Geolift 2K

Geolift 2K

Dwuskładnikowa nie spienialna szybko reaktywna silikatowa żywica iniekcyjna

OPIS:
Geolift 2K jest dwuskładnikowym silikatowym systemem klejąco-uszczelniającym, którego składnik A jest mieszaniną krzemianów sodu i środków pomocniczych, a składnik B, jest mieszaniną diizocyjanianu difenylometanu (MDI), izomerów i homologów z niereaktywnymi rozcieńczalnikami. Geolift 2K powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B.

ZASTOSOWANIE:
– wykonanie podlewek wypełniających i stabilizujących pod płytami, drogami itp
– podnoszenie zapadniętych płyt,
– uszczelnianie spękanych konstrukcji budowlanych

Geolift 2K od Cover Technologies to nowoczesne, zaawansowane technologicznie rozwiązanie, znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jego popularność wynika z wszechstronności możliwych zastosowań i dużych zalet, które odróżniają ten produkt od innych, konkurencyjnych.

Geolift 2K – zastosowania nie tylko w budownictwie

Geolift 2K znajduje również ważne zastosowania poza sektorem budowlanym. Powszechnie wykorzystuje się go w przemyśle górniczym i wydobywczym. Może być na przykład stosowany do zabezpieczania i uszczelnienia podziemnych wyrobisk – również tych, które zagrożone są wybuchem i wymagają używania preparatów mało reaktywnych chemicznie. Jego duża odporność na działanie wody sprawia, że okazuje się pomocny w zabezpieczaniu zrobów zagrożonych przesiąkaniem i zalewaniem.

Używa się go do zabezpieczenia strukturalnego górotworów, co wykorzystywane jest nie tylko w górnictwie, ale również w prowadzonych na dużą skalę budowlanych pracach drogowych i związanych z budową infrastruktury innej, niż drogowa. Może być stosowany w wodzie, która w żadnej sposób nie narusza jego spójności, dlatego jest rozwiązaniem stosowanym w zabezpieczaniu konstrukcji podwodnych.

Najważniejsze zalety preparatu Geolift 2K

Wśród najważniejszych zalet preparatu Geolift 2K należy wymienić:

  1. Szybki czas reakcji składników – nawet w warunkach dużej wilgotności i pod wodą.
  2. Doskonałe wiązanie elementów mokrych i pokrytych wodą.
  3. Duża elastyczność i wytrzymałość na ściskanie, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie w konstrukcjach narażonych na duże wpływy zewnętrzne.
  4. Jest to produkt o zwiększonej odporności na ogień. Po podpaleniu sam gaśnie w ciągu kilku sekund.
  5. Niewielka szkodliwość dla użytkownika w czasie aplikacji i całkowita obojętność po zastygnięciu.
  6. Brak szkodliwości dla środowiska.
  7. Neutralny zapach.

Jak stosować preparat Geolift 2K?

Aplikacja preparatu Geolift 2K jest zasadniczo dość bezpieczna dla użytkownika, choć poszczególne składniki przed połączeniem wykazują pewien stopień szkodliwości. Stosowanie konwencjonalnych środków ostrożności podczas stosowania preparatu pomaga jednak całkowicie wyeliminować jakiekolwiek zagrożenie. Po zastygnięciu Geolift 2K jest całkowicie neutralny i nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Składnik A

Składnik B


 

    Zapytaj o ten produkt