Geolift 2K

Geolift 2K

Dwuskładnikowa nie spienialna szybko reaktywna silikatowa żywica iniekcyjna

OPIS:
Geolift 2K jest dwuskładnikowym silikatowym systemem klejąco-uszczelniającym, którego składnik A jest mieszaniną krzemianów sodu i środków pomocniczych, a składnik B, jest mieszaniną diizocyjanianu difenylometanu (MDI), izomerów i homologów z niereaktywnymi rozcieńczalnikami. Geolift 2K powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B.

ZASTOSOWANIE:
– wykonanie podlewek wypełniających i stabilizujących pod płytami, drogami itp
– podnoszenie zapadniętych płyt,
– uszczelnianie spękanych konstrukcji budowlanych

 

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Składnik A

Składnik B


 

    Zapytaj o ten produkt