Iniekcje geopolimerowe

Iniekcje geopolimerowe

INIEKCJE GEOPOLIMEROWE

Czym jest iniekcja geopolimerowa? Jest to typ iniekcji wykorzystywany w celu zdalnego wprowadzenia materiału do gruntu. Proces ten zależy od właściwości reologicznych iniektu oraz ciśnienia, wydatku i objętości wtłaczania.

Dzięki niej możemy wyeliminować przyczyny i skutki zaistniałych problemów w łatwy sposób, który nie wymaga rozbiórki konstrukcji budowlanej. Podczas naprawy obiekty nie muszą być wyłączone z korzystania.

Oferujemy usługi i wszelkie produkty niezbędne do zrealizowania całego zadania – od ekspertyzy aż po zlikwidowanie problemu. Zajmujemy się:

 • wykonaniem projektu,
 • dostawą materiałów oraz sprzętu,
 • doradztwem technicznym,
 • dokumentacją,
 • likwidacją problemów.

Firma Cover Technologies sp. z o.o. działa na rynku kilkanaście lat i w tym czasie zrealizowała wiele usług wymagających iniekcji geopolimerowych. Działamy zgodnie z normami oraz najnowszą wiedzą, przy użyciu najlepszych rozwiązań. Radzimy sobie nawet z najbardziej wymagającymi i ogromnymi projektami w całej Europie.

Jaka żywica jest wykorzystywana do iniekcji geopolimerowej?

Podczas wykonywania iniekcji geopolimerowych najczęściej wykorzystywane są materiały elastyczne lub twardo-elastyczne spienialne lub niespienialne, które zostały stworzone z wykorzystaniem silikatowych i poliuretanowych żywic. Posiadają one niezbędne dokumenty techniczne, a także wszelkie potrzebne dopuszczenia do stosowania. Nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie zanieczyszczają wód gruntowych. Osoby, które z nich korzystają, nie są narażone na niebezpieczeństwo.

Składniki A i B są mieszane w stosunku 1:1. Materiał, który otrzymujemy charakteryzuje się:

 • wysoką wytrzymałością mechaniczną i uzyskaniem jej w krótkim czasie,
 • brakiem wrażliwości na wodę,
 • niską temperaturą utwardzenia,
 • niską palnością,
 • świetnymi właściwościami gazo- i hydroizolacyjnymi,
 • właściwościami antyelektrostatycznymi.

Iniekcja geotechniczna (geopolimerowa) – rodzaje

Iniekcja bezprzemieszczeniowa wypełniająca polega na zastąpieniu wody lub porowej przestrzeni w gruncie iniektem lub specjalną zaprawą. Nie powoduje ona przemieszczeń gruntu.

Iniekcja przemieszczeniowa (rozpychająca) różni się od poprzedniej tym, że w jej przypadku następuje przemieszczenie, ściśnięcie lub deformacja gruntu.

Iniekcja geopolimerowa – zastosowanie

Iniekcję geopolimerową wykorzystuje się do:

 • polepszenia parametrów wytrzymałościowych gruntu,
 • uszczelnienia,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego oraz jego stabilizacji (także w przypadku istniejących konstrukcji),
 • stabilizacji górotworu,
 • wypełniania pustek,
 • podniesienia zapadniętych płyt,
 • stabilizacji gruntu pod drogami lub płytami.

Technologia, którą stosujemy, poprawia parametry gruntu, wypełnia pustki i zwiększa nośność podłoża. Dzięki niej możemy także wyrównywać poziom płyt, osiągając odpowiednie parametry równości poprzecznej i podłużnej różnych rodzajów nawierzchni.

Typ iniektu jest dobierany na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, dzięki czemu jest on idealnie dopasowany. Czas utwardzania takiego iniektu może wynosić od kilkunastu sekund do nawet kilku minut i jest dobierany do typu rozwiązywanego problemu.

Jak wykonuje się iniekcję? Wymaga ona precyzji oraz doświadczenia. Podczas pracy:

 • zabezpieczamy miejsce i przygotowujemy sprzęt,
 • wytyczamy otwory w nawierzchni co 1-1,5 metra,
 • nawiercamy prostopadłe otwory (średnica 14-16 mm, głębokość jest uzależniona od stanu podłoża i warunków),
 • osadzamy stalowe lance iniekcyjne w nawierconych otworach,
 • wykonujemy iniekcję,
 • usuwamy lance, zaślepiamy otwory,
 • porządkujemy miejsce pracy,
 • sporządzamy niezbędną dokumentację.

