STABILIZACJA PŁYT BETONOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 50

Problem

 

W wyniku 16 letniej eksploatacji drogi o nadmiernym obciążeniu ruchem oraz nieszczelnością dylatacji pojawił się problem degradacji nawierzchni, pęknięcia  i obłamania płyt.  Rozluźniony, wypłukany materiał podbudowy oraz klawiszowanie płyt nawierzchniowych na skutek braku dostatecznego podparcia. W wielu miejscach widoczne było 2-3 centymetrowe osiadanie płyt.

Płyty wymagały wzmocnienia poprzez konsolidację, wypełnienie pustek oraz poprawę parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego i konstrukcji nawierzchni.

Profesjonalne usługi budowlane

 

Lokalizacja

 

Droga krajowa klasy GP nr 50 w km od 72+781 do 75+181 na odcinku Sochaczew – Wyszogród tzw. Obwodnica Młodzieszyna.

Przedsiębiorstwo budowlane Cover Technologies oferuje usługę stabilizacji płyt betonowych

 

Rozwiązanie

Stabilizacja płyt betonowych metodą iniekcji niskociśnieniowej, z  wykorzystaniem szybkosprawnych żywic iniekcyjnych.

 

Założenia:

  • wzmocnienie strukturalne, wypełniające wszystkie kawerny, pustki i pory pod płytą nawierzchniową,
  • poprawa parametrów wytrzymałościowych konstrukcji;
  • niska lepkość iniektu – iniekowany materiał miał w jak największym stopniu wypełnić strukturę ośrodka;
  • zastosowanie materiału nie pęczniejącego;
  • możliwość regulacji czasu wiązania, w celu dobrej penetracji gruntu;
  • lance iniekcyjne – długość dostosowana do grubości płyty nawierzchniowej i przewiertu przez nią; dodatkowe wzmocnienie struktury konstrukcji.

Przedsiębiorstwo budowlane Cover Technologies oferuje profesjonalne usługi budowlane

 

Korzyści

!   SZYBKI CZAS REALIZACJI

!   NAPRAWA BEZ KONIECZNOŚCI DEMONTAŻU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI I JEJ

     ODTWORZENIA

!   POPRAWA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH KONSTRUKCJI I WYDŁUŻENIE JEJ

     UŻYTECZNOŚCI TECHNICZNEJ

!   MINIMALIZACJA UTRUDNIEŃ W RUCHU – PRACE PROWADZONE NA JEDNYM PASIE

    RUCHU BEZ KONIECZNOŚCI ZAMYKANIA CAŁEJ JEZDNI

 

Metryka projektu

Profesjonalna stabilizacja płyt drogowych