STABILIZACJA NAWIERZCHNI SZYNOWEJ Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

Problem
Zjawisko podrywania podsypki nawierzchni szynowej podczas przejazdu taboru przy wyższych prędkościach. Kruszywo uszkadzało podwozie pociągu, jak również obiekty infrastruktury (posterunki) zlokalizowane przy drodze kolejowej.

Celem wykonania prac stabilizujących, inaczej sklejających tłuczeń było zapobieżenie podrywania tłucznia przy prędkościach od V 160 do V 200 km/h, przy jednoczesnej minimalizacji utrudnień w ruchu.

Stabilizacja tłucznia kamiennego

Lokalizacja
CMK LK nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie: Włoszczowa w km 152,92 oś posterunku;
Psary w km 169,101 oś posterunku

Przedsiębiorstwo budowlane Cover Technologies oferuje usługe stabilizacji nawierzchni szynowej

Rozwiązanie

Stabilizacja- sklejenie tłucznia kamiennego nawierzchni szynowej  przy pomocy specjalistycznej żywicy poliuretanowej Satbiltark 101.

  • Stabilizacja, czyli poprawa stabilności pryzmy podsypki w miejscach narażonych na oddziaływania mechaniczne.
  • Prace polegają na aplikacji żywicy poliuretanowej bezpośrednio na kruszywo. Materiał otacza kruszywo cienką warstwą powodując sklejenie kruszywa na jego stykach.
  • Penetracja żywicy w głąb pryzmy tłucznia powinna sięgać na pok. 10-15 cm.

Wytworzone na stykach wiązania (szczepność kruszywa) mają za zadanie utrzymanie go w miejscu, zapobieżenie migracji oraz podrywaniu

Profesjonalne sklejanie tłucznia kamiennego

Korzyści

 – SZYBKI CZAS REALIZACJI,

BEZ KONIECZNOŚCI WSTRZYMYWANIA RUCHU POCIĄGÓW,

ZABEZPIECZENIE PRZED PODRYWANIEM TŁUCZNIA DLA TABORU ORAZ   INFRASTRUKTURY SĄSIADUJĄCEJ,

 – TECHNOLOGIA POSIADA DOPUSZCZENIE PKP PLK

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

 

Metryka projektu

Stabilizacja gruntu