Podczas prac dokonujemy ciągłej kontroli, której podlegają:

 • wykorzystywane materiały,
 • proces iniekcji,
 • zgodność z dokumentacją,
 • przemieszczenia konstrukcji,
 • ilość materiału wykorzystywanego do iniekcji,
 • położenie i głębokość otworów.

Iniekcja geotechniczna – korzyści

Iniekcja niesie za sobą wiele korzyści. Dzięki niej obiekt jest ponownie (i dłużej) funkcjonalny. Praca zajmuje mało czasu i nie powoduje utrudnień w ruchu, a po jej zakończeniu – nawierzchnia jest oddawana do użytkowania. Roboty są małoinwazyjne i ekonomiczne. Wzmacniają i uszczelniają grunt. Można z nich korzystać w różnym zawodnieniu środowiska.

Zalety

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJIbudownictwo podziemne, infrastruktura komunikacyjna – obiekty drogowe, obiekty kolejowe, lotniska, nawierzchnie drogowe, nawierzchnie kolejowe, nawierzchnie lotniskowe, naprawa podłoża gruntowego i podbudów, naprawa płyt drogowych i autostradowych, porty morskie, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, posadzki przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, palisady, mikrotuneling, ekrany przeciwfiltracyjne w gruncie, poprawa nośności gruntu, stabilizacja gruntu, likwidacja kurzawek
ZAKRES ZASTOSOWANIA– podnoszenie i wzmacnianie betonowych płyt nawierzchniowych, – wypełnienie pustek podziemnych i kawern, – stabilizacja i wzmocnienie podłoża gruntowego: stabilizacja podbudów, fundamentów, płyt dennych, stabilizacja przyczółków i nasypów, poprawa parametrów nośności gruntu – konsolidacja gruntu, uszczelnienie gruntu – ekrany przeciwfiltracyjne, likwidacja kurzawek, – pale iniekcyjne, – uszczelnienie tuneli, stalowych ścianek szczelnych, rur tunelowych, – podbudowywanie i zabezpieczenie wykopów budowlanych, doszczelnianie, – iniekcje szczelin i pęknięć, stabilizacja skał
UŻYTY MATERIAŁgeopolimery – jedno i dwukomponentowe materiały iniekcyjne na bazie żywic, iniekty geopolimerowe, poliuretanowe, silikatowe, akrylowe, mikrocementowe. Materiały dostosowane do warunków aplikacji oraz oczekiwanych parametrów fizycznych, mechanicznych i chemicznych, regulacja czasu wiązania, gęstości, lepkości etc.
TECHNOLOGIATechnologia iniekcji geopolimerowych to iniekcja niskociśnieniowa, która wykorzystywana jest w najbardziej wrażliwych, trudno dostępnych i nieodpornych na drgania miejscach. Technologia poza skutecznością pozwala na ścisły nadzór i kontrolę procesu iniekcji. Stały monitoring pracy konstrukcji podczas procesu podawania materiału w ośrodek gruntowy jest nieodłącznym elementem procesu. W zakresie iniekcji geopolimerowych (geotechnicznych) wyróżniamy następujące typy iniekcji: iniekcja strukturalna, iniekcja rozpychająca, iniekcja wypełniająca, iniekcja kurtynowa.
KORZYŚCI– przywracanie funkcjonalności obiektom budowlanym, – natychmiastowe usuwanie przyczyn gróźb katastrof budowlanych, – szybki czas realizacji, – efektywność ekonomiczna, – nieinwazyjność robót, brak ciężkiej mobilizacji, wykopów i urobku. – wzmacnianie gruntu, uszczelnianie gruntu, – możliwość stosowania w środowiskach o różnym zawodnieniu, – uzyskiwanie w krótkim czasie zadanej wytrzymałości, – możliwość stosowania w technice „Long Distance Pumping” (LDP) – pompowanie na duże odległości (komponenty i pompa w odległości do 5000 m od miejsca iniekcji),