Stabisoil 2K

Stabisoil 2K

Dwuskładnikowy wodny roztwór krzemianu sodowego o bardzo niskiej lepkości

OPIS:

Stabisoil 2K jest dwuskładnikowym systemem klejąco-penetrującym, którego składnik A jest mieszaniną wodnych roztworów krzemianu sodowego, a składnik B jest wodnym roztworem substancji organicznych mających zdolność utwardzania krzemianów. Stabisoil 2K powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B.

ZASTOSOWANIE:

– wzmacnianie i stabilizacja gruntów podczas budowy podziemnych dróg i tuneli
– konsolidacja luźnych podłoży,
– uszczelnienia podczas budowy obiektów podziemnych, wałów ziemnych, lub prac wykopaliskowych,

Stabisoil 2K

To dwuskładnikowy system klejąco — penetrujący, który przygotowuje się do użycia poprzez zmieszanie składników w proporcji 1:1. Składnik A jest to mieszanina wodnych roztworów krzemianu sodowego, natomiast składnik B jest roztworem substancji organicznych, które mają zdolność do utwardzania krzemianów, czyli utwardzenia składnika A.

Preparat od Cover Technologies można stosować przy wzmacnianiu i stabilizacji gruntów na budowach podziemnych dróg i tuneli, do konsolidacji luźnych podłoży oraz do uszczelniania wałów ziemnych, prac wykopaliskowych, czy obiektów podziemnych. Tworzy on trwale zespolone podłoże, które jest w pełni wodoszczelne. Preparat charakteryzuje się małą lepkością, dzięki czemu jest łatwy do czyszczenia przy wykorzystaniu wody, co jest dużym ułatwienie i oszczędnością czasu przy czyszczeniu sprzętu. Ponadto preparat Stabisoil 2K nie wymaga noszenia specjalnego sprzętu ochrony oczu i dróg oddechowych przez pracowników, ponieważ nie jest on szkodliwy dla ludzi i organizmów żywych.

Głównymi zaletami systemu klejącego są:

  • bardzo niska lepkość i możliwość łatwego czyszczenia sprzętu, wykorzystanego do użycia systemu klejącego, przy pomocy wody;
  • preparat jest łatwy w aplikacji, zarówno przy zraszaniu jak i iniekcji;
  • duża zdolność penetracji materiałów drobnoziarnistych, trwałość spojenia i konsolidacji podłoża;
  • zapewnienie dobrej wodoszczelności nasączonym materiałom;
  • brak szkodliwego oddziaływania na ludzi i organizmy żywe;
  • preparat jest niepalny.

Komponenty Stabisoil 2K dostarczane są do odbiorcy w stanie gotowym do użycia, należy połączyć je przy pomocy pompy iniekcyjnej wyposażonej w mieszalnik statyczny. Drugim możliwym do zastosowania rozwiązaniem jest wykorzystanie pompy jednoskładnikowej przy wcześniejszym wymieszaniu materiału w stosunku 1:1.

W celu osiągnięcia najlepszego wymieszania składników zaleca się użycie mieszalnika statycznego w połączeniu z głowicą mieszającą. Czas utwardzania mieszanki zależy od temperatury konstrukcji oraz od wód gruntowych.

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

Składnik A

Składnik B


 

    Zapytaj o ten produkt