Iniekcje scalające

Iniekcje scalające

iniekcje_budownictwo_cover

Iniekcja scalająca znajduje zastosowanie w przypadku koniecznosći przywrócenia parametrów wytrzymałościowych wzmacnianej konstrukcji. Najczęściej stosowana jako inieckcja ciśnieniowa, rzadziej grawitacyjna, do siłowego scalania i wzmacniania np.: rys i pęknięć konstrukcji, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Skuteczne wykonanie iniekcji scalającej przywraca monolityczność konstrukcji i umożliwia jej dalszą eksploatację. Do wykonywania iniekcji scalających wykorzystywane są z reguły sztywne, niskolepkie żywice epoksydowe i silikatowe lub specjalnie modyfikowane zaczyny mineralne (cementowe). Inieckja scalająca jest też nieodzownym elementem technologii zszywania konstrukcji murowanych. Możliwe są również iniekcje scalające konstrukcji wsporczych  Szczególnym przypadkiem iniekcji scalającej jest strukturalne wzmocnienie gruntów, opisane szerzej w dziale iniekcje w geoinżynierii.

Firma Cover Technologies sp. z o.o. dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających iniekcji scalających, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Zalety technologii:

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, tunele, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ żywice epoksydowe, żywice silikatowe, zaczyny cementowe
TECHNOLOGIA Iniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strukturalna
KORZYŚCI Scalanie wszelkich konstrukcji budowlanych, usuwanie przyczyn katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, możliwość zwiększenia obciążeń wzmacnianych konstrukcji