Geofiller 2K

Geofiller 2K

Dwuskładnikowa szybko reaktywna silikatowa żywica iniekcyjna

OPIS:

Geofiller 2K jest dwuskładnikową pianą silikatową, której składnik A jest mieszaniną krzemianów sodu i środków pomocniczych, a składnik B jest mieszaniną diizocyjanianu difenylometanu (MDI), izomerów i homologów z niereaktywnymi rozcieńczalnikami.

ZASTOSOWANIE:

– wykonanie podlewek wypełniających i stabilizujących pod płytami, drogami itp.
– stabilizacja ubytków w tunelach
– wypełnianie ubytków w betonie

ZALETY:

Po zastosowaniu Geofiller 2K  materiał zwiększa swoją objętość, jednocześnie nie absorbując wody. Wykazuje zdolność do przylegania do wszystkich typów skał oraz innych materiałów przemysłowych. Dzięki temu możliwe jest wypełnienie ubytków w betonie oraz pustek i kawern w podłożu oraz w podbudowie. Cechuje się szybkim czasem działania, dlatego jest stosowany w przypadkach, gdy szczególnie ważna jest szybkość spieniania. Jest to również produkt antyelektrostatyczny, trudnopalny oraz samogasnący. Z tego względu wykorzystywany jest m.in. do naprawy konstrukcji podwodnych oraz szeroko pojętej stabilizacji konstrukcyjnej (stabilizacja ubytków w tunelach, stabilizacja obszaru, który można później poddać obróbce, stabilizacja i konsolidacja górotworu, gruntu).

Produkt szybko zastyga, gwarantując niemal natychmiastowy efekt. Ponadto jest przyjazny zarówno dla środowiska, jak i użytkownika. Nie wydziela ostrego zapachu. Producent zwraca uwagę na stabilność chemiczną. Geofiller 2K jest również odpowiedni do aplikacji natryskowych.

PRZECHOWYWANIE:

Geofiller 2K od Cover Technologies należy przechowywać w suchym środowisku w szczelnie zamkniętym pojemniku oryginalnym. Dopuszczalny zakres temperatur wynosi od +5 st. C do +35 st. C. Komponenty Geofiller 2K można wykorzystywać przez okres 24 miesięcy.

Jedno opakowanie standardowe zawiera cztery elementy:

1. 28 kg metalową beczkę Geofiller 2K – składnik A,

2.  26 kg metalową beczkę Geofiller 2K – składnik B,

3. 1350 kg metalową beczkę Geofiller 2K – składnik A,

4. 1210 kg metalową beczkę Geofiller 2K – składnik B.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Producent dostarcza komponenty (A i B) gotowe do natychmiastowego użycia. Należy je połączyć w proporcji 1:1 objętościowo. Służy do tego dwuskładnikowa pompa iniekcyjna, która jest wyposażona w mieszalnik statyczny. Czas utwardzania może być różny. Zależy on przede wszystkim od temperatury żywicy, konstrukcji i wód gruntowych. Zgodnie z zaleceniami producenta przed aplikacją oba komponenty powinny być przechowywane w temperaturze co najmniej 15°C.

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Składnik A

Składnik B


 

    Zapytaj o ten produkt