Iniekcje scalające

Iniekcje scalające

iniekcje_budownictwo_cover

Iniekcje scalające – co to za rodzaj iniekcji budowlanych?

Iniekcja scalająca to zabieg, który podejmuje się w celu naprawy uszkodzonych powierzchni betonowych lub żelbetonowych. Dzięki jej zastosowaniu przywrócone zostają parametry wytrzymałościowe wzmacnianej konstrukcji. Istnieje wiele rodzajów iniekcji m.in. grawitacyjna, która służy do siłowego scalania rys i pęknięć konstrukcji, gdzie konieczna jest wysoka wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Najczęściej jednak stosowana jest iniekcja ciśnieniowa. Polega ona na wywierceniu określonego układu otworów, w których montuje się iniektory, a następnie pod ciśnieniem wtłacza się specjalnie dobraną substancje uszczelniającą jak na przykład: żywice epoksydową, poliuretanową czy silikatową. Iniekcje scalające konstrukcji wsporczych to szczególny rodzaj iniekcji do których zalicza się m.in. strukturalne wzmocnienie gruntów, opisane szerzej w dziale iniekcje w geoinżynierii.

Dzięki odpowiednio przeprowadzonej iniekcji, konstrukcja odzyskuje swoją monolityczność i jest gotowa do dalszej eksploatacji.

Żywice do iniekcji scalających

Z reguły wykorzystuje się sztywne, niskolepkie żywice epoksydowe, silikatowe czy też zmodyfikowane zaczyny mineralne (cementowe). Niekiedy najlepszym rozwiązaniem będzie odpowiednia kombinacja różnych substancji uszczelniających. Dobór materiałów wykorzystanych do naprawy konstrukcji zależeć będzie głównie od rodzaju, zakresu prac i rodzaju surowca budowlanego. Zabieg zszywania konstrukcji murowanych nie byłby kompletny bez iniekcji scalającej.

Iniektory (pakery)

Zamierzony efekt będzie wymagać również wiedzy na temat doboru pakerów. Do niektórych rodzajów iniekcji będzie trzeba zaopatrzyć się w iniektory stalowe, podczas gdy przykładowo do iniekcji niskociśnieniowej wystarczą pakery plastikowe.

Odpowiedni dobór pakerów i materiałów potrzebnych do iniekcji scalającej pozwoli na naprawę na przykład:

  • uszkodzeń hydroizolacji,
  • nieszczelności w murach,
  • rys i pęknięć.

Materiał wtłaczany przez iniektory sprawia, że wypełniane są nie tylko uszkodzenia widoczne gołym okiem, ale również te osadzone głęboko jak pory i drobne rysy.

Przed wykonaniem iniekcji

Normy dla prac związanych z przeprowadzeniem iniekcji scalającej są bardzo restrykcyjne. Ważne jest to, żeby przed przystąpieniem do pracy odpowiednio przygotować miejsce pracy. Jeśli wymagane jest zastosowanie pakerów klejonych, to należy dokładnie oczyścić powierzchnię, odkurzyć oraz zadbać o to, aby była sucha i stabilna.

Również należy zadbać o odpowiedni odstęp między pakerami. Wpływają na niego takie czynniki jak:

  • grubość naprawianego elementu,
  • głębokości iniektowanej rysy oraz jej szerokości.

Odstęp nie może być większy niż szerokość rysy lub grubość elementu.

Nie ma natomiast uniwersalnej metody na przygotowanie materiałów iniekcyjnych. Na rynku znaleźć można ich tyle, że jeden sposób nie wystarczy.

Najodpowiedniejszą metodą będzie postępować zgodnie z zaleceniami producenta danego środka i odpowiednio do posiadanych pomp iniekcyjnych.

Przykładowo mikrocementy to iniekty, przy których należy zachować szczególną ostrożność. Są wyjątkowo wrażliwe na sposób mieszania. Ich główną cechą jest zdolność do penetracji w rysy o niewielkiej szerokości rozwarcia. Nieodpowiednie przygotowanie substancji może skutkować powstaniem skupisk ziaren cementu w konsekwencji czego preparat nie będzie nadawać się do penetracji zaczynu rysy.

Przedsiębiorstwo Cover Technologies posiada wiedzę na temat kompleksowej realizacji wymagających iniekcji kurtynowych. Niezależnie od przedsięwzięcia, respektuje obowiązujące normy prawne jak i używa tylko materiałów certyfikowanych pochodzących ze sprawdzonych, pewnych źródeł. W projekcie firma obecna jest od początku do końca, od ekspertyzy i projektu zaczynając, kończąc na zadbaniu o dokumentację powykonawczą. Swoje usługi i produkty świadczy klientowi dla całego procesu realizacji. Firma Cover Technologies sp. z o.o. od kilkunastu lat z sukcesami działa na rynku europejskim. Jest obecna przy nawet najbardziej wymagających projektach związanych z iniekcją w Europie.

Zalety technologii:

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, tunele, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od dostępu i złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁżywice epoksydowe, żywice silikatowe, zaczyny cementowe
TECHNOLOGIAIniekcja grawitacyjna, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strukturalna
KORZYŚCIScalanie wszelkich konstrukcji budowlanych, usuwanie przyczyn katastrof budowlanych, przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, stabilizacja obiektów budowlanych, uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, możliwość zwiększenia obciążeń wzmacnianych konstrukcji