Iniekcje

Iniekcje

 

cover_iniekcje

W budownictwie występuje wiele technologii, które wykorzystują kreatywne podejście i efektywne metody. Jedną z nich jest iniekcja, czyli proces wstrzykiwania płynnej substancji w określonym miejscu. Zazwyczaj są to punkty zlokalizowane w konstrukcjach budowlanych lub w gruncie. Iniekcja sprawia, że są stabilniejsze, zostają dodatkowo wzmocnione lub bardziej szczelne. Kluczem do efektywnego wykonywania tej metody jest wiedza, w jaki sposób należy dobrać iniekt do danego obiektu oraz jaki powinien mieć skład chemiczny. 

Na czym polega iniekcja budowlana? 

Największą zaletą iniekcji jest mała inwazyjność oraz możliwość eliminacji negatywnych zjawisk, które zachodzą wewnątrz murów lub fundamentów. Jest to szczególnie ważne w podziemnej części budynków, gdzie występuje silna ekspozycja na wilgoć oraz obecność wód gruntowych. 

Jeśli iniekcja budowlana jest wykonywana poprawnie, potrafi skutecznie rozwiązać problem, który ma miejsce wewnątrz konstrukcji. Nie wymaga to kosztownej rozbiórki, prowadzenia odkrywki czy demontażu. Jest to efektywna metoda pod względem czasu, jaki trzeba na nią poświęcić. Jest także relatywnie tania w stosunku do alternatywnych metod osuszania lub usuwania wilgoci. 

Do czego przydaje się iniekcja budowlana? 

Iniekcja budowlana to metoda o bardzo szerokim zastosowaniu. Jest wykorzystywana w bardzo wielu dziedzinach budownictwa. Można wyróżnić wiele przykładów używania iniekcji: 

 • stabilizacja fundamentów – występuje w geoinżynierii, czyli w dziedzinie zajmującej się ulepszaniem gruntów. Dotyczy także uszczelniania wycieków, tworzenia wykopów oraz wypełniania pustych przestrzeni w glebie, 
 • budowa dróg i autostrad – jest wykorzystywana do stabilizacji nasypów, wzmacniania i poziomowania płyt drogowych lub budowy stref przejściowych, 
 • budowa obiektów wielkopowierzchniowych – czyli parkingów z kilkoma poziomami, mieszkań wielorodzinnych, a nawet zbiorników wodnych, 
 • budownictwo inżynieryjne – stawianie mostów, przyczółków czy wiaduktów, 
 • konstrukcje podziemne – budowa tuneli podmorskich, górskich, stawianie zbiorników oraz kolektorów. 

Powyżej podano przykłady, które mają miejsce w dużych obiektach i projektach budowlanych. Jednocześnie jest wiele innych zastosowań na małą skalę lub do robienia iniekcji punktowych: 

 • wypełnianie rys, styków lub pęknięć, 
 • wypełnienia objętościowe – np. między starą i nową powierzchnią, 
 • uszczelnienia dylatacji – do uzupełniania połączeń konstrukcyjnych. 

Jakie są najważniejsze typy iniekcji budowlanych? 

Iniekcje budowlane dzieli się głównie ze względu na rodzaj techniki, jaki wykorzystuje się przy tej metodzie. Zabiegi mogą różnić się typem materiałów, które są używane czy gęstością rozprowadzania iniektu. Z tych powodów wyróżnia się następujące techniki: 

 • metoda nisko ciśnieniowa – jest wykorzystywana, gdy poziom zawilgocenia murów oscyluje na poziomie 60%. W danych warunkach wprowadzane są preparaty, które są tłoczone pod ciśnieniem do maksymalnej wartości 1,5 MPa. Najczęściej otwory są wywiercane w odległości 12 –20 cm jeden od drugiego. Ich gęstość zależy od nasiąkliwości murów. Ogólna zasada mówi, że im niższa nasiąkliwość ścian, tym większe mogą być odległości między rzędami otworów, 
 • iniekcja wysokociśnieniowa – w tej technologii wstrzykuje się żywice poliuretanowe albo żele akrylowe. Tutaj wartość ciśnienia może dochodzić nawet do 10 Mpa. Dlatego metoda jest bardziej ryzykowna – jeśli materiał budowlany jest zbyt kruchy, to może nawet dojść do uszkodzenia. Specjaliści rekomendują ją tylko do materiałów które posiadają stabilną strukturę. Dlatego nie używa się jej do starych murów, 
 • metoda kurtynowa – jest nieco podobna do metody nisko- czy wysokociśnieniowej. Różni ją tylko tworzenie kurtyny, czyli zewnętrznej powłoki tworzonej z żelu akrylowego. Jest to bardzo wymagająca metoda, ponieważ niezbędne jest ustalenie pewnych parametrów technicznych. Należą do nich temperatura iniektu i gruntu, stopień obciążenia wilgocią czy czas utwardzenia, 
 • Iniekcja strukturalna – przed jej zastosowaniem należy dokładnie sprawdzić stan techniczny muru i uzupełnić ewentualne ubytki. Dopiero po wzmocnieniu można nasączać mur i to tylko metodą niskociśnieniową.  

Zalety