Iniekcje

Iniekcje

 

cover_iniekcje

Iniekcja w budownictwie to proces zdalnego wprowadzania płynnego medium w określony obszar rozpoznanego środowiska oraz utrzymanie go w nim do czasu związania w celu dokonania poprawy jego zadanych parametrów. Najczęstszym celem iniekcji jest bezinwazyjne uszczelnienie lub wzmocnienie konstrukcji budowlanej lub ośrodka gruntowego. Wykorzystując wiedzę o iniektowanym środowisku oraz dokładnie dobierając właściwości fizyko-mechaniczne iniektu zarówno przed jak i po jego związaniu, doświadczony wykonawca z powodzeniem może realizować stawiane przed nim zadania.

Iniekcja jest uważana za mało inwazyjną technologię, pozwalającą na eliminację przede wszystkim przyczyn jak i skutków niepożądanych zjawisk w każdej gałęzi budownictwa, w szczególności w podziemnych częściach budowli, narażonych na napór wód gruntowych i opadowych.

Stosowanie iniekcji pozwala na skuteczne rozwiązanie problemu bez konieczności demontażu elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia  odkrywkowych robót ziemnych, oszczędzając czas i pieniądze Inwestora.

Zastosowanie iniekcji

Przykładowe obszary zastosowania:
– budownictwo podziemne (tunele, kanały, zbiorniki podziemne, kolektory, komory kolektorów);
– budownictwo geoinżynieryjne (stabilizacje fundamentów, wypełnianie pustek i kawern w gruncie, uszczelnianie wycieków z gruntu, likwidacja samowypływów, uszczelnianie wykopów, likwidacja szkód, iniekcje wyprzedzające)
– budownictwo przemysłowe (zbiorniki, zbiorniki zamknięte, tace odstojnikowe, zbiorniki wody technologicznej);
– budownictwo komunikacyjne (strefy przejściowe, wzmacnianie nasypów, stabilizaja płyt drogowych, reniwelacja i poziomowanie płyt drogowych, obiekty inżynieryjne);
– budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe (części podziemne w/w budowli, parkingi wielopoziomowe, zbiorniki wody przeciwpożarowej, dachy płaskie, tarasy, balkony);
– budownictwo inżynieryjne (mosty, wiadukty, mury oporowe, przyczółki, jazy).

Rodzaje  iniekcji w budownictwie

– iniekcja scalająca;
– iniekcja rys i styków roboczych;
– iniekcja grawitacyjna;
– iniekcja wypełniająca;
– iniekcja ścian szczelinowych;
– iniekcja geopolimerowa;
– iniekcja przepustów;
– iniekcja dylatacji;
– iniekcja strukturalna;
– iniekcja uszczelniająca
– iniekcja kurtynowa;
– iniekcja ciśnieniowa;
– iniekcja w geoinżynierii;
– iniekcja w budownictwie;

Zalety