Naprawa dzikich przejść

Naprawa dzikich przejść

Zastosowanie systemu Stabiltrak pozwala poprawić lokalną stateczność nasypu kolejowego.

W wielu miejscach istnieją tzw. „dzikie przejścia”, w których można spodziewać się dużego ruchu pieszych. Konieczne jest zatem zabezpieczenie takich miejsc przed ich zniszczeniem. Z tego powodu warto skorzystać z systemu Stabiltrak, który pozwala poprawić jakość nasypów kolejowych.

Firmy Cover Technologies każdego roku zabezpiecza „dzikie przejścia” właśnie z wykorzystaniem wspomnianego systemu. Jest skuteczny i pozwala na trwałe zadbanie o konkretne miejsca. Od 2021 roku firma mogła wzmocnić kolejne trzynaście lokalizacji, a także wprowadziła odpowiedni program, który pozwolił rozpocząć walkę ze wspomnianym zjawiskiem.

Dlaczego warto likwidować dzikie przejścia?

Technologia ta posiada wiele zalet, w tym:

 • Krótki czas realizacji – firma jest w stanie rozpocząć przeprowadzanie prac już w ciągu 24h od momentu otrzymania zlecenia
 • Wykwalifikowana kadra – dzięki temu można mieć pewność dobrze wykonanej, solidnie pracy.
 • Wykorzystanie technologii bezinwazyjnej
 • Gwarancja wydłużenia czasu eksploatacji danej linii tramwajowej lub kolejowej
 • Długi okres gwarancji
 • Pełne zachowanie rygorystycznych zasad BHP podczas wykonywania poszczególnych prac
 • Profesjonalne likwidowanie dzikich przejść
 • Wykorzystanie dobrej jakości, specjalistycznego sprzętu
 • Istnieje możliwość wykonywania prac związanych z likwidacją dzikich przejść przy jednoczesnym zachowaniu ruchu

Do czego jeszcze można wykorzystać technologię Stabiltrak?

Technologia ta posiada wiele zastosować, na które warto jeszcze zwrócić uwagę:

 • Pozwala zabezpieczyć dane miejsce przed aktami wandalizmu
 • Nie będzie konieczne wykonywanie częstej konserwacji podsypki
 • Poprawi się komfort podróżowania nawet przy wysokich prędkościach
 • Zwiększa się czas, w którym można korzystać z danych linii tramwajowych i kolejowych
 • Czyszczenie przy przystankach i stacjach staje się o wiele prostsze
 • Poprawi się stateczność nasypu kolejowego
 • Zostaną zabezpieczone drogi ewakuacyjne i awaryjne przy tunelach i torach
 • Istnieje możliwość wykonywania prac podczas działania sąsiedniego toru

Dlaczego warto podjąć się z nami współpracy?

Dbamy o wysoką jakość wykonywanych usług. Nasi pracownicy cechują się ogromnym doświadczeniem oraz praktyka w wykonywaniu podobnych projektów. Dzięki temu nasze projekty są w pełni dostosowane do potrzeb konkretnego Inwestora i mogą być maksymalnie zoptymalizowane w kwestii finansowej.

Istotne jest dla na to, by Inwestor był w pełni zadowolony z realizacji. Dlatego od początku kierujemy się zaufaniem i dobrą współpracą. Dbamy o to, by każdy Inwestor – nawet ten najbardziej wymagający – był w pełni zadowolony ze współpracy oraz z końcowych efektów wykonania zlecenia.

Nasza firma korzysta z najlepszych, najnowszych technologii, które zostały sprawdzone i są przeznaczone do wspomnianych wcześniej zastosowań. Możemy zająć się wszystkimi etapami realizacji, od momentu przygotowania ekspertyzy, poprzez stworzenie projektu, aż po wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Firma Cover Technologies sp. z o.o. działa nieprzerwanie od wielu lat. Zajmujemy się realizacją wielu usług, w tym wykonywaniem napraw „dzikich przejść”. Dbamy przy tym o zachowanie w pełni zasad BHP, obowiązujących norm, a także korzystamy przy tym z dobrej jakości materiałów. Dzięki temu możemy pochwalić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie.

Dzisiaj czas jest szczególnie ważny. Dlatego nie można dopuścić do sytuacji, gdy ruch na drodze czy na torach zostanie zablokowany na przynajmniej parę dni. Z tego powodu korzystamy z rozwiązań, które pozwalają na jednoczesne przeprowadzanie napraw oraz funkcjonowanie sąsiedniego toru. Jest to prosta, ale jednocześnie skuteczna technologia, którą niejednokrotnie mogliśmy przetestować.

Dodatkowo system Stabiltrak pozwala na zmniejszenie wydatków, które trzeba by było ponieść z tytułu utrzymywania nawierzchni tramwajowej lub kolejowej. Dlatego konieczne jest znalezienie rozwiązanie, które pozwoli wydłużyć okres eksploatacji danego miejsca. Zwłaszcza że naturalne jest to, że z czasem dochodzi do przemieszczania i obsuwania tłucznia kolejowego.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJInasypy, bocznice, dzikie przejścia, łuki, strefy przejściowe, przystanki, dworce, odcinki dużych prędkości
CZAS REALIZACJIdostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac,
UŻYTY MATERIAŁSTABILTRAK 101, STABILTRAK 102
TECHNOLOGIAstabilizacja tłucznia kolejowego z wykorzystaniem żywic szybkosprawnych
KORZYŚCIbezinwazyjna technologia krótki czas realizacji aplikacja z zachowaniem ciągłości przejazdów długi okres gwarancji wydłużenie czasu eksploatacji linii kolejowych zabezpieczenie przed niepożądanym ruchem pieszych – „dzikie przejścia” rzadsze naprawy serwisowe z dodatkiem antypirenu aprobowane materiały