Proces osiadania budynku.

Osiadanie budynku jest procesem związanym z oddziaływaniem nieruchomości na podłoże, na którym stoi budynek. Na gruntach niespoistych osiadanie budynku ma z reguły dużo mniej odczuwalny przebieg. Zwłaszcza w stosunku do budowli wzniesionych na podłożu spoistym. Takim jak glina podatna na działanie wody.

Proces osiadania obiektu budowlanego jest mechanizmem zupełnie naturalnym, który zachodzi w trakcie pierwszych lat eksploatacji budynku. Jednakże wskutek nierównomiernego osiadania budynku może dojść do uszkodzeń takich jak pękanie ścian czy uszkodzenia części budynku. Natomiast w bardzo skrajnych przypadkach może grozić nawet utratą stateczności budynku.

dom_iniekcje

Przyczyny osiadania budynku.

Najczęstszą przyczyną osiadania obiektów budowlanych są trudne uwarunkowania terenowe. Wielkość osiadania obiektu jest też w dużym stopniu uzależniona od stopnia dopasowania rodzaju fundamentu do typu gruntu. Ponieważ największą tendencję do osiadania domu mają obiekty wybudowane na terenach podmokłych, należy unikać wnoszenia budynków mieszkalnych w pobliżu starorzeczy. Kanałów, cieków wodnych czy zbiorników takich jak stawy, zalewy czy jeziora.

Niebezpieczeństwo osiadania budynku istnieje również w przypadku wznoszenia obiektów budowlanych na terenach glinianych, które mają plastyczną strukturę. I na podłożach piaszczystych, które również bardzo łatwo ulegają odkształceniom. Dodatkowym problemem jest też tendencja podłoża zawierającego sporą ilość cząstek organicznych do ulegania procesom gnilnym. Ponieważ w takim przypadku struktura osiadania obiektu budowlanego jest wręcz niemożliwa do przewidzenia.

Na intensywność, z jaką przebiega osiadanie budynku ma także wpływ decyzja o budowie w trakcie występowania przymrozków. Wysokie ryzyko niebezpieczeństwa osiadania domu wiąże się w tym przypadku z gwałtownym zwiększaniem objętości gruntu wskutek przemarzania. I powrotu objętości podłoża do stanu pierwotnego pod wpływem ocieplenia. Ponadto na tempo osiadania obiektu budowlanego mogą również wpływać błędy popełnione w fazie projektowania. Związane z nieprawidłowym oszacowaniem skali obciążeń, jakie może wywierać nowy budynek. Błędnej hipotezie względem nośności podłoża, które po wybudowaniu obiektu nie jest w stanie oddziaływać oporem o zakładanej sile.

Dlatego bezsprzecznie proces projektowania budynków stanowczo należy poprzedzić badaniami geologicznymi. Są one bowiem w stanie w jasny sposób określić rzeczywiste parametry gruntu bez tworzenia hipotetycznych założeń skali oporu podłoża.

 

Przedział czasowy osiadania budowlanego.

Szczegółowe określenie czasu osiadania obiektu budowlanego nie jest możliwe. Na okres ten wpływa bowiem szereg elementów, do których należą między innymi:

  • właściwości gruntu,
  • dynamiczność opadów
  • czy niskie temperatury powietrza.

Krótko reasumując, każdy budynek ulega osiadaniu przez cały okres użytkowania. Równomierny przebieg tego procesu jest kompletnie nieodczuwalny i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Jednakże wszystkie wymienione dotychczas elementy są podstawowymi faktorami przyczyniającymi się do ich osiadania w sposób nierównomierny, wskutek nierównego rozłożenia parcia na grunt. Dlatego celem uniknięcia osiadania budynku należy już na etapie tworzenia projektu budowlanego i realizacji budowy podjąć wszelkie możliwe czynności, które w sposób skuteczny zniwelują do minimum ryzyko niemiarowego osiadania obiektu budowlanego.

iniekcje_osadnik

Jak rozpoznać osiadanie budynku?

Do najbardziej powszechnych przejawów gwałtownego nieosiowego osiadania budynku należą między innymi:

  • Powstanie zarysowań i pęknięć na posadzkach
  • Wewnętrznych i zewnętrznych zaporach pionowych.
  • Uwydatniające się nierówności podłogi,
  • Szwankowanie stolarki okiennej i drzwiowej sprawiającej wrażenie opuszczenia się drzwi i okien.
  • Głębokie pęknięcia ścian,
  • Spływ wody w zlewach i wannach w nieodpowiednim kierunku.
  • Pękanie lub przechylanie przewodów kominowych.

