Izolacje płyt fundamentowych

Izolacje płyt fundamentowych

Izolacja przeciwwilgociowa

PRECON jest kompozytową membraną arkuszową składającą się z włókniny, membrany elastomerowej i wyłącznego, opatentowanego rdzenia plazmatycznego W. R. MEADOWSA (patent USA nr 7,179,761).

Rdzeń plazmatyczny jest siedmiowarstwową matrycą zaprojektowaną pod kątem wytrzymałości i zapewnia najniższy na rynku współczynnik przenikania pary wodnej (WVT). Po wylaniu betonu na PRECON i utwardzeniu betonu powstaje mechaniczne połączenie, które mocuje beton do membrany.

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją izolacji płyt fundamentowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Obecnie Firma Cover Technologies dostarcza kompletne rozwiązanie membran wodochronnych płyt dennych i stropowych stacji C20 i C21 Warszawskiego Metra gdzie nieprzerwanie od dwóch lat jest wykonawcą ponad 80 tys. m2 izolacji.

Zapraszamy na filmik z układania izolacji. 

Najlepszy produkt

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁ membrany wodochronne, płynne izolacje bitumiczne, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice MMA, papy, membrany PCV, szlamy wodochronne, żywice polimocznikowe
TECHNOLOGIA Ręczna aplikacja, aplikacja metodą natrysku, aplikacja metodą natrysku na gorąco
KORZYŚCI Uszczelnienia konstrukcji podziemnych obiektów budowlanych, uszczelnianie wykopów, izolacje budowli