Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcja ciśnieniowa to metoda, której celem jest uszczelnienie, a także wzmocnienie naprawianej konstrukcji.  Jest jednym z najnowocześniejszych  jak i najskuteczniejszych rozwiązań stosownych przy naprawie betonu. Przeprowadza się ją wtłaczając iniekt przez wywiercone otwory pod odpowiednim ciśnieniem. Pozwala to na wpłynięcie substancji nawet w najmniejsze pęknięcia, rysy, pory czy uszkodzenia, nie tylko w główne otwory iniekcyjne. Dzięki temu konstrukcja zostaje skutecznie wzmocniona, ustabilizowana, a także odpowiednio uszczelniona. Do przeprowadzenia iniekcji ciśnieniowej stosuje się zazwyczaj żele akrylowe, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe, preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych oraz preparaty stworzone w oparciu o krzemiany metali alkalicznych. Należy pamiętać, że zabiegów tego typu nie można wykonać w każdych warunkach, niezwykle ważne będzie, więc skonsultowanie tego ze specjalistą. Oceni on czy zastosowanie tej metody w żaden sposób nie zagrozi konstrukcji, rozpozna problem i stan naprawianej struktury. Bowiem nie każde miejsce, będzie umożliwiało przeprowadzenie iniekcji ciśnieniowej, a czasem wręcz mogłoby to spowodować więcej szkód niż pożytku.

Iniekcje ciśnieniowe jak najbardziej skuteczna metoda naprawy betonu

Iniekcje ciśnieniowe stosuje się najczęściej w miejscach, w których zmiana organizacji ruchu doprowadziłaby inwestorów do ogromnych kosztów, a także w wypadkach, gdzie dojście do obiektu, który potrzebuje naprawy, jest bardzo utrudnione. Przykładowo w miejscach, gdzie aglomeracje są usytuowane bardzo blisko siebie, wkoło bardzo często przechodzą ludzie lub znajdują się budynki mieszkalne. 

Wykonywana jest najczęściej w konstrukcjach z kamienia, betonu lub przy budynkach murowych oraz na ich połączeniach z sąsiednimi elementami.

Firma Cover Technologies posiada szereg rozwiązań, które idealnie sprawdzą się przy wyżej wymienionych zastosowaniach. Dysponują najnowocześniejszym sprzętem, a dzięki doświadczeniu w branży i znacznemu wyprzedzeniu konkurencji, zarówno jeżeli chodzi o stosowane metody jak i posiadane urządzenia, oferuje swoje usługi przez cały proces. Od początku, którym jest ekspertyza przez projekt, dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Przedsiębiorstwo Cover Technologies działa na rynku nieprzerwanie od kilkunastu lat. Do wykonywania swoich usług używa wyłącznie certyfikowanego sprzętu i materiałów z najwyższej półki. Dodatkowo cechują ich innowacyjne metody i działanie zgodnie z obowiązującymi normami. Mogą się również poszczycić wykonaniem i uczestnictwem przy największych  i najbardziej wymagających projektach na tle europejskim.

Przykładowe zastosowanie iniekcji ciśnieniowych

Iniekcje ciśnieniowe stosuje się zazwyczaj przy budownictwie podziemnym, do korekcji:

 • tuneli,
 • kanałów,
 • zbiorników podziemnych,
 • kolektorów,
 • komór kolektorów,

Dodatkowo wykorzystuje się je przy budownictwie geoinżynieryjnym:

 • stabilizacja fundamentów,
 • wypełnianie dziur i pustek w gruncie,
 • uszczelnianie przecieków i wykopów,
 • likwidowanie szkód,

budownictwie przemysłowym:

 • korekcja różnego rodzaju zbiorników, takich jak zamknięte lub wodne,

budownictwie komunikacyjnym:

 • stabilizacja płyt drogowych,
 • poziomowane płyt drogowych,

 budownictwie mieszkaniowymi i kubatorowym :

 • korekcja części podziemnych budynków,
 • parkingów kilkupoziomowych,
 • dachy płaskie,
 • tarasy i balkony,

budownictwie inżynieryjnym:

 • korekcje mostów,
 • wiaduktów,
 • murów oporowych,
 • przyczółków,
 • jazów,

Różne rodzaje iniekcji w budownictwie

W budownictwie możemy wyróżnić kilka rodzajów iniekcji. Należą do nich, między innymi iniekcja scalająca, iniekcja rys i styków roboczych, a także kurtynowa, uszczelniająca, grawitacyjna i wypełniająca. Dodatkowo możemy wyróżnić iniekcje ścian szczelinowych, geopolimerową, przepustów i dylatacji czy też iniekcje strukturalną. Jednymi z popularniejszych iniekcji są iniekcja ciśnieniowa, iniekcja w geoinżynierii czy też w budownictwie.

Zalety iniekcji ciśnieniowej

W zaletach iniekcji ciśnieniowej możemy wyróżnić przede wszystkim brak potrzeby pełnego dostępu do naprawianej struktury, bezinwazyjność wykonywanego zabiegu, krótki czas realizacji, długoletnią gwarancję oraz znaczne zmniejszenie kosztów.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁmieszanki betonowe, zaczyny cementowe, drobnocząsteczkowe zawiesiny cementowe, bentonity, żywice silikatowe, żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, pianobetony, itp.
TECHNOLOGIAiniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, jet grouting, iniekcja kontaktowa, iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, ekrany przeciwfiltracyjne
KORZYŚCIusuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, dobre właściwości hydro- i gazoizolacyjne, uszczelnianie wykopów, możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji).