Izolacje płyt fundamentowych

Izolacje płyt fundamentowych

Izolacja przeciwwilgociowa

W technice budowlanej jest wiele elementów, które są mało zauważalne. Jednocześnie silnie wpływają na efekt końcowy i późniejszą eksploatację budynków. Jedną z nich jest metoda skutecznej hydroizolacji – technologia PRECON. Jest to opatentowany system, który chroni fundamenty i posadzkę przed dostępem wilgoci. 

Do czego potrzebna jest hydroizolacja? 

Izolacje płyt fundamentowych tworzy się z pewnych określonych powodów. Dzięki temu można oddzielić warstwę murów, która powstaje na bazie fundamentów, od niższych warstw. W przypadku, gdy brakuje hydroizolacji, budynek jest narażony na występowanie wielu negatywnych zjawisk: 

  • nieosłonięte fundamenty chłoną mnóstwo wody z gruntu, co powoduje powolną degradację betonu, 
  • woda ma tendencję do rozprzestrzeniania się – również ku górze. W ten sposób ściany budynku stają się mokre, 
  • zawilgocone mury oddziałują na wnętrza pomieszczeń – powoduje to łuszczenie sią farby na powierzchni ściany. Odpada tynk i pęka elewacja, 
  • izolacyjność cieplna ścian ulega drastycznemu obniżeniu, pomieszczenia są niedogrzane. 

Konsekwencją źle zaizolowanych fundamentów jest rozwój kolonii grzybów i pleśni, które są potem trudne do usunięcia. O sposobach zabezpieczania podbudowy decyduje projektant, który odpowiada za przygotowanie planu budowy. Najczęściej działa w porozumieniu z geotechnikiem, który zajmuje się badaniem gruntów na placu budowy. 

Dlaczego technologia firmy Cover Technologies jest taka unikalna? 

Do zabezpieczanie fundamentów służy profesjonalna izolacja przeciwwilgociowa. Aby ją przygotować, stosuje się różne materiały. Najczęściej jest to tradycyjna papa, folia z polietylenu lub papa asfaltowa. Coraz częściej wykorzystuje się też najnowsze rozwiązania, które są pozbawione różnych mankamentów. 

Dzięki patentowi W.R. Meadowsa firma Cover Technologies opracowała technologię PRECON, czyli membrany kompozytowej, podzielonej na arkusze. Tworzywo składa się z kilku warstw materiałów: 

  • włókniny, 
  • membrany elastomerowej, 
  • rdzenia plazmatycznego. 

Najbardziej zaawansowanym elementem jest rdzeń, który w rzeczywistości jest matrycą, złożoną z 7 powłok. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie konstrukcji wytrzymałości i ultra niskiej para przepuszczalności (WVT). Pokrycie betonem warstwy PRECON i jego utwardzenie tworzy mocne połączenie, które skutecznie chroni fundament przed wilgocią. 

W jakich miejscach można używać technologii PRECON? 

Stosując system membrany kompozytowej można odnieść szereg korzyści. To przede wszystkim uszczelnienie konstrukcji, które znajdują się pod ziemią. Metoda posiada zastosowanie do ochrony wykopów oraz zabezpieczania obiektów na powierzchni. W tym wypadku istnieje o wiele więcej powodów, dla których warto ją wykorzystać: 

Dzięki dużej uniwersalności metody PRECON, izolacje płyt fundamentowych mogą być zakładane w różny sposób. Można ją aplikować metodą natryskową, na gorąco lub ręcznie. Czas realizacji projektu może być dopasowany do możliwości i oczekiwań inwestora, ponieważ ta metoda nie jest czasochłonna.  

Izolacja przeciwwilgociowa czy przeciwwodna? 

W terminologii budowlanej występuje również izolacja przeciwwodna. W praktyce jest często mylona z izolacją przeciwwilgociową. Tymczasem różnica pomiędzy nimi jest bardzo prosta. Wynika z charakteru budynku, który jest zabezpieczany przed zgubnym działaniem wody.  

Ochrona przeciwwodna to specjalna izolacja, która jest przeznaczona dla budynków, których fundamenty znajdują się poniżej warstwy wód gruntowych. W tym wypadku woda wywiera na posadzkę i mury duży nacisk. Tymczasem rozwiązanie przeciwwilgociowe jest stosowane w tych obiektach, które stoją na gruntach przepuszczalnych, czyli piaskach lub żwirach. Tutaj fundamenty są wyżej od poziomu wód gruntowych.   

Istnieje jeszcze kategoria izolacji przeciwwodnej średniej, która jest stosowana do fundamentów, które są na gruntach przepuszczalnych. Jednocześnie znajdują się poniżej poziomu, na którym są wody gruntowe.  

Zapraszamy na filmik z układania izolacji. 

Najlepszy produkt

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁmembrany wodochronne, płynne izolacje bitumiczne, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice MMA, papy, membrany PCV, szlamy wodochronne, żywice polimocznikowe
TECHNOLOGIARęczna aplikacja, aplikacja metodą natrysku, aplikacja metodą natrysku na gorąco
KORZYŚCIUszczelnienia konstrukcji podziemnych obiektów budowlanych, uszczelnianie wykopów, izolacje budowli