Objawy osiadania domu mogą również skutkować problemami w prawidłowym działaniu instalacji kanalizacyjnych. I pojawieniem się pęknięć pomiędzy ościeżnicami a brzegiem drzwi lub okien.

 

Metody naprawy. Osiadanie domu.

Niewłaściwe osiadanie budynku bezsprzecznie wymaga natychmiastowych napraw. Podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek prac naprawczych jest oczywiście kontrola przeprowadzona przez specjalistów, którzy przeprowadzą ekspertyzę stanu technicznego budynku. Ponadto objawy osiadania domu pomoże ustalić szczegółowa obserwacja powyższych symptomów.

Do najczęściej stosowanych obecnie metod skutkujących naprawą osiadających budynków należą iniekcje geopolimerowe. Polegają one na wprowadzeniu w glebę preparatów na bazie żywic polimerowych, które już po upłynięciu 1,5 minuty osiągają 95% twardości, chroniąc budynek. Konsekwencja osiadania budynku z dalszymi efektami dzięki tej metodzie zostaje zredukowana do maksymalnego minimum.

Inną dużo rzadziej stosowaną metodą jest podniesienie budynku przy zastosowaniu betonowej wylewki lub pali betonowych. Jednakże z uwagi na wysokie koszty wykonania, powstałe wokół domu zniszczenia oraz konieczność wyprowadzki użytkowników metoda ta jest wykorzystywana w sporadycznych przypadkach.

Nie zmienia to jednak faktu, iż wykonanie wszelkiego typu ekspertyz i napraw bezsprzecznie należy przekazać wysoko wykwalifikowanym profesjonalistom.

Przyczyny osiadania budynku.

Profesjonaliści zajmą się każdym etapem naprawy osiadającego budynku.

Zespół specjalistów Cover Technologies działa na terenie Polski, a także Europy od wielu lat. Szerokie doświadczenie i olbrzymi zakres wiedzy fachowców sprawia, że przyczyny nierównomiernego osiadania obiektów budowlanych nie kryją przed nimi żadnych tajemnic. Firma proponuje szeroki zakres usług, do których należą między innymi:

Naprawa osiadającego domu iniekcjami przeprowadzana jest kompleksowo. Od przeprowadzenia ekspertyzy, poprzez wykonanie projektu, dostawę niezbędnego sprzętu i materiałów na likwidacji problemu, wystawieniu wymaganych dokumentów i doradztwie technicznym skończywszy. W konsekwencji przeprowadzanych napraw dochodzi do wzmocnienia konstrukcji budynku i zniwelowania efektów spowodowanych osiadaniem domu. Specjaliści służą również pomocą w sytuacjach wymagających przeciwdziałania osiadaniu budynku.

Reasumując przekazanie wykonania ekspertyzy i napraw zespołowi Cover  jest gwarancją przeprowadzenia profesjonalnych napraw będących skutkiem osiadania budynku i bezpieczeństwa korzystania z obiektu budowlanego.

 

Problem osiadania domu- podsumowanie.

Skutkiem osiadania budynku może być wiele symptomów. Jednakże nie wszystkie powierzchniowe pęknięcia ścian oznaczają następstwo osiadania. Do stwierdzenia objawów osiadania budynku warto poprosić wyspecjalizowanych fachowców, którzy kompleksowo przeanalizują stan budynku i zaopiniują czy budynek osiada, czy efekt pęknięć jest rezultatem naprężenia materiałów budowlanych.

Ponadto tylko wysokiej klasy fachowcy są w stanie przeprowadzić działania, które przeciwdziałają konsekwencjom, jakie niesie nierównomierne osiadanie gruntu prowadzące do uszkodzeń elementów posadowienia budynków grożących nawet zawaleniem.

Warto zaufać w powyższej dziedzinie wysokiej klasy specjalistom z Cover, którzy mają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie napraw będących skutkiem osiadania zarówno domów, jak i obiektów przemysłowych.

Firmy budowlane, takie jak Cover Technologies sp. z o.o. są godnymi zaufania w głównej mierze ze względu na kwestię bezpieczeństwa użytkowników budynku jak i przede wszystkim z uwagi na pewność, że wszelkie naprawy osiadanie ograniczają i są wykonane z zachowaniem wszelkich zasad sztuki budownictwa i z zastosowaniem najnowocześniejszych i najmniej inwazyjnych metod.