Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu – co warto o niej wiedzieć?

Postawienie domu to ogromne przedsięwzięcie – zwłaszcza ze względu na szkodliwe czynniki zewnętrze, które stanowią spore zagrożenie dla fundamentów. Jednym z nich jest m.in. woda, która pod postacią wilgoci oraz jako wody gruntowe i opadowe zagrażają elementom konstrukcyjnym, takim jak fundamenty. Jednak dzięki właściwej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, można poradzić sobie z tym problemem. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Izolacja przeciwwilgociowa – co to?

Przeciwwilgociowa izolacja fundamentów to warstwa chroniąca budynek przed przenikaniem wilgoci z gruntu do wnętrza domu. Zwykle taka izolacja przeciwwilgociowa jest tworzona na poziomie fundamentów, choć może ona dotyczyć również i piwnicy. Co więcej, jej wykonanie zaleca się zaplanować na etapie budowy domu. I choć późniejsza hydroizolacja fundamentów również jest możliwa do przeprowadzenia – niestety jednak będzie ona trudniejsza do zrealizowania. Niewątpliwie jednak warto się nią zainteresować. Dobrze wykonana izolacja przeciwwilgociowa potrafi zabezpieczyć podziemne części domu przed zawilgoceniem ścian na bardzo wiele lat.

izolacje poziome i pionowe - Cover Technologies

Kiedy izolacja przeciwwilgociowa powinna zostać wykonana?

Lekka izolacja przeciwwilgociowa jest niezwykle ważnym elementem, który chroni budynek nie tylko przed wodą opadową, ale i przesiąkaniem wilgoci z gruntu. Należy ją zatem wykonać, w sytuacji gdy poziom budowanych fundamentów jest niższy niż poziom wód gruntowych. Natomiast średnia i ciężka izolacja fundamentów przeciwwilgociowa powinna zostać zastosowana, gdy budynek powstał na gruncie spoistym lub wybudowano go poniżej zwierciadła wody gruntowej. Jej wykorzystanie zaleca się także wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko okresowego podnoszenia się poziomu wody gruntowej na skutek obfitych opadów oraz na działkach i wysokim poziomie wód gruntowych.

Iniekcje i izolacje w budownictwie - podnoszenie fundamentów z Cover

Czym jest izolacja pionowa i izolacja pozioma?

Istnieją różne rodzaje izolacji fundamentów, a wybór jednej z nich zależy przede wszystkim od poziomu wód gruntowych i warunków, jakie panują na działce. To z kolei wymaga różnego sposobu układania izolacji. Pod tym względem izolacja przeciwwilgociowa dzieli się na:

Tu powstaje zatem pytanie, czym różni się pozioma izolacja fundamentów od tej pionowej?

Izolacje fundamentów poziome czy pionowe?

Izolacja pozioma fundamentów odgradza ścianę nadziemia od ściany podpiwniczenia lub ławy fundamentowej. W ten sposób pełni ona rolę izolacji ścian fundamentowych, ponieważ zabezpiecza ona ściany fundamentowe i piwnicę przed wilgocią. W odróżnieniu od niej pionowa izolacja chroni powierzchnię ławy fundamentowej i muru, jakie są ulokowane w gruncie. Taka konstrukcja skutecznie zapobiega przenikaniu przez nią wilgoci. W dodatku ma ona zapobiec dalszemu podciąganiem wody z gruntu w górę.

cover_iniekcje

Izolacja przeciwwilgociowa lekka, średnia, czy ciężka – jaki typ izolacji wybrać?

Izolacja fundamentów przeciwwilgociowa dzieli się także na lekką, średnią i ciężką. To, jaki typ izolacji się wybierze, zależy od tego, czy budynek znajduje się na obszarze gruntów przepuszczalnych, czy nieprzepuszczalnych. Pod tym względem wyróżnia się:

