Powłoki chemoodporne

Powłoki chemoodporne

iniekcje_budownictwo_cover

Firma COVER TECHNOLOGIES w swej szerokiej ofercie w zakresie usług budowlanych proponuje wykonanie różnych systemów posadzkowych wysokiej jakości, dopasowanych do konkretnych obciążeń środowiskowych oraz przewidzianego w tym celu budżetu.

Specyfikacja posadzek żywicznych

Ten rodzaj nawierzchni zabezpiecza skutecznie posadzki przed ciężarem pojazdów oraz ruchu pieszych, itp. Posadzki żywiczne są antypoślizgowe i antyelektrostatyczne. Wykazują wyjątkową bakterio odporność i posiadają szybkosprawność wiązania oraz podwyższone walory estetyczne.

Powłoki chemoodporne wykorzystywane w posadzkach mają wysoką odporność na: uszkodzenia chemiczne, duże obciążenia punktowe, chemiczne, ścieranie oraz wilgoć.

Firma COVER TECHNOLOGIES posiada wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu konstrukcji budowlanych przed działaniem chemicznym. Specjalizuje się w wykonywaniu posadzek żywicznych odpornych na wszystkie obciążenia, pod kątem mechanicznym oraz chemicznym.

Filarem zabezpieczenia konstrukcji budowlanych są posadzki żywiczne, które utrzymują budowlę w dobrym stanie, dzięki czemu mogą bezpiecznie funkcjonować. Fachowcy firmy COVER TECHNOLOGIES przed aplikacją posadzek żywicznych przeprowadzają szczegółową ekspertyzę wstępną, w której określany jest rodzaj obciążenia chemicznego oddziaływujący na dany obiekt. Wstępnie określany jest między innymi; czas obciążenia, temperatura działania, oznaczenie PH, itd. Po zakończeniu fachowcy mogą przystąpić do zadanych prac.

Gdzie mają zastosowanie powłoki chemoodporne?

Powłoki chemoodporne są stosowane w takich miejscach jak; mosty, wiadukty, parkingi czy wszelkie obiekty wysokościowe. Znajdują także zastosowanie do obudowy tuneli, w obiektach wodno-ściekowych, hydrotechnicznych i energetycznych.

Firma COVER TECHNOLOGIES wykorzystując w tej dziedzinie nowoczesną technologię, specjalizuje się kolejno w;

-przygotowaniu podłoża, to jest; piaskowaniu, hydro piaskowaniu i hydromonitoringu

-natrysku zapraw naprawczych i powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń

-wykonywaniu laminatów żywicznych

torkretowaniem

-naprawą rurociągów, kolektorów metodą rękawa żywicznego, przepompowywaniem ścieków

– przeprowadzaniem remontów obiektów, wykorzystując systemy naprawcze, umożliwiające natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium

-stosowaniu technologii bezwypadkowych, zabudowie czynnych obiektów ekspresowym przepięciem instalacji, rozbiórką i utylizacją wyeksploatowanych konstrukcji.

Jakie są zalety stosowania powłok chemoodpornych?

Dzięki zaaplikowaniu powłok chemoodpornych zapobiega się stanom awaryjnym obiektów budowlanych. Dane powłoki służą poprawie bezpieczeństwa obsługi budowli oraz zabezpieczają je przed degradacją, przywracając pierwotną funkcjonalność i szczelność. Zastosowanie powłok chemoodpornych poprawia wydajność obiektom oraz chroni je przed agresywnym środowiskiem.

Metoda aplikacji powłoki nie wymaga konieczności przeprowadzania prac wykopowych, dzięki czemu może być zachowana ciągłość pracy i użytkowania obiektów. Posadzki żywiczne służą również poprawie w estetyce wyglądu nawierzchni.

Firma COVER TECHNOLOGIES dysponuje kompletnymi rozwiązaniami w dziedzinie stosowania powłok chemoodpornych :wykwalifikowaną załogą oraz używa certyfikowanych materiałów:

-żywiczne poliuretanowe

-żywiczne epoksydowe

-żywiczne MMA.

W dzisiejszych czasach zabezpieczenie konstrukcji posadzkami żywicznymi jest podstawą do utrzymania obiektów w dobrej kondycji wizualnej i stałej eksploatacji. Firma COVER TECHNOLOGIES wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów na rynku całej Europy zajmując się naprawą oraz zabezpieczaniem i uszczelnianiem w budownictwie przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiskowym. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe świadczone usługi, począwszy od solidnej ekspertyzy projektu, przez fachowe doradztwo, dostawę niezbędnych, dobrych jakościowo, certyfikowanych materiałów i akcesoriów oraz sprzętu, po kompletne profesjonalne wykonanie usługi, zakończone sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Firma z powodzeniem od kilkunastu lat zajmuje się realizacją projektów wymagających zastosowania posadzek żywicznych.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI– Mosty, – Wiadukty, – Obudowy tuneli – Obiekty wodno-ściekowe, – Obiekty hydrotechniczne, – Obiekty energetyczne, – Parkingi, – Kanały, – Obiekty wysokościowe
CZAS REALIZACJImożliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁ– żywiczne poliuretanowe, – żywiczne epoksydowej, – polimocznikowe, – żywiczne MMA.
TECHNOLOGIAprzygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych, torkretowania (beton natryskowy), naprawa rurociągów, kolektorów metodą bezwykopową – metodą rękawa żywicznego, prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości pracy remontowanych obiektów, przepompowywanie ścieków (tymczasowe pompownie i rurociągi), by pass, wykorzystywanie systemów i technologii naprawczych umożliwiających szybkie/natychmiastowe obciążenie konstrukcji medium (ściekiem, osadem, itp.), technologie bezwykopowe (zabudowa czynnych obiektów nowymi, szybkie przepięcie instalacji, rozbiórka i utylizacja wyeksploatowanych konstrukcji)
KORZYŚCIlikwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom eksploatacji, brak konieczności prowadzenia prac odkrywkowych/wykopów, zachowanie ciągłości pracy obiektów/zespołu obiektów, ciągły odbiór ścieków przez np. oczyszczalnie ścieków/pompownie, poprawa estetyki, powłoki ozdobne