Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcje ciśnieniowe to metoda wzmocnień i uszczelnień konstrukcji budowlanych, polegające na wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiedniego iniektu przez nawiercone otwory. Poprawnie wykonane iniekcje powodują skuteczne wysycenie płynnym iniektem naprawianej konstrukcji, powodując jej: stabilizację, wzmocnienie czy uszczelnienie. Wypełnione zostają nie tylko widoczne otwory iniekcyjne, ale też drobne rysy, pory oraz pęknięcia. Powszechnie stosowanymi iniektami są: żele akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe, preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych oraz preparaty na bazie krzemianów metali alkalicznych. Iniekcje ciśnieniową należy przeprowadzać w sposób niezagrażający konstrukcji, po wcześniejszym, dokładnym rozpoznaniu problemu i stanu naprawianej konstrukcji.
Iniekcje ciśnieniowe doskonale sprawdzają się tam, gdzie zmiana organizacji ruchu byłaby niezwykle kosztowna, a dojście do uszkodzonego obiektu bardzo utrudnione. Wykonywana w konstrukcjach kamiennych, betonowych i murowych oraz na ich połączeniach z sąsiednimi elementami.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji ciśnieniowe, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

ZASTOSOWANIE INIEKCJI

Przykładowe obszary zastosowania:

– budownictwo podziemne (tunele, kanały, zbiorniki podziemne, kolektory, komory kolektorów);
– budownictwo geoinżynieryjne (stabilizacje fundamentów, wypełnianie pustek i kawern w gruncie, uszczelnianie wycieków z gruntu, likwidacja samowypływó, uszczelnianie wykopów, likwidacja szkód, iniekcje wyprzedzające)
– budownictwo przemysłowe (zbiorniki, zbiorniki zamknięte, tace odstojnikowe, zbiorniki wody technologicznej);
– budownictwo komunikacyjne (strefy przejściowe, wzmacnianie nasypów, stabilizaja płyt drogowych, reniwelacja i poziomowanie płyt drogowych, obiekty inżynieryjne);
– budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe (części podziemne w/w budowli, parkingi wielopoziomowe, zbiorniki wody przeciwpożarowej, dachy płaskie, tarasy, balkony);
– budownictwo inżynieryjne (mosty, wiadukty, mury oporowe, przyczółki, jazy).

RODZAJE INIEKCJI W BUDOWNICTWIE

– iniekcja scalająca;
– iniekcja rys i styków roboczych;
– iniekcja grawitacyjna;
– iniekcja wypełniająca;
– iniekcja ścian szczelinowych;
– iniekcja geopolimerowa;
– iniekcja przepustów;
– iniekcja dylatacji;
– iniekcja strukturalna;
– iniekcja uszczelniająca
– iniekcja kurtynowa;
– iniekcja ciśnieniowa;
– iniekcja w geoinżynierii;
– iniekcja w budownictwie;

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ mieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIA iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCI usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).