 • Lekkie izolacje przeciwwilgociowe – które wykorzystuje się na gruntach przepuszczalnych, np. piasek i żwir, które znajdują się powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. Ponadto można je stosować na gruntach nieprzepuszczalnych, pod którymi znajdują się grunty przepuszczalne. Lekka izolacja fundamentów przeciwwilgociowa wymaga jednak wcześniejszego wypełnienia wykopu gruntem po to, by filtrował on wodę. Warto również pamiętać o tym, że lekką izolację przeciwwilgociową wykorzystuje się gdy poziom wód znajduje się znacznie niższej niż fundament. Wynika to z faktu, iż znajduje się ona minimum 1 metr poniżej poziomu posadowienia budynku. Lekkie izolacje fundamentów najczęściej wykorzystuje się z masy bitumicznej.
 • Średnie izolacje przeciwwilgociowe – średnia izolacja ma charakter izolacji przeciwwodnej. Przez co określa się ją również jako średnia izolacja przeciwwodna. Jej głównym celem jest zabezpieczenie fundamentów przed wodą opadową, oraz jej dalszym przedostawaniem się do ścian fundamentowych. W dodatku nawet gdy poziom wód znajduje się poniżej fundamentów. Oczywiście pod warunkiem, że dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym. Taka średnia izolacja przeciwwodna najczęściej powstaje z papy na lepiku, folii lub z zaprawy wodoszczelnej.
 • Ciężkie izolacje przeciwwilgociowe – podobnie jak wcześniejszy typ Izolacji przeciwwilgociowej ma ona charakter izolacji przeciwwodnej. Z tego również względu jest ona określana jako ciężka izolacja przeciwwodna. Zabezpiecza ona budowlę przed wodą stojącą i naporową. Dlatego też ciężka izolacja fundamentów najczęściej powstaje z folii samoprzylepnej lub termozgrzewalnej papy, która zapewnia wysoką szczelność i wytrzymałość.

W tym miejscu warto również zadać sobie pytanie, czy izolacja przeciwwilgociowa, która ochrania fundamenty budynku i piwnicę, jest tym samym, co izolacja przeciwwodna fundamentów?

dom_iniekcje

Izolacja przeciwwodna fundamentów a izolacja przeciwwilgociowa

Wiemy już, że w zależności od rodzaju podłoża i warunków wykonuje się lekką izolację przeciwwilgociową, średnią lub ciężką izolację przeciwwodną. Tak jak już wspomnieliśmy, te dwie ostatnie wykazują cechy izolacji przeciwwodnej. Wynika to z faktu, iż w odróżnieniu do izolacji przeciwwilgociowej, która zabezpiecza podziemie budynku wybudowanego na gruntach przepuszczalnych i przepuszczalnych. W odróżnieniu od niej izolacje przeciwwodne wykonuje się na gruncie spoistym, gdzie istnieje ryzyko, że może zalegać woda. Izolacja fundamentów przeciwwilgociowa różni się jednak tym, że chroni przed wilgocią z opadów atmosferycznych. Natomiast izolacja przeciwwodna zabezpiecza budynki przed napierającymi wodami gruntowymi. Inny jest także materiał ich wykonania. Izolacja przeciwwilgociowa jest wykonywana zwykle z masy bitumicznej – podczas gdy izolacja przeciwwodna powstaje z folii samoprzylepnej, papy termozgrzewalnej lub wodoszczelnej zaprawy.  Co więcej, izolację przeciwwodną stosuje się również w obiektach, które wybudowano poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko okresowego podnoszenia się poziomu wody gruntowej.

prace hydroizolacyjne z Cover

A czym jest izolacja cieplna fundamentu?

Innym rodzajem izolacji fundamentu jest izolacja cieplna. Będzie ona najskuteczniejsza, jeżeli zostanie wykonana na ścianie fundamentowej i opartej o nią ścianie zewnętrznej. Z tego również względu ściana fundamentowa powinna być izolowana po stronie zewnętrznej. Tego typu izolacja termiczna fundamentu może zostać wykonana np. z twardego styropianu o obniżonej nasiąkliwość. Do ocieplenia fundamentów można wykorzystać także polistyren ekstrudowany. Niezależnie od wybranego materiału należy pamiętać o tym, że aby prawidłowo wykonać izolację termiczną, powinna się ona łączyć z izolacją ściany nadziemia. Dzięki temu wzrośnie również izolacja termiczna ścian.

