Geofiller 2K

Geofiller 2K

Dwuskładnikowa szybko reaktywna silikatowa żywica iniekcyjna

OPIS:
Geofiller 2K jest dwuskładnikową pianą silikatową, której składnik A jest mieszaniną krzemianów sodu i środków pomocniczych, a składnik B jest mieszaniną diizocyjanianu difenylometanu (MDI), izomerów i homologów z niereaktywnymi rozcieńczalnikami.

ZASTOSOWANIE:
– wykonanie podlewek wypełniających i stabilizujących pod płytami, drogami itp.
– stabilizacja ubytków w tunelach
– wypełnianie ubytków w betonie

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Składnik A

Składnik B


 

    Zapytaj o ten produkt