Stabisoil 2K

Stabisoil 2K

Dwuskładnikowy wodny roztwór krzemianu sodowego o bardzo niskiej lepkości

OPIS:
Stabisoil 2K jest dwuskładnikowym systemem klejąco-penetrującym, którego składnik A jest mieszaniną wodnych roztworów krzemianu sodowego, a składnik B jest wodnym roztworem substancji organicznych mających zdolność utwardzania krzemianów. Stabisoil 2K powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B.

ZASTOSOWANIE:
– wzmacnianie i stabilizacja gruntów podczas budowy podziemnych dróg i tuneli
– konsolidacja luźnych podłoży,
– uszczelnienia podczas budowy obiektów podziemnych, wałów ziemnych, lub prac wykopaliskowych,

 

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Składnik A

Składnik B


 

    Zapytaj o ten produkt