Materiały izolacyjne, z których może zostać wykonana izolacja przeciwwilgociowa

Istnieją różne rodzaje systemów izolacji fundamentów przed wilgocią. Jednak nie bez powodu izolacje fundamentów wykonuje się przede wszystkim z masy bitumicznej. To, czego użyjemy do wykonywania izolacji fundamentów, zależy głównie od tego, czy ma to być izolacja pozioma fundamentów, czy może izolacja pionowa?

stabilizacja posadzki betonowej, podnoszenie fundamentów

Z czego może zostać wykonana pozioma izolacja?

Pozioma izolacja fundamentów może zostać wykonana z materiałów takich jak:

 • Bitumiczne masy szpachlowe;
 • Wodoszczelny beton;
 • Elastyczne zaprawy wodoszczelne;
 • Wielowarstwowe materiały rolowe.

A z czego i jak wykonać warstwę izolacji pionowej?

Warstwę izolacji pionowej, przy zagrożeniu wyłącznie wilgocią gruntową można stosować:

 • Bitumiczne masy szpachlowe;
 • Wodoszczelny beton;
 • Elastyczne zaprawy wodoszczelne;
 • Jastrychy wodoszczelne;
 • Wielowarstwowe materiały rolowe.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że wykonana z nich izolacja przeciwwodna pionowa niestety może nie być zdolna do krycia rys i pęknięć, przez co wywierająca ciśnienie woda może je sforsować. W tej sytuacji warto zastosować materiały takie jak:

 • Papa izolacyjna – minimum z 2 warstw papy na lepiku;
 • Folie kubełkowe – trzeba jednak pamiętać o tym, że wytłaczana folia kubełkowa musi zostać ułożona odpowiednią stroną. W przeciwnym razie może okazać, że jest ona niewystarczająca jako izolacja przeciwwilgociowa.

Niezmiernie ważne jest również to, by izolacja piwnicy, a dokładniej mówiąc – warstwy izolacji przeciwwilgociowej podłogi były szczelne. W tym celu należy je układać z minimum 15 cm zakładem, który wywija się na ścianę budynku. Co więcej, aby prawidłowo wykonać tę izolację, należy ją ułożyć tuż po wyrównaniu górnej powierzchni ściany fundamentowej.

iniekcje i izolacje w budownictwie

Jak prawidłowo wykonać izolację w domu bez piwnicy?

W budynkach bez piwnic izolacja pionowa powinna zostać wykonana z 2 lub 3 warstw lepiku czy innej masy bitumicznej.

A co do izolowania podłogi piwnic?

Warto również wspomnieć o tym, że do wykonania izolacji hydroizolacji podłogi piwnic poleca się stosować materiały rolowe. Ich największą zaletą jest to, że szybko umożliwiają ruch pieszy, a tym samym nie wymuszają postoju. Warto również pamiętać o tym, że izolacja przeciwwilgociowa fundamentu może się okazać niewystarczająca w budynkach z piwnicą, jeżeli zdarza się, że na działce wody gruntowe okresowo podnoszą się powyżej poziomu ław fundamentowych. W takich sytuacjach radzimy skorzystać z ciężkiej izolacji lub całkowicie zrezygnować z piwnicy. Należy pamiętać także o wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku. W przeciwnym razie izolacja piwnicy może okazać się niewystarczająca.

iniekcja gruntowa i uszczelnianie gruntu - roboty ziemne i hydroizolacja

Czego unikać podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej?

Na końcu warto również wspomnieć pokrótce o tym, że źle lub byle jak wykonana izolacja przeciwwilgociowa nie spełni swojej funkcji. Ponadto, podczas wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych trzeba pamiętać o tym, by stosować dobrej jakości produkty. Przy wykonywaniu izolacji pionowej, tak jak i poziomej bardzo ważne jest także stosowanie materiału izolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto trzeba również pamiętać o tym, że należy wykonać hydroizolację zadaszenia i stropu. W przeciwnym razie woda opadowa może zalać pomieszczenia, które znajdują się pod dachem. Wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych nie można pominąć także w pomieszczeniach, gdzie znajduje się  wysoki poziom wilgoci. Z tego powodu izolację przeciwwilgociową powinno się wykonać także w łazience, czy na balkonie. Izolacja przeciwwilgociowa używana na balkonie powinna skupiać się głównie na połączeniu występującemu w miejscu styku powierzchni balkonu i ściany. Jest tak, ponieważ w tym miejscu izolacja chroni ściany najbardziej.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: https://covertechnologies.com/