STABILIZACJA BETONOWYCH PŁYT DROGOWYCH NA AUTOSTRADZIE A2

Problem

Brak dostatecznego podparcia płyt nawierzchni betonowej autostrady. Widoczne było 2-centymetrowe osiadanie płyt na styku nawierzchni betonowej z bitumiczną.

Płyty wymagały wzmocnienia poprzez konsolidację, wypełnienie pustek znajdujących się bezpośrednio pod płytą oraz poprawę parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego i konstrukcji nawierzchni.

Stabilizacja płyt betonowych

 

Lokalizacja

Autostrada A2 w km 30+550  na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl

Cover Technologies przedsiębiorstwo budowlane oferuje usługę stabilizacji płyt betonowych

Rozwiązanie

Stabilizacja płyt betonowych metodą iniekcji niskociśnieniowej, z  wykorzystaniem szybkosprawnych żywic iniekcyjnych.

  Cover Technologies oferuje szereg usług budowlanych

 

Założenia:

  • wzmocnienie strukturalne, wypełniające wszystkie kawerny, pozostałe pustki i pory pod płytą nawierzchniową, na zadanym zasięgu;
  • niska lepkość iniektu – iniekowany materiał miał w jak największym stopniu wypełnić strukturę ośrodka;
  • zastosowanie materiału nie pęczniejącego;
  • możliwość regulacji czasu wiązania, w celu dobrej penetracji gruntu;
  • lance iniekcyjne – długość dostosowana do grubości płyty nawierzchniowej i przewiertu przez nią;
  • dodatkowe wzmocnienie struktury konstrukcji

 

Cover Technologies oferuje specjalistyczne usługi budowlane

 

Korzyści

!   SZYBKI CZAS REALIZACJI

!   ODDANIE NAWIERZCHNI DO PONOWNEGO UŻYTKOWANIA BEZPOŚREDNIO PO

    ZAKOŃCZENIU PRAC 

!   MINIMALIZACJA UTRUDNIEŃ W RUCHU – PRACE PROWADZONE NA JEDNYM PASIE

    RUCHU BEZ KONIECZNOŚCI ZAMYKANIA CALEJ JEZDNI