego obiektu, uwzględniając zakładane obciążenia, estetykę i budżet.

Posadzki żywiczne skutecznie zabezpieczają posadzki zarówno przed ruchem pieszych jak i ciężkich pojazdów (wózki paletowe, pojazdy).

Posadzki żywiczne charakteryzują się wysoką odpornością na:
– uszkodzenia chemiczne,
– ścieranie,
– duże obciążenia punktowe,
– obciążenia chemiczne,
– obciążenia tempermiczne,
– działanie wilgoci.

Posadzki żywiczne jeśli to konieczne mogą charakterysować się poniższymi cechami:
– antypoślizgowość,
– antyelektrostatyczność,
– szybkosprawność wiązania,
– bakterioodporność,
– podwyższone względy estetyczne,
– oznakowanie poziome.

Cover Technologies już od wielu lat profesjonalnie zajmuje się zabezpieczaniem i ochroną konstrukcji budowlanych przed agresywnym chemicznie środowiskiem i wykonuje posadzki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń chemicznych i mechanicznych.

W dzisiejszych czasach naprawy i zabezpieczenia konstrukcji posadzki żywiczne stanowią jeden z podstawowych sposobów utrzymania obiektów budowlanych w eksploatacji.

Wszelkie aplikacje wymagających posadzek żywicznych powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu faktycznego, z dokładnym określeniem rodzaju obciązenia chemicznego (m.in.: pH, temperatura, czas obciążenia medium), a realizacja powierzona doświadczonym wykonawcom tego typu robót.

Cover Technologies zajmuje się szerokopojętą naprawą i zabezpieczaniem obiektów przed agresywnym środowiskiem poprzez aplikację posadzek żywicznych.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających posadzek żywicznych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów.

Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI – Mosty, – Wiadukty, – Obudowy tuneli – Obiekty wodno-ściekowe, – Obiekty hydrotechniczne, – Obiekty energetyczne, – Parkingi, – Kanały, – Obiekty wysokościowe
CZAS REALIZACJI możliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁ – żywiczne poliuretanowe, – żywiczne epoksydowej, – polimocznikowe, – żywiczne MMA.
TECHNOLOGIA przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCI likwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom eksploatacji, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie, poprawa estetyki, powłoki ozdobne